Infant Mental Health

Omschrijving van de inhoud van de cursus: 

De Infant Mental Health is een wereldwijde evidence-based visie op het werken met zeer jonge kinderen en hun ouders. 

Deze driedaagse cursus is een inleiding in de IMH visie en de vertaling daarvan naar de diagnostiek en behandeling van jonge kinderen en het werkveld van de jeugdhulp.

De cursus is opgebouwd uit zes onderdelen:

- Introductie in het werken met zwangeren en zeer jonge kinderen met hun ouders: de Infant Mental Health visie

- De zwangerschap als ontwikkelingsfase voor kind en ouder

- Het ouderschap in de vroege kindertijd vanuit de ontwikkelingstaken voor ouder en kind

- Diagnostiek van vroege ouder-kindrelaties (met behulp van het DC0-3R classificatiesysteem)

- Observatie van de ouder-kindrelatie: kennis, instrumenten en vaardigheden

- Beknopte inleiding in behandelinterventies binnen de Infant Mental Health

- IMH binnen de eigen praktijk context: dilemma's en praktijkoverwegingen (specialistische module)


Doelstellingen van de cursus:

1. Deelnemers kennen de achtergrond en historie van de Infant Mental Health visie

2. Deelnemers hebben kennis van de psychische kenmerken van de zwangerschap als een unieke fase

3. Deelnemers hebben kennis van de (neurobiologische) invloeden van stress op de zwangerschap en eerste levensjaren

4. Deelnemers kennen het classificatiesysteem DC0-3R en kunnen dit gebruiken om alle informatie rond een casus geordend in kaart te brengen en daarvan schriftelijk verslag te doen

5. Deelnemers zijn op de hoogte van veelgebruikte diagnostische instrumenten om de ouder-kindrelatie te beoordelen

6. Deelnemers kunnen een ouder-kind interactie op video klinisch beoordelen op een aantal dimensies

7. Deelnemers zijn in staat om vanuit de principes van de Infant Mental Health een video-opname te maken van een ouder-kind interactie

8. Deelnemers zijn op de hoogte van de meest voorkomende behandelmodules in de Infant Mental Health

9. Deelnemers kennen de veelvoorkomende dilemma's bij het werken met zwangeren en zeer jonge kinderen binnen de context van jeugdbescherming en een onvrijwillig hulpverleningskader

10. Deelnemers kunnen reflecteren op hun eigen klinische en beroepsethische vaardigheden, en zijn zich bewust van hun overdracht en tegenoverdracht in het werken met ouders en zeer jonge kinderen

11. Deelnemers kunnen onderscheid maken tussen matched care en stepped care en weten wanneer zij moeten verwijzen naar een IMH specialistische setting 

Docent: Mw. dr. E. (Eveline) Euser, GZ-psycholoog en trainer en gespecialiseerd in Infant Mental Health (IMH). Zij werkt bij BOX: Bureau Ouder-kind Xpertise . Auteur van bijdragen over trauma, gehechtheid en het brein. Eveline is tevens gepromoveerd op een proefschrift naar kindermishandeling en risicofactoren voor gedesorganiseerde gehechtheid.

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
22/09/2017
Data
22-09-2017
06-10-2017
10-11-2017
Accreditatiepunten

3 dagen, 21 punten: 15 diagnostiek en 6 behandeling NIP K&J/ NVO OG 

Locatie

Rosenstock Huessy Huis

Hagestraat 10

Haarlem

Tijd

09:30 tot 17:00 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 568,-
Literatuur

Gedeeltelijk digitaal via de JA.

Basisboek moet zelf aangeschaft worden. 

Specificaties

Niveau van de cursus: MSc (Gedragswetenschappen)

Doelgroep: gedragswetenschappers binnen de jeugdhulp of zelfstandig

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen ongeveer 70 pagina's literatuur per cursusdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving.

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
26/01/2018
Data
26-01-2018
09-02-2018
16-03-2018
Accreditatiepunten

Diagnostiek 16 punten NIP K&J/ NVO OG

Behandeling 5 punten NIP K&J/ NVO OG

Herregistratie 21 punten NIP K&J/ NVO OG

Locatie

De Pionier

Grebbeberglaan 15 in Utrecht.

Vanaf station Utrecht CS ongeveer 15/20 minuten lopen of met OV fiets.

Gratis parkeren op het terrein of in de woonwijk ertegenaan.

Tijd

09:30 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 570,-
Literatuur

Gedeeltelijk digitaal via de JA.

Basisboek moet zelf aangeschaft worden.

Specificaties

Niveau van de cursus: MSc (Gedragswetenschappen)

Doelgroep: gedragswetenschappers binnen de jeugdhulp of zelfstandig

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen ongeveer 70 pagina's literatuur per cursusdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving.

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/