Kindermishandeling en seksueel misbruik in migrantengezinnen

Kindermishandeling en seksueel misbruik is wereldwijd een belangrijk probleem. Jaarlijks worden er in Nederland naar schatting meer dan 100.000 kinderen mishandeld. Deze ingrijpende gebeurtenissen in het leven van een kind zijn ook in de migrantengemeenschap aanwezig. Het taboe om mishandeling en misbruik binnen het systeem te houden wordt de laatste jaren steeds meer doorbroken als gevolg van sociale druk en verschuivingen in het persoonlijk paradigma. 

Kindermishandeling en seksueel misbruik van kinderen is door veel leden van de allochtone gemeenschap lange tijd beschouwd als een typisch Nederlands probleem. Binnen de gemeenschap wordt het echter ervaren en erkend als een kwaad, maar de noodzaak om professionele hulp te zoeken blijft achterwege.

Vaak wordt de westerse hulpverlening geconfronteerd met structuren en concepten, zoals eer, eergedrag en andere cultuurspecifieke aspecten. Aspecten die niet vanzelfsprekend zijn in het kader van de westerse hulpverlening. Hierdoor ontstaat er een moeilijk te overbruggen drempel om gebruik te maken van de hulpverlening.

Deze 1-daagse cursus maakt een brug tussen de blank-westerse en een cultuurspecifiek paradigma. Er worden met cultuurspecifieke interventies geoefend en aangesloten op het model van Solution Focused Brief Therapy (oplossingsgerichte therapie). 

Na het afronden van de cursus zijn de deelnemers in staat om:

  1. signalen van lichamelijke mishandeling en/ of seksueel misbruik binnen een cultuurperspectief te herkennen en toe te kunnen werken naar herstelcontact.
  2. het emotie-analysemodel van Mesquita te hanteren in de behandeling en screening.
  3. de verschillende verklaringsmodellen van kindermishandeling en seksueel misbruik vanuit een cultuurperspectief te benaderen
  4. de aspecten van wrakinggedrag mee te nemen in de interventies die gepleegd dienen te worden.
  5. aspecten van kindermishandeling en seksueel misbruik in de eercontext te kunnen herkennen en daarop kunnen interveniëren
  6. de positie van lichamelijk mishandelde of seksueel misbruikte meisjes in gezinnen waarin daders en eerbewakers zijn, beter te kunnen begrijpen.

Werkwijze

Er zullen verschillende werkvormen worden gehanteerd. Hoorcollege, interactief, werken met zelfreflectie, intervisie, het bespreken en analyseren van eigen casuïstiek, face-to-facesessie. 

Docent: 

Ricardo Gija: Systeemtherapeut, Oplossingsgerichte therapeut, behandelaar, trainer en coach.

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
15/11/2018
Data
15-11-2018
Accreditatiepunten

Accreditatie is in aanvraag.

7 punten: 3 diagnostiek; 4 behandeling NIP K&J / NVO O-G

Extra literatuur: 6 punten.

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ 175,-
Literatuur

Digitaal beschikbaar via persoonlijke inlogpagina.

Specificaties

Niveau van de cursus: MSc (Gedragswetenschappen).

Doelgroep: gedragswetenschappers binnen de jeugdhulp of zelfstandig.

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek.

Studiebelasting: lezen ongeveer 120 pagina's literatuur.

Eindtoets: schriftelijke rapportage waarin het geleerde gebruikt wordt.

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/