Systeemtherapeutisch werker

De Systeemtherapeutisch Werker is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener die op uiteenlopende hulpvragen antwoorden zoekt in een actieve samenwerking met sociaal en maatschappelijke betrokkenen. De Systeemtherapeutisch Werker is een relatiedeskundige. Hij/zij benadert vraagstukken vanuit hun culturele context, betrekt en activeert netwerken bij het creatief zoeken naar verandermogelijkheden. Het beroep van de Systeemtherapeutisch Werker is een professioneel passend antwoord op eigentijdse maatschappelijke en politieke vragen. Hij/zij co-creëert een context waarin mensen in betrokken netwerken, vanuit steunbronnen en eigen (veer-)kracht regie hervinden in een sociaal en maatschappelijk ingebed leven.

De STW kan in vele beroepsvelden van toegevoegde waarde zijn. De STW heeft minimaal een HBO vooropleiding en is met de TTC-STW aanvullend opgeleid om vanuit een systeemtheoretisch perspectief te denken en te handelen. De Systeemtherapeutisch Werker kan werken in de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, in buurtteams of residentieel. Hij/zij kan gezinswerker zijn, ouderbegeleider in een ziekenhuis, een buurtwerker, gezinsvoogd, of methode geleid therapeut zoals bijvoorbeeld: F-ACT-therapeut, MDFT.-therapeut, MST-therapeut of FFT-therapeut.

De deelnemer die de TTC-STW voltooit en supervisie volgt krijgt de NVRG beroepserkenning als Systeem Therapeutisch Werker. Met dit lidmaatschap kunnen STW-’s deelnemen aan activiteiten die de NVRG organiseert, bijdragen om het systeemtheoretisch denken en werken verder te professionaliseren, uit te dragen en te verspreiden. 

Doelgroep

Maatschappelijk werkers, SPV-ers, vaktherapeuten, psychologen, orthopedagogen, die een specialisatie wensen m.b.t. systeemtherapeutisch werken. Ook andere hulpverleners die in hun beroepspraktijk met systemen werken zoals buurtwerker, gezinsvoogd, ouderbegeleider, F-ACT-, MDFT, MST-, FFT-therapeut.
U kunt deelnemen aan de opleiding als u een op de zorg- of welzijnssector gerichte bacheloropleiding op hbo- of universitair niveau heeft afgerond en gedurende twee jaar minimaal twee dagdelen per week systeemtherapeutische werkzaamheden verricht binnen de zorg- en welzijnssector.

Opzet programma

De opleiding TTC-STW biedt competentie gericht onderwijs. De inhoud van de cursus is afgestemd op de competenties die de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie stelt als kwaliteitscriteria voor het beroep van systeemtherapeutisch werker.

De competenties van de Systeemtherapeutisch Werker

De door de NVRG erkende systeemtherapeutisch werker is een deskundig opgeleidde hulpverlener die op basis van verworven competenties antwoord geeft op actuele vraagstukken in de welzijnssector en geestelijke gezondheidszorg. Voor de systeemtherapeutisch werker worden drie typen competenties onderscheiden:

I. Systemische basiscompetenties.

II. Systemische metacompetenties.

III. Competenties om systeemtherapeutische technieken

I Systemische basiscompetenties

Deze competenties betreffen kennis van principes die ten grondslag liggen aan systeemtherapie en vaardigheden om systeemgesprekken te voeren. De STW-er kan gedrag zien als onderdeel van interactiereeksen die zich ontwikkelen in de tijd en op basis van feedbackprocessen. De STW-er onderzoekt de betekenis van gedrag binnen sociale, maatschappelijke en culturele contexten. De STW-er kent verschillende methodische perspectieven en werkwijzen binnen de systeemtherapie. Hij/zij kan een hulpverleningstraject opzetten, voortzetten en afronden en hierin met betrokken partijen samenwerken.

II Systemische metacompetenties

Deze competenties betreffen de beroepsattitude en het perspectief van de STW. De STW ontwikkelt een interpersoonlijk perspectief, onderzoekt gedrag en betekenis binnen sociale, maatschappelijke en culturele contexten. De STW kan zichzelf zien als een onderdeel van het systeem, waarmee hij/zij werkt en van het grotere hulpverleningssysteem waarin hij/zij werkt. De STW beschrijft problemen op een niet-pathologiserende wijze, maakt ruimte voor meerstemmigheid, diversiteit, veerkracht en steunbronnen. De STW kan samenwerken en reflecteren op de eigen rol en het effect van interventies.

III Competenties om systeemtherapeutische technieken toe te passen

Deze competenties gaan over het daadwerkelijk inzetten van systeemtherapeutische technieken en het nemen van ‘relationele verantwoordelijkheid’ over de effecten ervan. De STW is in staat hulpvragen te verduidelijken, hypothesen te vormen, betekenis overeen te komen, met interventies en (circulaire) vragen tot verandering uit te nodigen en de effecten te evalueren.

