Seksueel misbruik?! Het handelen van de gedragswetenschapper

Omschrijving:

Seksueel misbruik van een kind is een traumatische ervaring met vaak verstrekkende psychische en lichamelijke gevolgen voor zowel het kind als het gezin. Jeugdzorgwerkers voelen zich verantwoordelijk om signalen van seksueel misbruik te herkennen en zo snel mogelijk de juiste acties te ondernemen om de situatie voor het kind te verbeteren. Hierbij wordt vaak een beroep gedaan op de kennis en vaardigheden van de gedragswetenschapper.

Door de complexiteit van deze problematiek ervaren gedragswetenschappers regelmatig enerzijds een gevoel van urgentie om te moeten handelen en anderzijds een gevoel van machteloosheid omdat ze niet goed weten hoe of wat. Deze training is gericht op het leren handelen bij (een vermoeden van) seksueel misbruik met als doel gedragswetenschappers meer competent en handelingszeker te maken. Dit doen we op een interactieve en praktijkgerichte manier waarbij we ook de laatste inzichten in de wetenschap op dit gebied integreren. Deze training is speciaal ontwikkeld voor gedragswetenschappers die in het jeugdzorgveld werkzaam zijn en vaak werken met complexe casussen van gezinnen met meervoudige problematiek. De training is ook zeer geschikt voor cursisten met weinig cliëntcontact, die meer gericht zijn op het ondersteunen van collega's en het team. Het betreft een verdiepende cursus. 

Leerdoelen: 

Kennis hebben over de belangrijkste aspecten van seksueel misbruik (kwantitatieve gegevens over plegers en slachtoffers, veroorzakende en in stand houdende factoren, gezinsdynamiek en gevolgen).

Kennis hebben over het signaleren en onderkennen van mogelijk seksueel misbruik, differentiaal diagnostisch denken.

Vaardigheden ontwikkelen m.b.t. het inventariseren van mogelijke grensoverschrijdingen bij jongeren en opvoeders (bed- en badgewoontes, getuige zijn van enz.).

Vaardigheden ontwikkelen m.b.t. het bespreekbaar maken van een vermoeden van seksueel misbruik met het kind en de ouder(s).

Vaardigheden ontwikkelen om een vermoeden van seksueel misbruik met collega's bespreekbaar te maken. Kennis hebben over de gevolgen van seksueel misbruik.

Kennis hebben van de behandelmogelijkheden bij problemen na seksueel misbruik en vaardigheden hebben om het gezin te motiveren voor hulp.

Vaardigheden ontwikkelen in het coachen van collega's in het signaleren en handelen in het omgaan met deze problematiek. Met daarbij aandacht voor: 

Inzicht hebben in “drempels” die het moeilijk maken mogelijk seksueel misbruik te signaleren. Inzicht hebben in eigen normen en waarden, (tegenoverdrachts)gevoelens rondom deze problematiek en inzicht in de mogelijke spanningen waar beroepskrachten mee te maken krijgen, bijvoorbeeld de spanning tussen persoonlijke emoties en professionele verantwoordelijkheid.

Docenten:

Drs. L.M.J. Staats: klinisch psycholoog kinder- en jeugd. Werkzaam bij Bright GGZ Jeugd en Gezin in Amsterdam.

Drs. M. Mangelmans, orthopedagoog, coach en trainer op het gebied van kindermishandeling en seksueel misbruik.


Werkwijze:

Afwisselende werkvormen, zowel informatieoverdracht van de docent, als kennis toepassing mbv beeldmateriaal, doe- en toepas oefeningen, het inbrengen van casuïstiek en reflectie. 

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
24/01/2018
Data
24-01-2018
14-02-2018
Accreditatiepunten

4 behandeling, 10 diagnostiek, 7 extra literatuurpunten

Locatie

Grebbenberglaan 15, Utrecht

Tijd

09.30-17.00 uur

Kosten
€ 350,-
Literatuur

Wordt via de persoonlijke inlogpagina beschikbaar gesteld

Specificaties

Er wordt gewerkt met 2 docenten.

Niveau van de cursus: MSc (Gedragswetenschappen)

Doelgroep: gedragswetenschappers binnen de jeugdhulp of zelfstandig

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen ongeveer 100 pagina's literatuur per cursusdag.

Eindtoets: schriftelijke tentamen.

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
01/01/2015
Data
01-01-2015
Literatuur

Alumni

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
04/10/2017
Data
04-10-2017
01-11-2017
Accreditatiepunten

4 behandeling, 10 diagnostiek, 7 extra literatuurpunten

Locatie

Grebbenberglaan 15, Utrecht

Tijd

van 9.30 tot 17.00 uur

Catering

Koffie, thee en lekkers

Lunchen kan bij de colour kitchen beneden in het gebouw

Kosten
€ 350,-
Literatuur

Digitaal beschikbaar gesteld

Cursusmateriaal wordt tijdens de eerste lesdag uitgereikt

Specificaties

Er wordt gewerkt met 2 docenten.

Niveau van de cursus: MSc (Gedragswetenschappen)

Doelgroep: gedragswetenschappers binnen de jeugdhulp of zelfstandig

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen ongeveer 100 pagina's literatuur per cursusdag.

Eindtoets: schriftelijke tentamen.

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/