NIKA alumni

NIKA

NIKA (Nederlandse Interventie Kortdurend op Atypisch opvoedgedrag) is een kortdurende geprotocolleerde cognitieve gedragstherapeutische interventie die gebruik maakt van videofeedback. Doel van de interventie is het voorkomen of verminderen van psychische- en gedragsproblemen bij kinderen als gevolg van gedesorganiseerde gehechtheid. Dit wordt bereikt door het afleren van verstorend opvoedgedrag in combinatie met het aanleren van sensitief opvoedgedrag. Ouders leren verstorend gedrag te herkennen met behulp van videofeedback en ze krijgen informatie over het schadelijke effect van dit gedrag op het kind. Tevens leren ouders alternatieven voor dit gedrag en leren ze bijvoorbeeld de signalen van het kind op te merken, deze adequaat te interpreteren en er passend en tijdig op te reageren.

De doelgroep bestaat uit ouders van kinderen en jongeren die een hoog risico lopen op gedesorganiseerde gehechtheid. Bijvoorbeeld omdat er in het gezin sprake is (geweest) van mishandeling, verwaarlozing, huiselijk geweld en/of veel stress als gevolg van meervoudige problemen in de opvoedingscontext, zoals financiële moeilijkheden, psychische problemen bij de ouder, huisvestingsproblemen, werkeloosheid en/of problemen met de verblijfsstatus. NIKA is gebaseerd op de gehechtheidstheorie van Bowlby en Ainsworth en recente empirische studies die aantonen dat specifieke oudergedragingen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van een gedesorganiseerde gehechtheidsrelatie en dat deze gedragingen met een interventie te veranderen zijn (Benoit, 2008; Moss, 2012). 

Downloads :

Overzicht scholing NIKA Ouderbegeleiding voor jeugdzorgwerkers

Overzicht scholing NIKA Practitioner voor psychologen/ortho's

Registratie-eisen en supervisieformulier HBO

Registratie-eisen en supervisieformulier WO NIKA-Practitioner R

Downloads voor NIKA-alumni: 

Heb je de cursus Hechting: diagnosiek en interventie gevolgd (en de verdiepingsdag) en wil je op de hoogte blijven van alle materialen die we ontwikkelen en vernieuwen? 

Schrijf je (gratis) in voor de cursus en je blijft toegang hebben tot de downloads. We sturen ook regelmatig nieuwsbrieven aan de mensen die zich hier 

inschrijven bij nieuwe ontwikkelingen. 

Daarnaast kan je met elkaar sparren over casuistiek en afspraken maken onderling via de discussion board!

Inschrijven op deze cursus

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/