Diagnostiek in de jeugdzorg (70 punten)

Omschrijving van de inhoud van de cursus:

Diagnostiek is een belangrijk onderdeel van de hulpverlening in de jeugdzorg. De problematiek waarmee we te maken hebben is dikwijls zo complex, dat zij vraagt om een gedegen probleemanalyse en het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie alvorens te kunnen overgaan tot een effectieve aanpak. Deze cursus kan de kwaliteit van onze oordeels- en besluitvorming verhogen en daarmee de kans op niet-werkende interventies verkleinen.

Deze cursus is het vervolg op de cursus Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) in de Jeugdzorg en Onderwijs. Alle cursisten hebben voorafgaand aan deze cursus kennis verkregen over het model van handelingsgerichte diagnostiek: een hypothesetoetsende en cliëntgerichte werkwijze. Ook hebben de cursisten reeds vaardigheden en ervaring opgedaan met HGD door het model toe te passen op eigen casuïstiek.

In deze verdiepende cursus krijgen de cursisten aanvullende kennis en vaardigheden aangereikt om HGD in de jeugdzorg te kunnen toepassen: zoals diagnostiek en interventie bij problematische gehechtheid, het maken van gezinstaxaties, de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Ook de toepassing van HGD bij specifieke doelgroepen, zoals bij LVB cliënten en cliënten met een niet westerse achtergrond zullen uitgebreid worden behandeld. Daarnaast komen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek aan de orde zoals dynamisch testen/ morele dilemma's. Tot slot is er aandacht voor de toepassing van therapeutische psychodiagnostiek bij de diagnostiek van de persoonlijkheid. 

  • Leerdoelen:

Het verantwoord diagnosticeren vraagt veel van professionals. Na afloop van de cursus:

  • Bezitten de cursisten voldoende kennis en vaardigheden voor het doorlopen van het proces van handelingsgerichte diagnostiek (=voorkennis voor deze verdiepende module).
  • Ben je in staat HGD toe te passen bij LVB-cliënten
  • Ben je in staat HGD toe te passen bij niet-westerse clienten (interculturele diagnostiek). Je weet wat je juist wel en niet moet doen. 
  • Heb je voldoende kennis van de kindontwikkeling, psychopathologie en het opvoedings- en gezinsfunctioneren om diagnostische uitspraken te kunnen doen over de aard, de ernst en de verklaring van veel voorkomende problematiek. Alsook de meest passende interventies en handelingsadviezen.
  • Ben je in staat diverse veelgebruikte methoden en instrumenten toe te passen om voor de jeugdzorg relevante informatie te verzamelen. Denk hierbij aan gezinsdiagnostiek vanuit een systeemtheoretische achtergrond, ouder-kind-observaties. 
  • Ben je in staat de rol van samenwerkingspartner goed in te vullen, dankzij goede gespreksvaardigheden met kinderen en met ouders en vaardigheden in de samenwerking met het onderwijs.
  • Ben je in staat een gedegen moreel oordeel op te bouwen volgens een beproefde methode en beheers je een gezamenlijke taal om morele vragen te analyseren en te bespreken. 
  • Ben je bekend met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek: zoals dynamisch testen.
  • Ben je bekend met therapeutische psychodiagnostiek bij de diagnostiek van de persoonlijkheid.

Docenten
mw. dr. Noelle Pameijer, mw, dr. A. Collot D'Escury, drs. R. van Hennik, mw. drs. K. Zuidgeest, drs. R. Gija, drs. R. Verdel, Mw. Laros

Zie hier een evaluatie

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
15/01/2019
Data
15-01-2019
29-01-2019
12-02-2019
12-03-2019
26-03-2019
09-04-2019
23-04-2019
07-05-2019
21-05-2019
04-06-2019
Accreditatiepunten

NIP K&J, NVO-OG: 70 punten diagnostiek, 20 punten extra literatuur.

Locatie

De Pionier

Grebbeberglaan 15 Utrecht

Gratis parkeren op het terrein, op de Grebbeberglaan of in de woonwijk.

Vanaf Utrecht CS 20 minuten lopen.

Tijd

09:30 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee

Beneden in de kantine is een lunchmogelijkheid (Colourkitchen).

Kosten
€ 1900,-
Literatuur

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
13/05/2019
Data
13-05-2019
27-05-2019
17-06-2019
01-07-2019
09-09-2019
23-09-2019
07-10-2019
28-10-2019
11-11-2019
25-11-2019
Accreditatiepunten

NIP K&J, NVO-OG: 70 punten diagnostiek, 20 punten extra literatuur.

NB accreditatie moet verlengd worden en wordt opnieuw aangevraagd.

Locatie

De Pionier

Grebbeberglaan 15 Utrecht

Gratis parkeren op het terrein, op de Grebbeberglaan of in de woonwijk.

Vanaf Utrecht CS 20 minuten lopen.

Tijd

09:30 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee

Beneden in de kantine is een lunchmogelijkheid (Colourkitchen).

Kosten
€ 1900,-
Literatuur

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
17/09/2018
Data
17-09-2018
01-10-2018
15-10-2018
29-10-2018
12-11-2018
26-11-2018
10-12-2018
07-01-2019
21-01-2019
04-02-2019
Accreditatiepunten

Diagnostiek 70 punten (NIP K&J/ NVO O-G)

20 extra literatuurpunten

Herregistratie 70 punten

Locatie

Jeugdformaat Rijswijk 

Tijd

9.30 uur - 17 uur

Catering

Koffie en thee

Literatuur

Wordt grotendeels digitaal verstrekt door de JA

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
10/09/2018
Data
10-09-2018
24-09-2018
08-10-2018
05-11-2018
19-11-2018
03-12-2018
17-12-2018
14-01-2019
28-01-2019
11-02-2019
Accreditatiepunten

Diagnostiek 70 punten (NIP K&J/ NVO O-G)

20 extra literatuurpunten

Herregistratie 70 punten

Locatie

De Pionier

Grebbeberglaan 15 Utrecht

Gratis parkeren op het terrein, op de Grebbeberglaan of in de woonwijk.

Vanaf Utrecht CS 20 minuten lopen.

Tijd

09:30 tot 17:00 uur

Catering

Koffie, thee.

Er is lunchgelegenheid in de kantine op de begane grond (Colourkitchen)

Kosten
€ 1900,-
Literatuur

Wordt grotendeels digitaal verstrekt door de JA

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/