Vervolgcursus CGT Jonge kind (Bonaire)

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie (locatie Bonaire)

De Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie sluit aan op de Basiscursus Cognitieve gedragstherapie en is speciaal ontwikkeld voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn met kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze cursus kan alleen gevolgd worden wanneer de Basiscursus is afgerond. De kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de basiscursus worden verdiept.

Doelstelling

Na afronding van de Vervolgcursus kunnen de cursisten zelfstandig onder supervisie cognitieve gedragstherapieën uitvoeren.

Inhoud

In deze Vervolgcursus leren de cursisten om effectieve cognitieve gedragstherapeutische interventies toe te passen bij diverse stoornissen en complexe problematiek. De nadruk ligt op de behandeling van kinderen in de basisschool leeftijd. Bij de uitvoering van de behandeling zullen veelal de ouders betrokken worden, bijvoorbeeld middels mediatietherapie of ouderbegeleiding. Een systemische visie is daarbij onmisbaar.

De cursus start met het opfrissen en herhalen van het gedragstherapeutische proces en de belangrijkste cognitieve technieken. Het gedragstherapeutische proces zal als een rode draad door de cursus lopen. De eerste lesdag zal de behandeling van het negatief zelfbeeld aan bod komen. Cursisten leren hoe een zelfbeeld ontstaat, welke aspecten typerend zijn voor een negatief zelfbeeld en hoe het zelfbeeld middels cognitieve gedragstherapie verbeterd kan worden. De tweede lesdag staan emotieregulatie stoornissen centraal. Cursisten leren hoe de emotieregulatie bij kinderen zich ontwikkelt en wanneer er gesproken kan worden van een regulatiestoornis. Zowel preventieve technieken als specifieke emotieregulatievaardigheidstechnieken zullen aan bod komen, waarbij de indicatiestelling en analyse van de problematiek steeds voorop staat. De derde lesdag wordt besteed aan schoolgerelateerde faalangst en schoolweigering. Hiervoor is een speciale methodiek ontwikkeld waarbij de recentste inzichten over exposure-technieken aan bod zullen komen. De cursus wordt afgerond met een vierde lesdag over speltechnieken en creatieve interventies speciaal voor kinderen die zich verbaal en schriftelijk nog niet goed kunnen uiten en daarmee niet kunnen profiteren van de standaard behandelprotocollen die een goede lees-en schrijfvaardigheid vereisen.

De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude, interactie en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiek inbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten. Ook wordt van de cursisten verwacht dat zij beschikken over opname materiaal (Videocamera of Ipad) om behandelingen te kunnen opnemen en daarvan geselecteerde fragmenten te kunnen gebruiken voor het onderwijs.

De cursisten maken kennis met actuele protocollen, maar leren vooral kritisch en creatief met protocollen om te gaan, zodat de cliënt met zijn systeem en eigen cultuur centraal staat en uitgangpunt is voor de keuzen die worden gemaakt in het gedragstherapeutisch proces.

Werkwijze

De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:

 • Het bestuderen van de literatuur
 • Het maken van huiswerkopdrachten
 • Het maken van opdrachten voor het portfolio (zie toetsingseisen)
 • De cursusbijeenkomsten omvatten:
 • Het voor- en nabespreken van de huiswerkopdrachten
 • Iedere bijeenkomst zal door één van de cursisten een casus worden gepresenteerd. In deze casus dient het gedragstherapeutische proces duidelijk beschreven en beargumenteerd te worden. Tevens wordt daarbij een beeldfragment vertoond van een cognitief gedragstherapeutische interventie die is toegepast. De cursist bereidt enkele vragen voor die aanzet geven tot een plenaire discussie.
 • Uitleg van de theorie door de docent, veelal visueel ondersteund (video / DVD)
 • Veel praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het gedragstherapeutische proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van demonstraties en rollenspelen. Er wordt geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.
 • Cursus vol
  Nog beschikbaar

  Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

  Inschrijving op reservelijst
  Startdatum
  07/05/2018
  Data
  07-05-2018
  08-05-2018
  09-05-2018
  10-05-2018
  Accreditatiepunten

  Accreditatie is toegekend.

  VGCT: 25 punten

  NIP K&J en NVO O-G:

  20 behandeling, 5 diagnostiek

  Locatie

  Bonaire, Nederlandse Antillen.

  Expertisecenter Onderwijs en Zorg Bonaire (Bulevar Gobernador N. Debrot 64m Kralendijk)

  Tijd

  09:00 tot 17:00 uur.

  Catering

  Koffie en thee

  Kosten
  € 700,-
  Literatuur

  Boeken dienen zelf worden aangeschaft en losse artikelen gaan via de JA. Een aantal boeken werden in de basiscursus ook gebruikt, maar niet allemaal.

  Specificaties

  Deze cursus is op Bonaire!

  De training wordt verzorgd door Charlotte Nuhoff.

  Bij voldoende belangstelling zal er een tweede deel van 25 punten (Jonge kind) in de kerstvakantie georganiseerd worden. Dit 'tweede' deel zal los gevolgd kunnen worden en sluit ook aan op het eerste deel. De docent zal Martine Onland zijn.

  Niveau van de cursus: post MSc

  Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

  Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek. Afgeronde basiscursus cgt.

  Studiebelasting: lezen gemiddeld 90 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 9 uur per trainingsdag.

  Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

  Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

  Aanmelden voor nieuwe data

  Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

  Voornaam:

  Achternaam:

  Email:

  Aanmelden voor nieuwe data

  Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


  Geregistreerd bij het CRKBO

  Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

  https://www.crkbo.nl/
  http://www.psynip.nl/
  http://www.nvo.nl/