Vervolgcursus CGT Jonge kind (Bonaire)

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie:

Behandelinterventies bij jonge kinderen deel II

De Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie sluit aan op de Basiscursus Cognitieve gedragstherapie en is speciaal ontwikkeld voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn met jonge kinderen. Deze cursus kan alleen gevolgd worden wanneer de Basiscursus is afgerond. De kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de basiscursus worden verdiept.

Doelstelling

Na afronding van de Vervolgcursus kunnen de cursisten zelfstandig onder supervisie cognitieve gedragstherapieën uitvoeren.

Inhoud

In deze Vervolgcursus leren de cursisten om effectieve cognitieve gedragstherapeutische interventies toe te passen bij diverse stoornissen en complexe problematiek. De nadruk ligt op de behandeling van jonge kinderen. Bij de uitvoering van de behandeling zullen veelal de ouders betrokken worden, bijvoorbeeld middels mediatietherapie of ouderbegeleiding. Een systemische visie is daarbij onmisbaar.

De cursus start met het opfrissen en herhalen van het gedragstherapeutische proces. Speciale aandacht hierbij krijgt het opstellen van een HT, FA en BA wanneer je te maken hebt met jonge kinderen. Overeenstemming over de HT met ouders en de keuze van het aan te pakken probleemgedrag met daaruit volgend de BA en FA voor het kind (en soms ook voor de ouders) verdient zorgvuldige aandacht aan het begin van het gedragstherapeutisch proces bij de behandeling van jonge kinderen. De eerste cursusdag wordt afgesloten met het opfrissen van antecedente en operante technieken die veel worden toegepast bij mediatietherapie.

Daarna worden in twee bijeenkomsten de veel voorkomende stoornissen en problematiek bij peuters en kleuters , zoals slaapstoornissen, eetweigeren en enuresis/encopresis behandeld. In de laatste bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de behandeling van ADHD, comorbide problematiek en de meest recente behandelprotocollen.

De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude, interactie en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiek inbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten. Ook wordt van de cursisten verwacht dat zij beschikken over opname materiaal (Videocamera of Ipad) om behandelingen te kunnen opnemen en daarvan geselecteerde fragmenten te kunnen gebruiken voor het onderwijs.

De cursisten maken kennis met actuele protocollen, maar leren vooral kritisch en creatief met protocollen om te gaan, zodat de cliënt met zijn systeem en eigen cultuur centraal staat en uitgangpunt is voor de keuzen die worden gemaakt in het gedragstherapeutisch proces.

Onderwerp per dag

Dag 1: Het gedragstherapeutisch proces en mediatie technieken
Dag 2: Gedragstherapie bij het jonge kind: eet-weigeren en slaapstoornissen
Dag 3: Gedragstherapie bij het jonge kind: enuresis & encropesis
Dag 4: Gedragstherapie in de latentiefase: ADHD

Cursus vol
Nog beschikbaar
Startdatum
23/04/2019
Data
23-04-2019
24-04-2019
25-04-2019
26-04-2019
Accreditatiepunten

Wordt aangevraagd.

Locatie

Bonaire

Kosten
€ 700,-
Specificaties

Op 15 september 2018 kijken wij of er genoeg inschrijvingen zijn. Het is belangrijk dat er dan genoeg inschrijvingen zijn, anders kan de cursus niet doorgaan.

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
07/05/2018
Data
07-05-2018
08-05-2018
09-05-2018
10-05-2018
Accreditatiepunten

Accreditatie is toegekend.

VGCT: 25 punten

NIP K&J en NVO O-G:

20 behandeling, 5 diagnostiek

Locatie

Bonaire, Nederlandse Antillen.

Expertisecenter Onderwijs en Zorg Bonaire (Bulevar Gobernador N. Debrot 64m Kralendijk)

Tijd

09:00 tot 17:00 uur.

Catering

Koffie en thee

Kosten
€ 700,-
Literatuur

Boeken dienen zelf worden aangeschaft en losse artikelen gaan via de JA. Een aantal boeken werden in de basiscursus ook gebruikt, maar niet allemaal.

Specificaties

Deze cursus is op Bonaire!

De training wordt verzorgd door Charlotte Nuhoff.

Bij voldoende belangstelling zal er een tweede deel van 25 punten (Jonge kind) in de kerstvakantie georganiseerd worden. Dit 'tweede' deel zal los gevolgd kunnen worden en sluit ook aan op het eerste deel. De docent zal Martine Onland zijn.

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek. Afgeronde basiscursus cgt.

Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/