Trauma en het handelen in de jeugdhulp 12+

Omschrijving

Een aanzienlijk deel van de jongeren die aangemeld worden voor jeugdhulp zijn blootgesteld aan huiselijk geweld, kindermishandeling of andere traumatische ervaringen in het gezin. Dit hangt vaak samen met psychiatrische problematiek bij ouders. Het is belangrijk dat professionals inzicht hebben in de effecten van traumatische situaties op de ontwikkeling en het gedrag van kinderen en deze kennis kunnen gebruiken bij het maken van een analyse van de problematiek van de aangemelde jongeren en zijn gezin. Specifiek zal in deze cursus stilgestaan worden bij posttraumatische stressreacties en de kwaliteit en de fase van traumaverwerking, de invloed van trauma op de gehechtheidsrelaties, mentaliseren, cognitieve schema’s en coping stijlen. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de gezinsdynamiek en de effecten van opgroeien met ouders met psychiatrische problematiek. De jongeren en ouders hebben meestal niet zelf een hulpvraag op het gebied van diagnostiek en interventie bij trauma klachten, maar komen eerder binnen met een hulpvraag over bijvoorbeeld de gedragsproblemen van de jongeren. Daarom wordt in deze cursus ook veel aandacht besteed aan hoe je jongeren en ouders mee kunt nemen in dit proces. Hoe kun je ze meenemen in het opstellen van hypothesen over de aanwezigheid van traumaproblematiek?; hoe kun je cognitieve schema’s bespreekbaar maken en meenemen in het behandelplan van bijvoorbeeld een leefgroep, gezinshuis of school? Tot slot wordt stilgestaan bij de diverse behandelvormen en de fasering daarin.

Leerdoelen

  • De cursist heeft inzicht in de effecten van traumatische situaties op de ontwikkeling en gedrag den de kwaliteit en fase van traumaverwerking van de jongeren en kan deze kennis meenemen in zijn of haar analyse van de problematiek.
  • De cursist is in staat verschillende schema’s te herkennen (domein onverbondenheid / afwijzing) en de relatie met copingsstijlen.
  • De cursist heeft inzicht in de samenhang tussen trauma, gehechtheid, cognitieve schema’s en copingsstijlen en kan deze kennis meenemen in zijn of haar analyse van de problematiek.
  • De cursist heeft kennis van de gezinsdynamiek in gezinnen met ouders met psychiatrische problematiek.
  • De cursisten kan de jongeren en ouders meenemen richting een hypothese rondom traumaproblematiek.
  • De cursist kan schema’s bespreekbaar maken met jongeren en ouders en te integreren in het behandelplan

Docenten

Drs. Jongman: Erik Jongman is psycholoog/psychotherapeut. Hij werkt met forensisch psychiatrische jeugdige delinquenten en is hoofd van de forensische polikliniek van De Bascule in Amsterdam. Daarnaast is hij hoofddocent adolescentie bij de opleiding tot klinisch psycholoog en docent gedragsstoornissen bij de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog.

Mw. drs. M. Heinemans: Mirjam werkt bij de Bascule in Amsterdam op de polikliniek voor Forensische Jeugd Psychiatrie en zij heeft een psychotherapie praktijk. Mirjam is psychotherapeut, GZ- psycholoog, Functional Family Therapist, EMDR practitioner en systeemtherapeut i.o.

Cursus vol
Nog beschikbaar

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/