Basiscursus Systeemtherapie (Erik van der Elst)

Inhoud van de opleiding

In systemische therapie is het van belang op zoek te gaan naar patronen, of zoals Boeckhorst ze noemt: probleemcirkels, die het zelfoplossend of helend vermogen van de cliënt (en) / het cliëntsysteem in de weg staan.

Een nieuwsgierige attitude naar de geschiedenis van personen en hun familie, hun hindernissen en mogelijkheden, valkuilen en veerkracht, zijn hierbij van belang. Waar hopeloosheid heerst is er een geschiedenis van hoop, waar krachteloosheid heerst bestaat een geschiedenis van kracht.

De focus ligt niet zozeer op ziekte of op dingen die verkeerd gaan, maar veel meer op hoe mensen in hun relationele context weer tot gewenste ontwikkeling kunnen komen.

Een systeemtherapeut maakt onderdeel uit van het therapeutische systeem, de familie en de therapeut samen, inclusief de personen die niet in de therapiekamer aanwezig zijn maar wel deel uit maken van het systeem.

In de cursus zullen naast bovengenoemde attitude de basis begrippen en vaardigheden van de systeemtherapie aan de orde komen. Het betreft hier o.a. het kunnen denken in triades, het kunnen opstellen van en werken met systemische hypothesen, het kunnen kijken vanuit meervoudige perspectieven, meervoudige partijdigheid, open – gesloten systemen, interpunctie, recursiviteit, interactie sequenties, inhoud en betrekking, familie structuur, veerkracht, levenscyclus van families, narratieven, intergenerationele patronen.

Er zal tevens. gewerkt worden met genogrammen, non-verbale communicatie, non-verbale interventies, circulaire vragen, rituelen, focussen en uit vergroten, heretiketteren, verhalen en metaforen, opdrachten en co-therapie. Dit is een kleine greep uit de vele begrippen en vaardigheden, zoals beschreven in het draaiboek. Aan het eind van de cursus moet de cursist zich deze begrippen en vaardigheden eigen hebben gemaakt en te kunnen toepassen in de therapeutische praktijk. Een belangrijk aandachtspunt is dat de cursist gestimuleerd wordt in het ontwikkelen van een persoonlijke stijl, met de wetenschap dat dit een proces is dat na het einde van de cursus door zal blijven gaan.

Opbouw van de lessen:

In iedere les is gekozen voor het volgende format:

-competenties: hierin staat centraal wat cursisten nodig hebben om vertrouwd te raken met systemisch denken en handelen in de klinische praktijk (herhalend oefenen, verdieping aanbrengen zodat een ervaring van ‘mastery’ kan ontstaan). In het draaiboek zijn bij iedere les de competenties beschreven die in die betreffende les aan bod komen en geoefend zullen worden.

-kennis: hierin staat literatuur, college en bestuderen van instructie video’s van vooraanstaande therapeuten en opleiders centraal (begripsvorming)

-ervaren: hierin staat het ervaring opdoen met de aangeboden theorieën en vaardigheden centraal middels rollenspelen en specifieke oefeningen (ervaren en experimenteren)

-reflectie: hierin staat de reflectie op de geleerde inzichten en vaardigheden, de persoon van de therapeut, de therapeutische relatie, ethiek en therapeutische attitude centraal. (waarnemen en overdenken)

Literatuur

Leerprocessen beklijven door het geleerde in taal en beeld te reproduceren. Ook in therapieprocessen blijkt herhaling van groot belang. Hierbij wordt een extra niveau van leren aangeboord. Hierom zal binnen de lessen regelmatig tijd genomen worden om opgedane leerervaringen middels verwoorden of verbeelden met elkaar uit te wisselen.

Om deze reden is tevens gekozen om de te lezen literatuur per bijeenkomst door 2 cursisten te laten voorbereiden waarbij zij door middel van een presentatie de in de literatuur behandelde thema’s aan de groep over moeten dragen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van Keynote/PowerPoint, vertellen, creatieve middelen en opdrachten voor de groep. De leesbelasting bedraagt ongeveer 50 pagina’s per zitting.

Voor het samenstellen van de te lezen literatuur is enerzijds gebruik gemaakt van artikelen die al langere tijd in diverse opleidingen worden gebruikt en hun belang veelvuldig hebben bewezen. Anderzijds is gezocht naar recente en nieuwe artikelen. Er wordt ook veel geput uit het tweede handboek voor systeemtherapie. We integreren kennis en kunde met de klinische praktijk door middel van casusbesprekingen en rollenspelen.


Docent:

Erik van der Elst

Cursus vol
Nog beschikbaar
Al een account?
Startdatum
06/03/2020
Data
06-03-2020
27-03-2020
03-04-2020
24-04-2020
01-05-2020
22-05-2020
05-06-2020
11-09-2020
25-09-2020
09-10-2020
Accreditatiepunten

60 punten herregistratie NIP K&J / NVO OG

45 punten behandeling NIP K&J / NVO OG

15 punten diagnostiek NIP K&J / NVO OG

60 punten NVRG

Locatie

Onder de Toren in Haarlem.

A. Hofmanweg 1A.

5 minuten lopen vanaf station Haarlem Spaarnwoude en direct naast de A200.

Gratis parkeren.

Tijd

10:00 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee 

Kosten
€ 1750,-
Literatuur

De meeste literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Zelf aanschaffen:

Handboek Systeemtherapie ( ed. Savenije, Van Lawick en Reijmers)

Gezinstherapie in de praktijk (Rober)

Narratieve therapie inde praktijk (Michael White)

Specificaties

Docent: Erik van der Elst (Lorentzhuis Haarlem)

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
02/05/2018
Data
02-05-2018
09-05-2018
23-05-2018
06-06-2018
13-06-2018
20-06-2018
04-07-2018
11-07-2018
12-09-2018
26-09-2018
Accreditatiepunten

60 punten herregistratie NIP K&J / NVO OG

45 punten behandeling NIP K&J / NVO OG

15 punten diagnostiek NIP K&J / NVO OG

60 punten NVRG

Locatie

Onder de Toren in Haarlem.

A. Hofmanweg 1A.

5 minuten lopen vanaf station Haarlem Spaarnwoude en direct naast de A200.

Gratis parkeren.

Tijd

10:00 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee en iets lekkers

Kosten
€ 1700,-
Literatuur

De meeste literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Zelf aanschaffen:

Handboek Systeemtherapie ( ed. Savenije, Van Lawick en Reijmers)

Gezinstherapie in de praktijk (Rober)

Narratieve therapie inde praktijk (Michael White)

Specificaties

Docent: Erik van der Elst (Lorentzhuis Haarlem)

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/