Klinische kinderneuropsychologische diagnostiek

Neuropsychologie is het vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het gedrag en de werking van de hersenen. Door middel van een neuropsychologisch onderzoek probeert men inzicht te krijgen in het functioneren van het kind/persoon. De eerste lesdag zal vooral aandacht besteed worden aan het leren kijken en formuleren van hypothesen vanuit het neuropsychologisch perspectief. Ook wordt een introductie gegeven op neurodiagnostiek. De lesdagen daarna staat elke keer een ander neuropsychologisch functiegebied centraal. Zoals capactiteiten en intelligentie, waarneming en motoriek, taal en geheugen, aandacht en executieve functies en tot slot emoties en sociale cognitie.

De bedoeling van een neuropsychologisch onderzoek is om inzicht te krijgen in het profiel van denkfuncties en vaardigheden van het kind en ook in de beleving van het kind om tot passende handelingsadviezen te komen.

In de cursus is tevens aandacht voor de plaats van neuropsychologisch onderzoek binnen (handelingsgerichte) diagnostiek. Ook wordt er ingegaan op neurobiologische psychiatrische ontwikkelingsstoornissen, zoals ADHD /ADD, beelden binnen het autistisch spectrum stoornissen en vroegkinderlijke traumatisering.

In de hele cursus is veel aandacht voor de vertaling naar de dagelijkse werkpraktijk. Er wordt veel gewerkt met meegebrachte casuïstiek en tijdens de laatste bijeenkomst zal ook veel aandacht zijn voor reflectie en verdieping. De geleerde kennis maar vooral de toegepaste vaardigheden in de neuropsychologische onderzoeken zijn daarbij uitgangspunt.

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
30/11/2018
Data
30-11-2018
07-12-2018
11-01-2019
01-02-2019
22-03-2019
04-10-2019
Accreditatiepunten

incompany bij 's Heerenloo

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
06/09/2019
Data
06-09-2019
01-11-2019
29-11-2019
10-01-2020
07-02-2020
17-04-2020
Locatie

Incompany bij Viertaal

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/