Vervolgcursus CGT 'Zelfbeeld en emotieregulatie vaardigheden'

Vervolgcursus CGT: Emotieregulatie en negatief zelfbeeld bij kinderen

Deze Vervolgcursus Emotieregulatie en negatief zelfbeeld sluit aan op de Basiscursus Cognitieve gedragstherapie en is speciaal ontwikkeld voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn met kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze cursus kan alleen gevolgd worden wanneer de Basiscursus is afgerond. De kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de basiscursus worden verdiept.

Doelstelling

Na afronding van de Vervolgcursus kunnen de cursisten zelfstandig onder supervisie cognitieve gedragstherapieën uitvoeren.

Inhoud

In deze Vervolgcursus leren de cursisten om effectieve cognitieve gedragstherapeutische interventies toe te passen bij kinderen met emotieregulatiestoornissen en een negatief zelfbeeld. De nadruk ligt op de behandeling van kinderen in de basisschool leeftijd. Bij de uitvoering van de behandeling zullen veelal de ouders betrokken worden, bijvoorbeeld middels mediatietherapie of ouderbegeleiding. Een systemische visie is daarbij onmisbaar.

De cursus start met het opfrissen en herhalen van het gedragstherapeutische proces, dat als een rode draad door de cursus zal lopen. De eerste en tweede lesdag zal de behandeling van het negatief zelfbeeld aan bod komen. Cursisten leren hoe een zelfbeeld ontstaat, welke aspecten typerend zijn voor een negatief zelfbeeld en hoe het zelfbeeld middels cognitieve gedragstherapie verbeterd kan worden. Daarbij worden interventies geleerd die in individuele therapie toegepast kunnen worden, maar ook interventies die ouders, groepsleiding of leerkrachten middels mediatietherapie kunnen leren toepassen. De tweede en derde lesdag staan emotieregulatie stoornissen centraal. Cursisten leren hoe de emotieregulatie bij kinderen zich ontwikkelt en wanneer er gesproken kan worden van een regulatiestoornis. Zowel preventieve technieken als specifieke emotieregulatievaardigheidstechnieken zullen aan bod komen, waarbij de indicatiestelling en analyse van de problematiek steeds voorop staat. De cursus wordt afgerond met een vierde lesdag over speltechnieken en creatieve interventies speciaal voor kinderen die zich verbaal en schriftelijk nog niet goed kunnen uiten en daarmee niet kunnen profiteren van de standaard behandelprotocollen die een goede lees-en schrijfvaardigheid vereisen.

De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude, interactie en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiek inbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten. Ook wordt van de cursisten verwacht dat zij beschikken over opname materiaal (Videocamera of Ipad) om behandelingen te kunnen opnemen en daarvan geselecteerde fragmenten te kunnen gebruiken voor het onderwijs.

De cursisten maken kennis met actuele protocollen, maar leren vooral kritisch en creatief met protocollen om te gaan, zodat de cliënt met zijn systeem en eigen cultuur centraal staat en uitgangpunt is voor de keuzen die worden gemaakt in het gedragstherapeutisch proces.

Werkwijze

De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:
- Het bestuderen van de literatuur
- Het maken van huiswerkopdrachten
- Het maken van opdrachten voor het portfolio (zie toetsingseisen)

De cursusbijeenkomsten omvatten:

- Het voor- en nabespreken van de huiswerkopdrachten
- Iedere cursist presenteert een casus van een client in de basisschoolleeftijd waarbij de geleerde technieken worden toegepast. In deze casus dient het   gedragstherapeutische proces duidelijk beschreven en middels analysen onderbouwd te worden. Tevens wordt daarbij een beeldfragment      vertoond van de   cognitief gedragstherapeutische interventie die is toegepast. De cursist bereidt enkele vragen voor die aanzet geven tot een  plenaire discussie.
-Uitleg van de theorie door de docent, veelal visueel ondersteund (video / DVD)
- Veel praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het gedragstherapeutische proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt  van demonstraties en rollenspelen. Er wordt geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
29/06/2018
Data
29-06-2018
06-07-2018
13-07-2018
20-07-2018
Accreditatiepunten

Behandeling: 20 NIP K&J / NVO OG

Diagnostiek: 5 NIP K&J / NVO OG

Herregistratie: 25 punten

VGCT: 25 punten

Locatie

Onder de Toren

Anthon Hofmanweg 1A

Haarlem

Vlak na de snelweg en gratis parkeren. 5 minuten lopen vanaf station Haarlem Spaarnwoude.

Tijd

09:00 - 17:00 uur

Catering

Koffie, thee.

Er is een kantine in het gebouw waar een lekkere lunch gekocht kan worden.

Kosten
€ 725,-
Literatuur

Veel artikelen worden digitaal door de JA verstrekt.

Specificaties

Docent: Charlotte Nuhoff

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/