Hechting: diagnostiek en interventie (21 punten)

Gehechtheid: diagnostiek en interventie en het NIKA protocol

De meeste kinderen die bij de jeugdzorg aangemeld worden voor diagnostiek en behandeling groeien op in problematische opvoedsituaties. Ze lopen een verhoogd risico op een verstoorde hechting en als gevolg daarvan op het ontwikkelen van sociale- en emotionele problemen en psychopathologie. Een (dreigende) problematische gehechtheidsrelatie kan echter op ieder moment bijgestuurd worden doordat het kind alsnog positieve ervaringen opdoet met zijn of haar gehechtheidspersoon. Deze positieve ervaringen doet het kind op wanneer de gehechtheidspersoon sensitief en voorspelbaar reageert op het kind, emotioneel beschikbaar is voor het kind en niet langer/minder verstorend en beschadigend opvoedgedrag laat zien.

Onderzoek toont aan dat met name het gedrag van de opvoeder bepalend is voor de gehechtheidsrelatie die het kind opbouwt (Velderman, Van Berkel & de Wolff, 2013). Dit opvoedgedrag kan gezien worden als een continuüm tussen verstorend/beschadigend opvoedgedrag en sensitief en beschermend gedrag.

Gezien het enorme belang van gehechtheidsrelaties op de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat professionals weten hoe ze signalen van een verstoorde gehechtheid bij het kind kunnen waarnemen en hoe ze sensitief en verstorend opvoedgedrag in kaart kunnen brengen. Welke aspecten zijn van belang, hoe breng je ze in kaart (welke hulpmiddelen zijn hierbij beschikbaar?) en hoe kun je veranderingen aanbrengen in dit gedrag? Wat zijn bewezen effectieve behandelmogelijkheden? Deze vragen staan tijdens deze cursus centraal. De nieuwe jeugdzorgrichtlijn problematische gehechtheid en de implementatie daarvan in de eigen werksetting zal tevens behandeld worden.

Tijdens deze cursus maken deelnemers kennis met het NIKA diagnostiek en interventie protocol en leren zij hiermee werken in de praktijk. De training is de eerste stap in de opleiding tot NIKA Practitioner. 

Hoofddoel

Na afronding van de training is de deelnemer in staat hechtingsproblematiek en het risico daarop te herkennen bij cliënten. De deelnemer beschikt over voldoende vaardigheden voor uitvoering van bewezen effectieve behandelprincipes en de nieuwe jeugdzorgrichtlijn problematische gehechtheid.

Subdoelen

Op het gebied van hechting en diagnostiek:

-Deelnemers doen kennis op over de theorievorming rondom hechting:
de verschillende typen gehechtheid, het herkennen van symptomen van onveilige hechting bij het kind, de voorwaarden voor de ontwikkeling van veilige gehechtheid binnen de opvoeding en opvoedingscontext (ouderlijke sensitiviteit; reflectief functioneren/mind-mindedness), de kenmerken van atypisch opvoedgedrag die een rol spelen in het ontstaan van gedesorganiseerde hechting.
-Deelnemers doen vaardigheden op in het doen van handelingsgerichte diagnostiek van de hechtingsrelatie, zoals het observeren ouder-kind interacties dmv (micro)analyse van de videofragmenten; het gebruik van observatie-instrumenten; de achtergrond en de interpretaties van de scores van de Attachment Insecurity Screening Inventory (AISI) 2-5
jaar, de AISI 6-12 jaar en de Globale Indicatielijst Hechting (GIH) 13-18 jaar; interviews die zicht geven op het reflectief functioneren van de ouder en de mentale representatie van de ouder van de ouder-kind relatie (intern werkmodel).
-De indicaties- en contra-indicaties van verschillende behandelmethoden zijn bekend.

