Morele dilemma's in de jeugdzorg en het onderwijs (alleen incompany)

Neem bij interesse contact op met borre@dejeugdzorgacademie.nl


Omschrijving

Jeugdzorgprofessionals komen regelmatig in aanraking met morele vragen die moeilijk te beantwoorden zijn. Wel of geen uithuisplaatsing, mogen de ouders wel of niet regelmatig hun kinderen zien, moet vader ingelicht worden bij een vermoeden van seksueel misbruik? Deze vragen zijn op verschillende manieren te beantwoorden: juridisch, met behulp van de richtlijnen van de beroepscode, instrumenteel, maar ook moreel.
Als het om het morele oordeel gaat zijn er geen regels en principes die ’gewoon nagevolgd’ moeten worden. Er zal iedere keer een onderzoek gedaan moeten worden wat in het betreffende geval moreel juist is. Maar hoe doe je dat?

In deze training wordt een methode van ethische reflectie uitgelegd die je helpt een moreel oordeel te vormen. Het is een methode die zich goed leent voor groepsgesprekken, maar die ook door een individu gebruikt kan worden. Het is een methode die de voortgang van het denkproces ondersteunt en de deelnemers stap voor stap in het denkproces meeneemt. Aan het eind van het onderzoek kunnen alle deelnemers verantwoording afleggen voor hun morele oordeel en zijn zij zekerder over hun beslissing

Doel

Doel van de dag is dat de cursisten een praktische methodiek leren om in complexe situaties tot een weloverwogen morele beslissing, of moreel oordeel, te komen. De methodiek is ook te gebruiken bij intervisie, supervisie, of bij casuïstiekbesprekingen.

Onderwerp ochtend 9.30 tot 13.00 (3,5 uur):

De ochtend begint met een introductie over het morele oordeel. Daarbij komen de volgende vragen aan bod: wat is een moreel oordeel, wat is het niet, hoe kunnen wij een moreel oordeel vormen en hoe kunnen wij weten of dit juist is? De trainer gaat in dialoog met de deelnemers over hun ideeën m.b.t. het morele oordeel en zal hen vertrouwd maken met een aantal denkgereedschappen die het hen mogelijk maken om in hun werk een zelfstandig moreel oordeel te kunnen vormen.

Na een theoretisch deel over het morele oordeel zullen wij kijken naar de beroepscode van het NIP en het NVO. Wij gaan onderzoeken welke morele beginselen er in staan en bespreken waarom deze zo belangrijk zijn. Een belangrijke vraag hierbij is welke morele rechten onder de beginselen zitten. Wij sluiten de ochtend af met het inventariseren van casussen van de deelnemers. Deze zullen kort besproken worden, waarna er éénn uitgebreid in de middag onderzocht wordt.

Onderwerp middag (13.30  17.00 (3,5 uur):

In de middag gaan wij een casus onderzoeken aan de hand van de theorie over het morele oordeel en de beginselen die in de beroepscodes staan. Wij maken gebruik van een methode –een stappenplan– die ons helpt in onze morele denken. De methode laat zien hoe wij van de vraag tot de beslissing komen. Het zal een uitgebreid onderzoek zijn en daarna kunnen wij nog in groepjes oefenen.

Leerdoelen

Wat is een moreel oordeel?
Hoe bouw je een moreel oordeel op?
Wat zijn de belangrijkste beginselen van de beroepscode NIP/NVO? 
Een zinvolle dialoog in een groep leren voeren over een morele beslissing.
Een uitgebreid casusonderzoek doen en het leren hanteren van het stappenplan.

Werkwijze en toetsing

Interactieve dialoog met de deelnemers over het morele oordeel en eigen casussen. Kennisoverdracht middels literatuurstudie, doe- en toepasoefeningen, tussentijdse mondelinge toetsing middels een gezamenlijk onderzoek naar een morele beslissing. Schriftelijke eindtoets: doe aan de hand van het stappenplan een casusonderzoek en stuur de uitwerking naar de docent. Bij een onvoldoende beoordeling is er een eenmalige herkansing mogelijk.

Zie hier een evaluatie van de training

Klik op de link voor het document 'Beroepsethiek als kompas in de jeugdzorg'

Docent

Borre Prins studeerde Geschiedenis en Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam en specialiseerde in ethiek. Hij gaf trainingen Morele Oordeelsvorming voor Governance and Integrity Nederland, o.a bij (voormalig) BJAA, en voor de Jeugdzorg Academie. Hij heeft een jaar bij Bureau Jeugdzorg Zeeland gewerkt.

Cursus vol
Nog beschikbaar

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/