De gedragswetenschapper als coach in kort bestek

Omschrijving van de inhoud van de cursus (samenvatting leerstof):

Een belangrijk deel van de taken van de gedragswetenschapper in de jeugdzorg betreft het coachen van andere professionals, zoals ambulant hulpverleners, gezinsvoogden en leerkrachten. De gedragswetenschapper wordt geacht vanuit zijn bekwaam- en deskundigheid de inhoudelijke deskundigheid en handelingsbekwaamheid van andere professionals te bevorderen door middel van inhoudelijke begeleiding, consultatie en leeractiviteiten (uit: competentieprofiel gedragswetenschapper in de jeugdzorg, NJI, 2010).

Deze 3 daagse cursus is speciaal ontwikkelt voor ons incompany aanbod. We hebben gemerkt dat in veel organisaties gedragswetenschappers de afgelopen jaren een andere positie hebben gekregen. Dit vraagt een aanscherping van de coaching- en consultatievaardigheden en de vaardigheden om een constructieve teamsamenwerking te bevorderen en de professionele veerkracht van medewerkers te vergroten.

Leerdoelen:

Na afronding van de training beschikt de deelnemer over versterkte coachingsvaardigheden en competenties. De cursist is in staat zich met deze nieuwe vaardigheden opnieuw goed te positioneren in het veranderende jeugdzorgveld.

Subdoelen:

  • -Het bewuster hanteren van de eigen coachings-stijl en daarmee de jeugdzorgwerker te ondersteunen in het ervaren en uitdragen van eigen kracht en regie op zowel individueel, team als cliënt niveau.
  • -Ontwikkelen van meer vaardigheden op het gebied van contracteren
  • van de hulpvraag, doelgericht werken, het creëren van commitment bij
  • de cliënt , omgaan met weerstand, conflicthantering en procesevaluatie
  • -Aanleren van specifieke coachingsvaardigheden met als doel het bevorderen van de professionele veerkracht van medewerkers en het voorkomen van secundaire traumatisering / werkgerelateerde stress-klachten.
  • -Leren bevorderen van een constructieve teamsamenwerking en groepsdynamiek
  • -Beroepsethische aspecten in de coachingssituatie
  • -Meer mogelijkheden om professioneel om te gaan met specifieke eigen coaching situaties die als lastig worden ervaren. 
Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
30/09/2019
Data
30-09-2019
01-10-2019
12-11-2019
Locatie

Incompany Team 050

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/