Op het gebied van hechting en behandeling:

-De deelnemers zijn bekend met de verschillende behandelvormen bij hechtingsproblematiek/ een hechtingsstoornis.
-Deelnemers krijgen inzicht in de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar hechtingsinterventies. Zij leren wat de werkzame bestanddelen zijn van hechtingsinterventies.
-Deelnemers zijn bekend met de richtlijn rondom het handelen bij problematische gehechtheid in de jeugdzorg
-Deelnemers maken kennis met een behandelprotocol ter vermindering van een verstoorde gehechtheid (NIKA).
-Het kunnen formuleren, hanteren en bijstellen van behandelingsdoelen op het gebied van hechting samen met de client wordt geoefend.
-Kennis en vaardigheden voor het tot stand brengen en voortdurend onderhouden van een positieve behandelingsrelatie en voor het omgaan met weerstanden o.a. door het leren ontschuldigen en versterken van cliënten, maar ook door het zelf bewust hanteren van de aangereikte vaardigheden.
-Het leren geven van psycho-educatie aan ouders over de hechting
-Het meten en geven van feedback op behandelresultaten aan opvoeders en het kind.

Werkwijze

Er wordt gewerkt met afwisselende werkvormen, zowel informatieoverdracht van de docent, als kennis toepassing mbv beeldmateriaal, doe-en toepas oefeningen, het inbrengen van casuïstiek en reflectieoefeningen. Daarnaast lezen de cursisten literatuur, hierover worden vragen gesteld. 

Docenten

Mw. drs. AK (Nina) Draaisma, ontwikkelingspsycholoog. Gedragswetenschapper bij Altra Jeugdzorg en Onderwijs. Auteur en trainer Handelingsgerichte diagnostiek in de Jeugdzorg en ontwikkelaar en trainer van de NIKA, een interventie ter voorkoming van verstoorde gehechtheid bij het kind.

of:

Mw. drs. K. Zuidgeest, orthopedagoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP (i.o). Gedragswetenschapper bij Altra Jeugdzorg en Onderwijs op een afdeling voor jonge moeders. Samen met Nina Draaisma ontwikkelaar van de NIKA, een interventie ter voorkoming van verstoorde gehechtheid bij het kind.

Zie hier een evaluatie

Cursus vol
Nog beschikbaar
Al een account?
Startdatum
20/05/2019
Data
20-05-2019
03-06-2019
24-06-2019
Accreditatiepunten

21 punten NIP K&J en NVO-OG (10 diagnostiek, 11 behandeling). Extra literatuur: 8 punten

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 tot 17:00 uur

Catering

Koffie/thee/lekkers, lunchen kan bij de Colourkitchen beneden in het gebouw.

Kosten
€ 550,-
Literatuur

Bij de cursus zit inbegrepen het handboek NIKA met het NIKA protocol.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 70 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 7 uur per trainingsdag.

Eindtoets: 10 MC vragen

Al een account?
Startdatum
13/05/2019
Data
13-05-2019
27-05-2019
17-06-2019
Accreditatiepunten

21 punten NIP K&J en NVO-OG (10 diagnostiek, 11 behandeling). Extra literatuur: 8 punten

Locatie

Haarlem

Anton Hofmanweg 1A.

Vlak na de snelweg en gratis parkeren. 5 minuten lopen vanaf station Haarlem Spaarnwoude.

Tijd

09:30 tot 17:00 uur

Catering

Koffie, thee. 

Er is een cateraar aanwezig voor de lunch: 4 euro voor lopend buffet (inclusief drinken)

Kosten
€ 550,-
Literatuur

Bij de cursus zit inbegrepen het handboek NIKA met het NIKA protocol.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 70 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 7 uur per trainingsdag.

Eindtoets: 10 MC vragen

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
16/03/2019
Data
16-03-2019
30-03-2019
13-04-2019
Accreditatiepunten

21 punten NIP K&J en NVO-OG (10 diagnostiek, 11 behandeling). Extra literatuur: 8 punten

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 tot 17:00 uur

Catering

Koffie/thee/lekkers, lunchen kan bij de Colourkitchen beneden in het gebouw.

Kosten
€ 550,-
Literatuur

Bij de cursus zit inbegrepen het handboek NIKA met het NIKA protocol.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 70 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 7 uur per trainingsdag.

