NIKA e-learning

NB Deze training kan alleen gevolgd worden na het afronden van de cursus Hechting: diagnostiek en interventie.

De meeste kinderen die jeugdhulp of speciaal onderwijs krijgen, groeien op in problematische opvoedsituaties. Ze lopen een verhoogd risico op een verstoorde gehechtheid en als gevolg daarvan op het ontwikkelen van sociale en emotionele problemen en psychopathologie. Een (dreigende) problematische gehechtheidsrelatie kan echter op ieder moment bijgestuurd worden doordat het kind alsnog positieve ervaringen opdoet met zijn of haar gehechtheidspersoon. Gezien het grote belang van gehechtheidsrelaties voor een gezonde ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat professionals voldoende kennis en vaardigheden hebben op dit gebied. 

Met behulp van de cursus: gehechtheid: diagnostiek en interventie van de Jeugdzorg Academie hebben cursisten kennis opgedaan mbt het theoretisch kader, de diagnostiek en de interventiemogelijkheden bij problematische gehechtheid. Ook hebben zij kennisgenomen van het NIKA-diagnostiek- en interventieprotocol. 

In deze e-learningsmodule wordt een verdiepingsslag gemaakt. Hoofddoel is de kennis rondom gehechtheid te verdiepen en de benodigde vaardigheden voor de diagnostiek en interventie van problematische gehechtheid volgens het NIKA-protocol in te trainen. Het aanbieden van de scholing via e-learning heeft als voordeel dat de benodigde vaardigheden uitgebreid geoefend kunnen worden met beeldmateriaal van praktijksituaties. Ook biedt het de mogelijkheid voor ‘just-in-time’ leren: tijdens het dagelijks werk kan de benodigde kennis zo nodig (opnieuw) opgehaald worden. Bijvoorbeeld door nogmaals een instructiefilm te bekijken waarin de benodigde vaardigheden worden voorgedaan. Naast de vanzelfsprekende gemaksvoordelen voor de cursist.

Accreditatie voor 11 punten (6 diagnostiek en 5 behandeling) is verstrekt door het NIP/NVO/SKJ. 

Inschrijven op deze cursus
Accreditatiepunten

6 punten diagnostiek NIP K&J/ NVO O-G

5 punten behandeling NIP K&J/ NVO O-G

Kosten
€ 159,-
Literatuur

Werkboek bij de e-learning en het handboek NIKA worden digitaal beschikbaar gesteld. 

Specificaties

Na inschrijving ontvangt u een factuur, na het betalen van de factuur ontvangt u een link en een code en kunt u inloggen op de e-learning. 

NB Deze training kan alleen gevolgd worden na het afronden van de cursus Hechting: diagnostiek en interventie.

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/