Basiscursus cognitieve gedragstherapie kinderen en jeugd (100 punten)

De cursus bestaat uit twee delen: INLEIDING (30 punten) en VERDIEPING (70 punten). Beide onderdelen zijn verplicht.

INLEIDING

Inhoud

Deze cursus vormt de basis voor de opleiding tot gedragstherapeut en is speciaal ontwikkeld voor cursisten die met kinderen en jeugdigen werken. DVD-materiaal en casusvoorbeelden zijn zowel op volwassenen als op kinderen en jeugdigen gebaseerd. Veel aandacht wordt besteed aan het oefenen van de leertheoretische technieken, waarbij gestart wordt met de oorspronkelijke doelgroep (volwassenen) en daarna de specifieke toepassing daarvan bij kinderen, jeugdigen en gezinnen wordt besproken. De fasen van het gedragstherapeutisch proces vormen de leidraad voor deze cursus.

Doelstelling
De cursisten worden geacht aan het eind van deze inleidende basiscursus voldoende thuis te zijn in de leerprincipes, zodat zij deze kunnen herkennen in de problematiek van de cliënt. Zij kunnen de informatie over de problematiek ordenen en weergeven in een holistische theorie. Met behulp van functie- en betekenisanalysen kunnen zij een gefundeerde probleemkeuze maken en een behandelplan opstellen. Tevens leren de cursisten basisinterventies toepassen. Ruime aandacht wordt besteed aan de gedragstherapeutische basisvaardigheden motivering en gespreksvoering.

Werkwijze

In deze inleidende basiscursus ligt het accent op de theoretische en technische principes van de gedragstherapie. De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiekinbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten.

Door het opzetten en uitvoeren van een zelfmodificatieprogramma worden de cursisten snel wegwijs in de diverse fasen van het gedragstherapeutisch proces. Iedere bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de verschillende onderdelen van zo'n programma. Door het observeren van het eigen gedrag, het maken van een analyse, het omschrijven van behandelingsdoelen en de daarbij behorende behandelingstechnieken wordt inzicht gegeven in het proces dat iedere hulpverlener meemaakt. Gezien het korte tijdsbestek waarin dit proces plaatsvindt, betekent dat het leereffect een aanzet geeft tot beginnend inzicht in het gedragstherapeutisch handelen.

De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:

 • Het bestuderen van de literatuur
 • Het maken van huiswerkopdrachten
 • Per toerbeurt een korte presentatie te verzorgen
 • De stappen van de zelfmodificatieprocedure uit te voeren

De cursusbijeenkomsten omvatten

 • Het voor- en nabespreken van de huiswerkopdrachten
 • Bespreking van de literatuur n.a.v. een korte presentatie door cursisten
 • Uitleg van de theorie door de docent, veelal visueel ondersteund (video / DVD)
 • Veel praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het gedragstherapeutische proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van demonstraties, interactieve discussies en rollenspelen. Er wordt geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.


VERDIEPING

Inhoud

Het vertrekpunt in deze Verdiepende cursus is de cognitief gedragstherapeutische behandeling van volwassenen. Vanuit deze basis wordt de specifieke toepassing bij kinderen, jeugdigen en hun gezinnen uitgebreid toegelicht en geoefend.

De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiek inbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten. Het oefenmateriaal bestaat uit casuïstiek over zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen.

Gestart wordt met het opfrissen van de theorie van de cognitieve gedragstherapie, het opstellen van een functie -en betekenisanalyse en holistische theorie. Vervolgens komt een breed scala van gedragstherapeutische interventies aan bod. De docent illustreert de toepassing van deze interventies en technieken op concrete en pragmatische wijze. Er is ruime aandacht voor de behandeling van angst- en stemmingsstoornissen. Tevens komt aan bod mediatietherapie bij ADHD en ASS, gedragstherapeutische speltechnieken, oplossingsgerichte methodieken, behandeling van gedragsstoornissen en agressie en de behandeling van trauma. Bij alle onderdelen zullen specifieke interculturele aspecten aandacht krijgen en besproken worden.