Eindtoets: 10 MC vragen

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
29/01/2019
Data
29-01-2019
12-02-2019
05-03-2019
Accreditatiepunten

21 punten NIP K&J en NVO-OG (10 diagnostiek, 11 behandeling). Extra literatuur: 8 punten

Locatie

Onder de Toren

A. Hofmanweg 1A, Haarlem.

Gratis parkeren en loopafstand van station Haarlem Spaarnwoude.

Tijd

09:30 tot 17:00 uur

Catering

Koffie, thee.

Kosten
€ 550,-
Literatuur

Bij de cursus zit inbegrepen het handboek NIKA met het NIKA protocol.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 70 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 7 uur per trainingsdag.

Eindtoets: 10 MC vragen

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
19/01/2019
Data
19-01-2019
02-02-2019
02-03-2019
Accreditatiepunten

21 punten NIP K&J en NVO-OG (10 diagnostiek, 11 behandeling). Extra literatuur: 8 punten

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 15 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 - 17:00 uur

Catering

Koffie/thee/lekkers, lunchen kan bij de Colourkitchen beneden in het gebouw.

Kosten
€ 550,-
Literatuur

Bij de cursus zit inbegrepen het handboek NIKA met het NIKA protocol.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 70 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 7 uur per trainingsdag.

Eindtoets: 10 MC vragen

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
07/11/2018
Data
07-11-2018
21-11-2018
19-12-2018
Accreditatiepunten

21 punten NIP K&J en NVO-OG (10 diagnostiek, 11 behandeling). Extra literatuur: 8 punten

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 tot 17:00 uur

Catering

Koffie/thee/lekkers, lunchen kan bij de colour kitchen beneden in het gebouw.

Kosten
€ 550,-
Literatuur

Bij de cursus zit inbegrepen het handboek NIKA en het NIKA protocol.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 70 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 7 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
02/11/2018
Data
02-11-2018
16-11-2018
30-11-2018
Accreditatiepunten

21 punten NIP K&J en NVO-OG (10 diagnostiek, 11 behandeling). Extra literatuur: 8 punten

Locatie

Incompany Pactum

Tijd

09:30 tot 17:00 uur

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
16/10/2018
Data
16-10-2018
06-11-2018
20-11-2018
Accreditatiepunten

21 punten NIP K&J en NVO-OG (10 diagnostiek, 11 behandeling). Extra literatuur: 8 punten

Locatie

Jeugdformaat - Fleminglaan

Tijd

9.30 uur - 16.30 uur

Catering

Koffie, thee

Kosten
€ Incompany,-
Literatuur

Bij de cursus zit inbegrepen het handboek NIKA met het NIKA protocol.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 70 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 7 uur per trainingsdag.

Eindtoets: 10 MC vragen

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
25/09/2018
Data
25-09-2018
09-10-2018
30-10-2018
Locatie

Incompany Parlan

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
11/09/2018
Data
11-09-2018
25-09-2018
09-10-2018
Accreditatiepunten

21 punten NIP K&J en NVO-OG (10 diagnostiek, 11 behandeling). Extra literatuur: 8 punten

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 tot 17:00 uur

Catering

Koffie/thee/lekkers, lunchen kan bij de colour kitchen beneden in het gebouw.

Kosten
€ 525,-
Literatuur

Bij de cursus zit inbegrepen het handboek NIKA en het NIKA protocol.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 70 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 7 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
08/09/2018
Data
08-09-2018
22-09-2018
06-10-2018
Accreditatiepunten

21 punten NIP K&J en NVO-OG (10 diagnostiek, 11 behandeling). Extra literatuur: 8 punten

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 tot 17:00 uur

Catering

Koffie/thee/lekkers, lunchen kan bij de colour kitchen beneden in het gebouw.

Kosten
€ 550,-
Literatuur

Bij de cursus zit inbegrepen het handboek NIKA en het NIKA protocol.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 70 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 7 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/