Eénjarige opleiding handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg

Dit is een éénjarige opleiding handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg. De cursus bestaat uit twee blokken:

Blok 1: Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdhulp en het onderwijs (42 punten)
Blok 2: Diagnostiek in de jeugdzorg (70 punten)


Blok 1: Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdhulp en het onderwijs

Omschrijving van de inhoud van de cursus:

Doelen: Kennis verkrijgen van een diagnostisch model voor handelingsgerichte diagnostiek: een hypothese-toetsende en cliëntgerichte werkwijze. Ervaring opdoen met handelingsgerichte diagnostiek door de uitgangspunten van handelingsgerichte diagnostiek op eigen casuïstiek toe te passen. Vaardigheden opdoen door aspecten uit de verschillende fasen van het model te oefenen.

Werkwijze: In de cursus blijven we dicht bij de dagelijkse praktijk. Dit doen we door veel gebruik te maken van praktijkvoorbeelden van de docent en van de cursisten en door handvatten en hulpmiddelen aan te reiken waarmee cursisten in hun werk direct aan de slag kunnen. In deze cursus ligt de nadruk vooral op de attitude van het systematisch, wetenschappelijk verantwoord cliëntgericht en handelingsgericht werken. Dit alles vanuit een interactionistisch/transactioneel referentiekader. Na een algemene inleiding over diagnostische besluitvormingsmodellen zal in elke bijeenkomst een fase van handelingsgerichte diagnostiek centraal staan. Er wordt gewerkt met afwisselende werkvormen (beeldmateriaal, rollenspellen, doe-oefeningen). Van de cursisten wordt verwacht dat zij de verschillende fasen "oefenen" in hun praktijksituatie.

Docent: Mw. drs. N. Draaisma

Gratis downloads van de Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg:

reflectieschema's van de fasen van HGD

Blok 2: Diagnostiek in de jeugdzorg

Omschrijving van de inhoud van de cursus:

Diagnostiek is een belangrijk onderdeel van de hulpverlening in de jeugdzorg. De problematiek waarmee we te maken hebben is dikwijls zo complex, dat zij vraagt om een gedegen probleemanalyse en het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie alvorens te kunnen overgaan tot een effectieve aanpak. Deze cursus kan de kwaliteit van onze oordeel- en besluitvorming verhogen en daarmee de kans op niet werkende interventies verkleinen.

Deze cursus is het vervolg op de cursus Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) in de Jeugdzorg en Onderwijs. Alle cursisten hebben voorafgaand aan deze cursus kennis verkregen over het model van handelingsgerichte diagnostiek: een hypothese-toetsende en cliëntgerichte werkwijze. Ook hebben de cursisten reeds vaardigheden en ervaring opgedaan met HGD door het model toe te passen op eigen casuïstiek.

In deze verdiepende cursus krijgen de cursisten aanvullende kennis en vaardigheden aangereikt om HGD in de jeugdzorg te kunnen toepassen: zoals diagnostiek en interventie bij problematische gehechtheid, het maken van gezinstaxaties, de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg en het oplossen van morele dilemma's tijdens de diagnostiek. Ook de toepassing van HGD bij specifieke doelgroepen, zoals bij LVB cliënten en cliënten met een niet-westerse achtergrond zullen uitgebreid worden behandeld. Daarnaast komen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek aan de orde zoals dynamisch testen/ morele dilemma's. Tot slot is er aandacht voor de toepassing van therapeutische psychodiagnostiek bij de diagnostiek van de persoonlijkheid.

Leerdoelen:

Het verantwoord diagnosticeren vraagt veel van professionals. Na afloop van de cursus:

  • Bezitten de cursisten voldoende kennis en vaardigheden voor het doorlopen van het proces van handelingsgerichte diagnostiek (= voorkennis voor deze verdiepende module).
  • Ben je in staat HGD toe te passen bij LVB-cliënten
  • Ben je in staat HGD toe te passen bij niet-westerse cliënten (interculturele diagnostiek). Je weet wat je juist wel en niet moet doen.
  • Heb je voldoende kennis van de kindontwikkeling, psychopathologie en het opvoedings- en gezinsfunctioneren om diagnostische uitspraken te kunnen doen over de aard, de ernst en de verklaring van veel voorkomende problematiek. Alsook de meest passende interventies en handelingsadviezen.
  • Ben je in staat diverse veelgebruikte methoden en instrumenten toe te passen om voor de jeugdzorg relevante informatie te verzamelen. Denk hierbij aan gezinsdiagnostiek vanuit een systeemtheoretische achtergrond, ouder-kind-observaties.
  • Ben je in staat de rol van samenwerkingspartner goed in te vullen, dankzij goede gespreksvaardigheden met kinderen en met ouders en vaardigheden in de samenwerking met het onderwijs.
  • Ben je bekend met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek: zoals dynamisch testen.
  • Ben je bekend met therapeutische psychodiagnostiek bij de diagnostiek van de persoonlijkheid.

Docenten: Mw. dr. Noelle Pameijer, mw. dr. A. Collot D'Escury, drs. R. van Hennik, mw. drs. K. Zuidgeest, drs. R. Gija, drs. R. Verdel, Mw. Laros e.a. 