De cursisten maken kennis met actuele protocollen, maar leren ook kritisch en creatief met protocollen om te gaan, zodat de cliënt met zijn systeem en eigen cultuur centraal staat en uitgangpunt is voor de keuzen die worden gemaakt in het gedragstherapeutisch proces.


Doelstelling

De cursisten worden geacht aan het eind van deze verdiepende basiscursus voldoende thuis te zijn in het toepassen van het cognitief gedragstherapeutisch proces en voldoende kennis te hebben van een aantal basale cognitief gedragstherapeutische methodes om, onder supervisie, op verantwoorde wijze cognitieve gedragstherapieen van middelmatige zwaarte te kunnen uitvoeren.

Werkwijze

De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:

 • Het bestuderen van de literatuur
 • Het maken van huiswerkopdrachten
 • Per toerbeurt een korte presentatie te verzorgen
 • Casuïstiek te beschrijven van een eigen cliënt : de cursisten dienen tijdens de cursus een cliënt te behandelen waarbij zij de verschillende stappen van het gedragstherapeutisch proces doorlopen

De cursusbijeenkomsten omvatten:

 • Het voor- en nabespreken van de huiswerkopdrachten
 • Bespreking van de literatuur n.a.v. een korte presentatie door cursisten
 • Uitleg van de theorie door de docent, veelal visueel ondersteund (video / DVD)
 • Veel praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het gedragstherapeutische proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van demonstraties en rollenspelen. Er wordt geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.
 • Voortgang van de eigen casus wordt besproken in subgroepen.

Docent

Charlotte Nuhoff- den Hollander is GZ-psycholoog, psychotherapeut en supervisor bij de VGCT. Daarnaast is zij zelfstandig gevestigd in Haarlem, zie de website: www.nuhoff-psychotherapie.nl

Zie hier  een evaluatie van de training.

Cursus vol
Nog beschikbaar
Al een account?
Startdatum
04/09/2020
Data
04-09-2020
11-09-2020
25-09-2020
02-10-2020
06-11-2020
20-11-2020
27-11-2020
11-12-2020
08-01-2021
22-01-2021
05-02-2021
05-03-2021
12-03-2021
26-03-2021
Accreditatiepunten

Accreditatie is verlopen en wordt opnieuw aangevraagd

80 behandeling NIP K&J/ NVO O-G

20 diagnostiek NIP K&J/ NVO O-G

extra literatuur 20 punten

100 punten VGCT

Locatie

Lokaal 2.

Prachtige nieuwe locatie in Haarlem, naast het centraal station.

Adres: Kenaustraat 2, Haarlem.

Bereikbaarheid is met het openbaar vervoer zeer makkelijk.

Met de auto is er de mogelijkheid van een betaalde parkeergarage (Stationsplei of gratis parkeren en een kwartiertje lopen; zet de navigatie op Pijnboomstraat Haarlem (Bomenbuurt). 

Tijd

09:30 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee.

Veel lunchgelegenheden en broodjeszaken in de binnenstad van Haarlem.

Kosten
€ 2690,-
Literatuur

Er moeten een aantal basisboeken worden aangeschaft en de Jeugdzorgacademie zorgt voor losse digitale artikelen.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Al een account?
Startdatum
05/09/2020
Data
05-09-2020
12-09-2020
26-09-2020
03-10-2020
07-11-2020
21-11-2020
28-11-2020
12-12-2020
09-01-2021
23-01-2021
06-02-2021
06-03-2021
13-03-2021
27-03-2021
Accreditatiepunten

Accreditatie is verlopen en wordt opnieuw aangevraagd.

80 behandeling NIP K&J/ NVO O-G

20 diagnostiek NIP K&J/ NVO O-G

extra literatuur 20 punten

100 punten VGCT

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en tussen de 15 en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:00 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee.

Let op, deze cursus is op een zaterdag, de kantine is dicht. Eigen lunch meenemen.

