NIKA boeken en werkkaarten

Materialen NIKA

1. Boek: NIKA-Diagnostiek en -Interventie - voor gedragswetenschappers/psychologen/orthopedagogen (WO-niveau)

In dit boek staat zowel de theoretische achtergrond van NIKA beschreven als het complete diagnostiek- en interventieprotocol. Het boek bevat zowel concrete stap voor stap beschrijvingen en heldere instructies als diverse instrumenten, formulieren en werkbladen die gebruikt kunnen worden bij de uitvoering van NIKA. 

NIKA zich richt op het verbeteren van de ouder-kindrelatie in gezinnen waarbij deze het meest onder druk zijn komen te staan. NIKA bestaat uit een diagnostiek- en interventieprotocol. Het diagnostiekprotocol brengt patronen in de ouder-kindrelatie en hun oorsprong in kaart. Na de diagnostiek volgt de interventiefase. Deze fase helpt ouders zowel meer bewust te zijn van de interactiepatronen met hun kind als van de impact die de ontstane patronen hebben op de ontwikkeling van het kind. Ook leren ouders begrijpen hoe hun huidige oudergedrag voortkomt uit ervaringen in hun eigen verleden. Dit begrip maakt het mogelijk patronen te doorbreken. Met behulp van videofeedback leren ouders te stoppen met schadelijk en verstorend oudergedrag en leren zij beter aan te sluiten op de gehechtheidsbehoeften van hun kind.

NIKA kan ook gebruikt worden als onderdeel van beslissingsondersteunend onderzoek in complexe opvoedsituaties. Bijvoorbeeld bij kinderbeschermingsmaatregelen en geschillen over omgang en perspectief.

NIKA is een beschermde naam en dat betekent dat alleen NIKA-Practitioners de methodiek uit mogen voeren en er zicht gehouden wordt op de kwaliteit. Voor het uitvoeren van NIKA- Diagnostiek en -Interventie gelden de volgende registratie-eisen: 1. SKJ (post)master psycholoog/orthopedagoog; 2. 3-daagse basistraining NIKA-Diagnostiek en -Interventie; 3. e-learning NIKA; 4. 1-daagse verdiepingsdag en tot slot competentiegestuurde supervisie (3 - 5 supervisie)contacten bij een NIKA Supervisor.

Bij de 3-daagse basistraining: Hechting: diagnostiek en interventie (NIKA) ontvangen deelnemers het boek gratis. Mensen die eerder de cursus hebben gevolgd of het nieuwe boek los willen ontvangen kunnen het bestellen (zie hieronder). 

2. Boek: NIKA-Screening en Ouderbegeleiding - voor HBO professionals

In dit boek staat zowel de theoretische achtergrond van NIKA beschreven als het complete screening- en ouderbegeleidingsprotocol. Het boek bevat zowel concrete stap voor stap beschrijvingen en heldere instructies als diverse instrumenten, formulieren en werkbladen die gebruikt kunnen worden bij de uitvoering van NIKA-Screening en Ouderbegeleiding. Dit boek is een bewerking van het NIKA-Diagnostiek en -Interventie boek, gericht op HBO-professionals.

NIKA-Screening en Ouderbegeleiding bestaat uit een screeningsprotocol voor het in kaart brengen van de gehechtheidsrelatie en een ouderbegeleidingsprotocol gericht op het bevorderen van veilige gehechtheid tussen ouder en kind. NIKA-Screening en Ouderbegeleiding wordt uitgevoerd door een HBO-opgeleide professional. Vaak in complementaire samenwerking met een (post)master opgeleide NIKA-Practitioner.

Voor het uitvoeren van NIKA-Screening en Ouderbegeleiding, gelden de volgende registratie-eisen: 1. SKJ jeugdzorgwerker; 2. 3-daagse basistraining NIKA-Ouderbegeleiding: ‘Gehechtheid: diagnostiek en interventie voor HBO-professionals’; 3. 1-daagse NIKA–Ouderbegeleiding verdiepingsdag en tot slot supervisie van een NIKA-Practitioner en een afgetekend supervisiebeoordelingsformulier (3-5 supervisie contacten).

Bij de 3-daagse basistraining NIKA ontvangen deelnemers het boek NIKA-Screening en Ouderbegeleiding gratis. Daarnaast is het boek los te bestellen.

3. Werkkaarten NIKA

Op veler verzoek zijn ook de werkkaarten die bij NIKA-Diagnostiek en -Interventie en bij NIKA-Screening en Ouderbegeleiding gebruikt worden nu ook los te bestellen via deze website. Ook is het mogelijk meerdere exemplaren van een specifieke dubbel gedrukte werkkaart te bestellen. De werkkaarten zijn gemaakt van 160 grams mat gefolieerd papier. 

Kosten: 

Boek NIKA-Diagnostiek en -Interventie: 24,50 euro, exclusief 5,95 euro verzendkosten en 9% BTW.

Boek NIKA-Screening en Ouderbegeleiding: 24,50 euro, exclusief 5,95 euro verzendkosten en 9% BTW

De gehele set werkkaarten (4 verschillende dubbel gedrukte): 7,50 euro, exclusief 3,95 euro verzendkosten en 9% BTW

Een set van 10 specifieke werkkaarten (bijvoorbeeld: sterrenkaart voor ouders): 20 euro, exclusief 3,95 euro verzendkosten en 9% BTW 

Bestelprocedure:

Stuur een mail met de gewenste producten naar info@dejeugdzorgacademie.nl. Vermeld daarin het gewenste aantal en het factuur- en bezorgadres. U ontvangt een factuur, na betaling van de factuur ontvangt u de boeken op het opgegeven adres. 

Cursus vol
Nog beschikbaar

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/