Diagnostiek en interventie bij trauma en problematische gehechtheid

Omschrijving

De Amsterdamse zedenzaak heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat traumatische gebeurtenissen voorkomen in het leven van zeer jonge kinderen. In de klinische praktijk roept dit veel vragen op, als: Hoe beleven en verwerken baby´s en peuters ingrijpende gebeurtenissen? Kunnen zij zich trauma´s herinneren en moet je er wel of juist niet met hen over spreken? En wat voor invloed heeft het op baby’s en peuters als hun ouders trauma’s met zich meedragen? Zijn trauma´s overdraagbaar van ouder op kind?

Op deze en andere vragen gaat deze driedaagse cursus in, die zich richt op de diagnostiek en behandeling van trauma bij zeer jonge kinderen.

Het eerste deel van de cursus gaat over het leren observeren en herkennen van traumasignalen bij ouders en kinderen door meer zicht te krijgen op de impact van trauma op de gehechtheidsrelatie. Onderzoek toont aan dat ouders met een onverwerkt trauma soms onbewust gedrag vertonen dat de emotionele veiligheid van kinderen verzwakt en de gehechtheidsrelatie negatief beïnvloedt. Kinderen van ouders met een onverwerkt trauma hebben daardoor een verhoogde kans op een gedesorganiseerde gehechtheid. Deze zeer onveilige vorm van gehechtheid verhoogt de kans op psychopathologie bij kinderen en vormt daarmee een bedreiging voor de verdere ontwikkeling.

Het tweede gedeelte van de cursus is gericht op het doorbreken van de intergenerationele overdracht van trauma. Centraal zal staan hoe de traumasignalen geïntegreerd kunnen worden in een behandelplan, en welke fasen onderscheiden kunnen worden in een traumabehandeling voor deze specifieke doelgroep. Er zal aandacht besteed worden aan welk wetenschappelijk bewijs er is voor de diverse behandelmethoden.

We zullen de behandeling vervolgens praktisch uitwerken voor een moeder en baby met een ernstig trauma. Ook zullen we stilstaan bij de heftige gevoelens die een traumabehandeling kunnen oproepen bij de therapeut, en hoe de behandelaar daarin goed voor zichzelf kan zorgen. Daarom is er ook ruimte voor het delen van praktijkervaringen van de deelnemers en de inbreng van eigen casuïstiek.

Doelen
-Kunnen observeren en herkennen van traumasignalen bij zeer jonge kinderen en hun ouders
-Wetenschappelijke kennis hebben van de invloed van trauma op de gehechtheidsrelatie
-Vaardigheden opdoen hoe traumasignalen geïntegreerd kunnen worden in een behandelplan
-Ervaring opdoen met het praktisch uitwerken van een behandeling voor deze specifieke doelgroep 
-Kennis hebben van de laatste wetenschappelijke en best-practice stand van zaken met betrekking tot
diagnostiek en interventie bij trauma bij baby’s en peuters

-Toepassen van de opgedane kennis op eigen casuïstiek en hierop reflecteren
-Het voorkomen van secundaire traumatisering: hoe blijf je als hulpverlener, die met deze complexe doelgroep werkt, gezond?

Werkwijze
De cursist heeft voldaan aan de cursus wanneer hij/zij aan de aanwezigheidsplicht heeft voldaan en tijdens de cursus actief heeft meegedaan aan de kennis- en toepassing opdrachten. Ook moet de cursist de vragen over de gelezen literatuur kunnen beantwoorden. Tot slot dient de cursist voor de laatste bijeenkomst schriftelijk, dan wel met behulp van beeldmateriaal, een casus mee te nemen waarmee hij/zij laat zien de opgedane kennis te kunnen toepassen in de praktijk.

Docent

Mw. dr. E. (Eveline) Euser, GZ-psycholoog en trainer en gespecialiseerd in Infant Mental Health (IMH). Zij werkt bij BOX: Bureau Ouder-kind Xpertise . Auteur van bijdragen over trauma, gehechtheid en het brein. Eveline is tevens gepromoveerd op een proefschrift naar kindermishandeling en risicofactoren voor gedesorganiseerde gehechtheid.

Programma
Dag 1

Infant Mental Health visie
-De ouder-kind relatie centraal
-Gehechtheid en trauma
-Continuum van gehechtheidsproblematiek: patronen, dimensies en stoornissen
-De invloed van trauma op de gehechtheidsrelatie tussen ouders en jonge kinderen
-Gedesorganiseerde gehechtheid als risicofactor
-De intergenerationele overdracht van trauma
-Signaleren van trauma bij baby’s en peuters: (vroeg)signalering en diagnostiek

-Een casus van een getraumatiseerde moeder en haar baby

Dag 2

Wetenschappelijke stand van zaken rondom diagnostiek en behandeling van trauma bij zeer jonge kinderen
-Prevalentiecijfers
-Pre- en posttrauma variabelen
-Een evidence-based behandelprogramma voor zeer jonge kinderen en hun ouders
-Vervolg: een evidence-based behandelprogramma voor zeer jonge kinderen en hun ouders
-De context van het werken met trauma bij zeer jonge kinderen: stepped care en matched care, ketensamenwerking
-Een casus

Dag 3
Inbreng casuïstiek. Casussen van de deelnemers worden behandeld aan de hand van de besproken lesstof.

Cursus vol
Nog beschikbaar
Al een account?
Startdatum
12/06/2020
Data
12-06-2020
23-06-2020
25-09-2020
Accreditatiepunten

11 punten diagnostiek NIP K&J / NVO OG

10 punten behandeling NIP K&J / NVO OG

Herregistratie: 21 punten NIP K&J / NVO OG

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 590,-
Literatuur

Zelf kopen: Relational trauma in infancy (ed. by T. Baradon)

De overige literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld door de JA.

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
12/11/2019
Data
12-11-2019
19-11-2019
17-12-2019
Locatie

Incompany Leger des Heils

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/