Kosten
€ 2690,-
Literatuur

Er moeten een aantal basisboeken worden aangeschaft en de Jeugdzorgacademie zorgt voor losse digitale artikelen.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
13/01/2020
Data

13 januari
27 januari
10 feb
24 feb
9 maart
23 maart
6 april
20 april
4 mei
18 mei
8 juni
15 juni
29 juni
13 juli
(reservedag 20 juli)

Accreditatiepunten

80 behandeling NIP K&J/ NVO O-G

20 diagnostiek NIP K&J/ NVO O-G

extra literatuur 20 punten

100 punten VGCT

Locatie

Lokaal 2.

Prachtige nieuwe locatie in Haarlem, naast het centraal station.

Adres: Kenaustraat 2, Haarlem.

Bereikbaarheid is met het openbaar vervoer zeer makkelijk.

Met de auto is er de mogelijkheid van een betaalde parkeergarage (Stationsplei of gratis parkeren en een kwartiertje lopen; zet de navigatie op Pijnboomstraat Haarlem (Bomenbuurt). 

Tijd

09:30 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee.

Veel lunchgelegenheden en broodjeszaken in de binnenstad van Haarlem.

Kosten
€ 2690,-
Literatuur

Er moeten een aantal basisboeken worden aangeschaft en de Jeugdzorgacademie zorgt voor losse digitale artikelen.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
11/01/2020
Data
11-01-2020
25-01-2020
08-02-2020
29-02-2020
14-03-2020
28-03-2020
11-04-2020
18-04-2020
09-05-2020
23-05-2020
06-06-2020
20-06-2020
04-07-2020
18-07-2020
Accreditatiepunten

80 behandeling NIP K&J/ NVO O-G

20 diagnostiek NIP K&J/ NVO O-G

extra literatuur 20 punten

100 punten VGCT

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en tussen de 15 en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:00 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee.

Let op, deze cursus is op een zaterdag, de kantine is dicht. Eigen lunch meenemen.

Kosten
€ 2690,-
Literatuur

Er moeten een aantal basisboeken worden aangeschaft en de Jeugdzorgacademie zorgt voor losse digitale artikelen.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
09/01/2020
Data
09-01-2020
23-01-2020
06-02-2020
27-02-2020
19-03-2020
09-04-2020
23-04-2020
14-05-2020
28-05-2020
18-06-2020
10-09-2020
24-09-2020
08-10-2020
22-10-2020
Locatie

Incompany LDH

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
18/10/2019
Data
18-10-2019
08-11-2019
15-11-2019
06-12-2019
13-12-2019
17-01-2020
31-01-2020
14-02-2020
06-03-2020
20-03-2020
03-04-2020
17-04-2020
15-05-2020
29-05-2020
Accreditatiepunten

80 behandeling NIP K&J/ NVO O-G

20 diagnostiek NIP K&J/ NVO O-G

extra literatuur 20 punten

100 punten VGCT

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en tussen de 15 en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:00 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 2690,-
Literatuur

Er moeten een aantal basisboeken worden aangeschaft en de Jeugdzorgacademie zorgt voor losse digitale artikelen.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
17/05/2019
Data
17-05-2019
18-05-2019
31-05-2019
01-06-2019
14-06-2019
15-06-2019
05-07-2019
06-07-2019
06-09-2019
07-09-2019
04-10-2019
05-10-2019
01-11-2019
02-11-2019
Locatie

Incompany Educare

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
07/02/2019
Data
07-02-2019
07-03-2019
21-03-2019
04-04-2019
18-04-2019
09-05-2019
23-05-2019
06-06-2019
20-06-2019
04-07-2019
05-09-2019
19-09-2019
03-10-2019
17-10-2019
Accreditatiepunten

80 behandeling NIP K&J/ NVO O-G

20 diagnostiek NIP K&J/ NVO O-G

extra literatuur 20 punten

100 punten VGCT

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15, Utrecht.

Vanaf centraal station Utrecht is het ongeveer 20 minuten lopen of 10 minuten met de OV fiets.

Een auto kun je gratis parkeren op het terrein, of de Grebbeberglaan, of de woonwijk.

Tijd

09:00 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 2690,-
Literatuur

Er moeten een aantal basisboeken worden aangeschaft en de Jeugdzorgacademie zorgt voor losse digitale artikelen.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/