Klinische kinderneuropsychologische diagnostiek

Neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het gedrag en de werking van de hersenen. Door middel van een neuropsychologisch onderzoek probeert men inzicht te krijgen in het functioneren van het kind/persoon. De eerste lesdag zal vooral aandacht besteed worden aan het leren kijken en formuleren van hypothesen vanuit het neuropsychologisch perspectief. Ook wordt een introductie gegeven op neurodiagnostiek. De lesdagen daarna staat elke keer een ander neuropsychologisch functiegebied centraal. Zoals capactiteiten en intelligentie, waarneming en motoriek, taal en geheugen, aandacht en executieve functies en tot slot emoties en sociale cognitie.

De bedoeling van een neuropsychologisch onderzoek is om inzicht te krijgen in het profiel van denkfuncties en vaardigheden van het kind en ook in de beleving van het kind om tot passende handelingsadviezen te komen.

In de cursus is tevens aandacht voor de plaats van neuropsychologisch onderzoek binnen (handelingsgerichte) diagnostiek. Ook wordt er ingegaan op neurobiologische psychiatrische ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD /ADD, beelden binnen het autistisch spectrum stoornissen en vroegkinderlijke traumatisering.

In de hele cursus is veel aandacht voor de vertaling naar de dagelijkse werkpraktijk. Er wordt veel gewerkt met meegebrachte casuïstiek en tijdens de laatste bijeenkomst zal ook veel aandacht zijn voor reflectie en verdieping. De geleerde kennis maar vooral de toegepaste vaardigheden in de neuropsychologische onderzoeken zijn daarbij uitgangspunt.


Doelen:

  • Heb je inzicht in verbanden tussen hersenen en gedrag.
  • Heb je inzicht in verschillende neuropsychologische functiegebieden
  • Kun je aangeven in welke gevallen neuropsychologisch onderzoek geïndiceerd is.
  • Weet je wat nodig is voor neuropsychologische diagnostiek.
  • Kun je een intelligentieprofiel beoordelen met als doel aanvullend neuropsychologisch onderzoek.
  • Je leert een testbatterij samenstellen mbt diverse neuropsychologische functiegebieden en krijg je inzicht in wat de diverse neuropsychologische tests meten en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden.
  • Je leert een vertaalslag maken naar de classificatie van neuropsychiatrische ontwikkelingsstoornissen en naar de praktijk op school, thuis en op de groep. Dus hoe kom je van een integratief beeld naar concrete handelingsadviezen.

Programma

dag 1 Inleiding; kijken met de neuropsychologische bril

dag 2 Intelligentieonderzoek, waarneming en motoriek

dag 3 Taal en geheugen

dag 4 Aandacht en executieve functies

Dag 5 Emotie en sociale cognitie

Dag 6 Toets, verslaglegging en behandeling

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
30/11/2018
Data
30-11-2018
07-12-2018
11-01-2019
01-02-2019
22-03-2019
04-10-2019
Accreditatiepunten

incompany bij 's Heerenloo

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
06/09/2019
Data
06-09-2019
01-11-2019
29-11-2019
10-01-2020
07-02-2020
17-04-2020
Locatie

Incompany bij Viertaal

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/