Wetenschappelijk deel (Systeemtherapie)

Inhoud:

Wetenschappelijk onderzoek legitimeert het voortbestaan en het ontwikkelen van systeemtherapie in de beroepspraktijk. Onderzoek is nodig om de premisse te onderbouwen dat het betrekken van het systeem de effectiviteit van therapie en groeimogelijkheden voor de cliënt vergroot. Systeemtherapie is de afgelopen decennia onderzocht en evident gebleken in de behandeling van diverse problematiek.

Omdat de systeemtherapie niet samen te vatten is in een nauw omschreven stappenplan en er in complexe systemen velerlei variabelen tegelijkertijd en onvoorspelbaar aanwezig zijn, is onderzoek naar de systeembenadering moeilijk, omstreden en onderwerp van discussie. Er zijn uiteenlopende gedachten en praktijken omtrent onderzoek naar systeemtherapie. Er is een traditionele benadering van kwantitatief, gerandomiseerd vergelijkend onderzoek. Uitkomsten hebben geleid tot het aanwijzen/ ontwikkelen van ‘evidence based practices’ therapiemodellen of programma’s. Naast onderzoekers die evidence based practice nastreven zijn er ‘practicitoners’ die onderzoek doen naar de eigen praktijk en spreken van ‘practice based evidence’. Naast kwantitatief onderzoek waarin effecten cijfermatig weegegeven worden is er kwalitatief onderzoek waarin er a.d.h.v. o.a. tekst analyse een valide theorie of verhaal gemaakt kan orden. Tenslotte is er systemisch onderzoek naar systeemtherapie waarin wetenschappelijk onderzoek vanuit systeemtheoretische concepten opnieuw vorm krijgt.

Leerdoelen:

-Stand van zaken hedendaags wetenschappelijk onderzoek Systeemtherapie.

-Kennis hebben van verschillende vormen van onderzoek

-In staat zijn een onderzoeksartikel te lezen

-In staat zelf na te denken over wetenschappelijk onderzoek naar de eigen beroepspraktijk.

Doelgroep en toelatingseisen:

Psychologen en Orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist) werkzaam in de jeugdzorg/ het onderwijs. Universitaire opleiding tot psycholoog/orthopedagoog.

Een afgeronde Verdiepingscursus Systeemtherapie is ook een eis.

Werkwijze

De opleiders proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de concrete ervaring van de cursisten en proberen door middel van concrete, praktijkgerichte oefeningen en casusmateriaal (videomateriaal) hen vertrouwd te maken met algemene systeemconcepten, perspectieven, denkkaders en onderzoek. Vervolgens zullen cursisten geholpen worden een brug te slaan naar de eigen praktijk. Hoe kunnen de systematische begrippen, concepten en vaardigheden toegepast worden?

De cursisten krijgen twee dagen college over zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Er zijn verschillende theorieen die besproken worden (evidence based practices, practice based evidence, systemisch onderzoek waarin wetenschappelijk onderzoek vanuit systheemtheoretische concepten vorm krijgt).

Toetsing en evaluatie

Tussentijdse toetsing:

Alle cursisten lezen voorafgaand aan de bijeenkomsten de literatuur en de docent toetst (controleert) mondeling of iedereen de literatuur begrepen heeft en alles uit de tekst gehaald heeft wat er in staat. De docent zal het gelezene uitgebreid bespreken. Er wordt een actieve houding verwacht van de cursisten.

Cursisten krijgen tijdens de cursus expliciet feedback wat betreft hun begrip van de hedendaagse onderzoeksmethode.

Schriftelijke eindopdracht:

De eindopdracht is een tekstanalyse maken. Cursisten analyseren een wetenschappelijke tekst en laten zien dat zij in staat zijn te zien wat voor soort onderzoek dit is en deze een plek te geven binnen het scala van andere soorten onderzoeken. Er wordt gekeken of zij een juiste interpretatie van dit wetenschappelijke teksten kunnen geven.

Schriftelijke evaluatie aan het eind van de training

Docenten:

Bruno Hillewaere, psychotherapeut, systeemtherapeut

Robert van Hennik, systeemtherapeut, onderzoeker          

Cursus vol
Nog beschikbaar

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/