Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie adolescenten (50 punten)

De Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie sluit aan op de Basiscursus Cognitieve gedragstherapie en is speciaal ontwikkeld voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn met pubers en adolescenten. Deze cursus kan alleen gevolgd worden wanneer de Basiscursus is afgerond. De kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de basiscursus worden verdiept en uitgebreid.

Doelstelling

Na afronding van de Vervolgcursus kunnen de cursisten zelfstandig onder supervisie cognitieve gedragstherapieën uitvoeren.

Inhoud

In de Vervolgcursus leren de cursisten om effectieve cognitieve gedragstherapeutische interventies toe te passen bij diverse stoornissen en complexe problematiek. De nadruk ligt op de behandeling van pubers en adolescenten.

De cursus start met het opfrissen en herhalen van het gedragstherapeutische proces en de belangrijkste cognitieve technieken, waarbij de specifieke toepassing voor deze leeftijdsgroep uitgebreid wordt toegelicht. Het gedragstherapeutische proces zal als een rode draad door de cursus lopen. De onderwerpen die aan bod komen zijn: de behandeling van negatief zelfbeeld en faalangst, de behandeling van eetstoornissen en andere vormen van zelfbeschadigend gedrag , de behandeling van complexe gedragsstoornissen, verslaving, agressief en delinquent gedrag bij jongeren. Naast de cognitief gedragstherapeutische technieken zal ook aandacht besteed worden aan speltechnieken en creatieve interventies.

De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude, interactie en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiek inbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten. Ook wordt van de cursisten verwacht dat zij beschikken over opname materiaal (Videocamera of Ipad) om behandelingen te kunnen opnemen en daarvan geselecteerde fragmenten te kunnen gebruiken voor het onderwijs.

De cursisten maken kennis met actuele protocollen, maar leren vooral kritisch en creatief met protocollen om te gaan, zodat de cliënt met zijn systeem en eigen cultuur centraal staat en uitgangpunt is voor de keuzen die worden gemaakt in het gedragstherapeutisch proces.

Werkwijze

De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:

-Het bestuderen van de literatuur
-Het maken van huiswerkopdrachten
-Een opname te maken van een behandeling

De cursusbijeenkomsten omvatten:

-Het voor- en nabespreken van de huiswerkopdrachten
-Iedere bijeenkomst zal door één van de cursisten een casus worden gepresenteerd. In deze casus dient het gedragstherapeutische proces duidelijk  beschreven en beargumenteerd te worden. Tevens wordt daarbij een beeldfragment vertoond van een cognitief gedragstherapeutische interventie die is  toegepast. De cursist bereidt enkele vragen voor die aanzet geven tot een plenaire discussie.
-Uitleg van de theorie door de docent, veelal visueel ondersteund (video / DVD)

Veel praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het gedragstherapeutische proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van demonstraties en rollenspelen. Er wordt geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.

Docenten:

Erik Jongman, GZ psycholoog, psychotherapeut, supervisor en trainer VGCT

Charlotte Nuhoff- den Hollander is GZ-psycholoog, psychotherapeut en supervisor bij de VGCT. Daarnaast is zij zelfstandig gevestigd in Haarlem, zie de website: http://vankindtotouder.nl/

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
21/09/2019
Data
21-09-2019
19-10-2019
09-11-2019
23-11-2019
07-12-2019
14-12-2019
18-01-2020
Accreditatiepunten

VGCT 50 punten

NIP K&J / NVO O-G 50 punten

(40 behandeling, 10 diagnostiek, 50 herregistratie)

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en tussen de 15 en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:00 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee.

NB Deze cursus is op een zaterdag en dat betekent dat de kantine gesloten is en er geen

mogelijkheid is om een lunch te kopen in het gebouw.

Kosten
€ 1345,-
Literatuur

Basisboeken dienen zelf aangeschaft te worden en zijn voornamelijk uit de basiscursus.

Losse artikelen worden digitaal door de JA geleverd.

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/