Cursus vol
Nog beschikbaar
Al een account?
Startdatum
15/01/2020
Data
15-01-2020
29-01-2020
04-03-2020
18-03-2020
01-04-2020
15-04-2020
13-05-2020
27-05-2020
10-06-2020
24-06-2020
02-09-2020
16-09-2020
30-09-2020
07-10-2020
28-10-2020
11-11-2020
25-11-2020
Accreditatiepunten

SKJ: 161 punten.

Deze opleiding tot Systeemtherapeutisch werker is erkend door de NVRG.

NB Deze opleiding is exclusief supervisie.

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 - 16:30 uur.

Catering

Koffie, thee.

Er is een kantine aanwezig waar een lekkere en goed betaalbare lunch gekocht kan worden.

Kosten
€ 3250,-
Literatuur

De volgende drie boeken moeten aangeschaft worden::

 • Baars, J. , Meekeren, E van (2013) Een psychische stoornis heb je niet alleen. Boom. Amsterdam
 • Madsen. W.C. (2011). Samenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde gezinnen. Antwerpen/Apeldoorn
 • Savanije, A., Lawick, M.J. van, Reijmers, E.T.M. (2014) Handboek Systeemtherapie.
 • Specificaties

  Deze opleiding is exclusief supervisie. Voor meer informatie mbt supervisie verwijzen wij graag naar de site van de NVRG.

  De docent -Robert van Hennik- kan meedenken over het vinden van een geschikte supervisor.

  Hoofddocent: Robert van Hennik.

  Toelatingseisen:

  -minimaal een door de overheid erkende afgeronde, op de zorg- of welzijnssector gerichte Bachelorsopleiding op hbo- of universitair niveau.

  -werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector.

  Voor meer informatie verwijzen wij naar het opleidingsreglement van de NVRG (www.nvrg.nl)

  Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

  Inschrijving op reservelijst
  Startdatum
  14/10/2019
  Data
  14-10-2019
  28-10-2019
  02-12-2019
  13-01-2020
  27-01-2020
  03-02-2020
  09-03-2020
  23-03-2020
  06-04-2020
  20-04-2020
  04-05-2020
  18-05-2020
  08-06-2020
  22-06-2020
  06-07-2020
  31-08-2020
  14-09-2020
  Locatie

  Incompany Breburg

  Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

  Inschrijving op reservelijst
  Startdatum
  30/01/2019
  Data
  30-01-2019
  13-02-2019
  13-03-2019
  27-03-2019
  10-04-2019
  24-04-2019
  08-05-2019
  22-05-2019
  05-06-2019
  19-06-2019
  03-07-2019
  11-09-2019
  25-09-2019
  09-10-2019
  06-11-2019
  20-11-2019
  04-12-2019
  Accreditatiepunten

  SKJ: 102 punten.

  Deze opleiding tot Systeemtherapeutisch werker is erkend door de NVRG.

  Locatie

  De Pionier.

  Grebbeberglaan 15

  3527 VX Utrecht

  De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

  Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

  Tijd

  09:30 - 16:30 uur.

  Catering

  Koffie, thee.

  Er is een kantine aanwezig waar een lekkere en goed betaalbare lunch gekocht kan worden.

  Kosten
  € 3250,-
  Literatuur

  De volgende drie boeken moeten aangeschaft worden::

 • Baars, J. , Meekeren, E van (2013) Een psychische stoornis heb je niet alleen. Boom. Amsterdam
 • Madsen. W.C. (2011). Samenwerkingsgerichte hulpverlening met multi-gestresseerde gezinnen. Antwerpen/Apeldoorn
 • Savanije, A., Lawick, M.J. van, Reijmers, E.T.M. (2014) Handboek Systeemtherapie.
 • Specificaties

  Deze opleiding is exclusief supervisie. De docenten beschikken over een ruim netwerk van supervisoren en kunnen helpen bij het vinden van individuele supervisie of groepssupervisie.

  Hoofddocent: Robert van Hennik.

  Toelatingseisen:

  -minimaal een door de overheid erkende afgeronde, op de zorg- of welzijnssector gerichte Bachelorsopleiding op hbo- of universitair niveau.

  -werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector.

  Voor meer informatie verwijzen wij naar het opleidingsreglement van de NVRG (www.nvrg.nl)

  Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

  Aanmelden voor nieuwe data

  Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email:

  Aanmelden voor nieuwe data

  Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


  Geregistreerd bij het CRKBO

  Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

  https://www.crkbo.nl/
  http://www.psynip.nl/
  http://www.nvo.nl/