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
14/01/2020
Data
14-01-2020
28-01-2020
11-02-2020
25-02-2020
10-03-2020
30-03-2020
11-05-2020
25-05-2020
15-06-2020
29-06-2020
07-09-2020
21-09-2020
28-09-2020
26-10-2020
09-11-2020
23-11-2020
Accreditatiepunten

Blok 1: HGD:

NIP K&J, NVO-OG: 44 punten diagnostiek, 2 behandeling, 32 punten literatuur

Blok 2: Diagnostiek in de Jeugdzorg:

NIP K&J, NVO-OG: 70 punten diagnostiek, 67 punten extra literatuur

Locatie

De Pionier

Grebbeberglaan 15 Utrecht

Gratis parkeren op het terrein, op de Grebbeberglaan of in de woonwijk.

Vanaf Utrecht CS 20 minuten lopen.

Tijd

Lesdag 1 is van 09:30 tot 17:00 uur.

Lesdag 2 t/m 6 is tot 15:00 uur.

Lesdag 7 t/m 16 is tot 17:00 uur.

Catering

Koffie, thee.

Beneden in de kantine is een lunchmogelijkheid (Colourkitchen).

Kosten
€ 3000,-
Literatuur

U ontvangt het boek: Handelingsgerichte Diagnostiek in de Jeugdzorg de eerste lesdag. Overige literatuur wordt digitaal door de JA verstrekt.

Specificaties

Dit is een éénjarige opleiding en de blokken 1 en 2 dienen beide gevolgd te worden. Inschrijven voor één van de twee blokken is bij deze cursus niet mogelijk.

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
10/09/2019
Data
10-09-2019
24-09-2019
08-10-2019
29-10-2019
12-11-2019
26-11-2019
07-01-2020
21-01-2020
04-02-2020
03-03-2020
17-03-2020
31-03-2020
14-04-2020
12-05-2020
26-05-2020
09-06-2020
Accreditatiepunten

Blok 1: HGD:

NIP K&J, NVO-OG: 44 punten diagnostiek, 2 behandeling, 32 punten literatuur

Blok 2: Diagnostiek in de Jeugdzorg:

NIP K&J, NVO-OG: 70 punten diagnostiek, 67punten extra literatuur

Locatie

De Pionier

Grebbeberglaan 15 Utrecht

Gratis parkeren op het terrein, op de Grebbeberglaan of in de woonwijk.

Vanaf Utrecht CS 20 minuten lopen.

Tijd

Lesdag 1 is van 09:30 tot 17:00 uur.

Lesdag 2 t/m 6 is tot 15:00 uur.

Lesdag 7 t/m 16 is tot 17:00 uur.

Catering

Koffie, thee.

Beneden in de kantine is een lunchmogelijkheid (Colourkitchen).

Kosten
€ 3000,-
Literatuur

U ontvangt het boek: Handelingsgerichte Diagnostiek in de Jeugdzorg de eerste lesdag. Overige literatuur wordt digitaal door de JA verstrekt.

Specificaties

Dit is een éénjarige opleiding en de blokken 1 en 2 dienen beide gevolgd te worden. Inschrijven voor één van de twee blokken is bij deze cursus niet mogelijk.

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
18/03/2019
Data
18-03-2019
01-04-2019
15-04-2019
06-05-2019
20-05-2019
03-06-2019
17-06-2019
01-07-2019
09-09-2019
23-09-2019
07-10-2019
28-10-2019
11-11-2019
25-11-2019
02-12-2019
16-12-2019
Locatie

Incompany Rosmalen

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
22/01/2019
Data

De eerste 6 keer HGD vindt plaats op de dinsdag.

Omdat er ook e-learning is zijn de lesdagen tot 15:00 uur, behalve de eerste lesdag.

22 januari 2019 (tot 17:00 uur)

5 februari (tot 15:00 uur)

26 februari (tot 15:00 uur)

19 maart (tot 15:00 uur)

2 april (tot 15:00 uur)

16 april (tot 15:00 uur)

Blok 2 daarna door op maandag:

13 mei (2019)

27 mei

17 juni

1 juli

9 september

23 september

7 oktober

28 oktober

11 november

25 november

Accreditatiepunten

Blok 1 Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg:

NIP K&J/ NVO OG:

diagnostiek 30

behandeling 2

extra literatuur 32

herregistratie 32

E-learning

NIP K&J/ NVO OG:

diagnostiek 14

herregistratie 14

Totaal: 44 diagnostiek, 2 behandeling, 46 herregistratie, 32 extra literatuur.

Blok 2: Diagnostiek in de Jeugdzorg:

NIP K&J, NVO-OG: 70 punten diagnostiek, 20 punten extra literatuur

NB de accreditatie is verlopen en wordt opnieuw aangevraagd.

Locatie

De Pionier

Grebbeberglaan 15 Utrecht

Gratis parkeren op het terrein, op de Grebbeberglaan of in de woonwijk.

Vanaf Utrecht CS 20 minuten lopen.

Tijd

Lesdag 1 is van 09:30 tot 17:00 uur.

Lesdag 2 t/m 6 is tot 15:00 uur.

Lesdag 7 t/m 16 is tot 17:00 uur.

Catering

Koffie, thee.

Beneden in de kantine is een lunchmogelijkheid (Colourkitchen).

Kosten
€ 3000,-
Literatuur

U ontvangt het boek: Handelingsgerichte Diagnostiek in de Jeugdzorg de eerste lesdag. Overige literatuur wordt digitaal door de JA verstrekt.

Specificaties

Dit is een éénjarige opleiding en de blokken 1 en 2 dienen beide gevolgd te worden. Inschrijven voor één van de twee blokken is bij deze cursus niet mogelijk.

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/