Hechting: diagnostiek en interventie (21 punten)

Gehechtheid: diagnostiek en interventie en het NIKA protocol

De meeste kinderen die bij de jeugdzorg aangemeld worden voor diagnostiek en behandeling groeien op in problematische opvoedsituaties. Ze lopen een verhoogd risico op een verstoorde hechting en als gevolg daarvan op het ontwikkelen van sociale- en emotionele problemen en psychopathologie. Een (dreigende) problematische gehechtheidsrelatie kan echter op ieder moment bijgestuurd worden doordat het kind alsnog positieve ervaringen opdoet met zijn of haar gehechtheidspersoon. Deze positieve ervaringen doet het kind op wanneer de gehechtheidspersoon sensitief en voorspelbaar reageert op het kind, emotioneel beschikbaar is voor het kind en niet langer/minder verstorend en beschadigend opvoedgedrag laat zien.

Onderzoek toont aan dat met name het gedrag van de opvoeder bepalend is voor de gehechtheidsrelatie die het kind opbouwt (Velderman, Van Berkel & de Wolff, 2013). Dit opvoedgedrag kan gezien worden als een continuüm tussen verstorend/beschadigend opvoedgedrag en sensitief en beschermend gedrag.

Gezien het enorme belang van gehechtheidsrelaties op de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat professionals weten hoe ze signalen van een verstoorde gehechtheid bij het kind kunnen waarnemen en hoe ze sensitief en verstorend opvoedgedrag in kaart kunnen brengen. Welke aspecten zijn van belang, hoe breng je ze in kaart (welke hulpmiddelen zijn hierbij beschikbaar?) en hoe kun je veranderingen aanbrengen in dit gedrag? Wat zijn bewezen effectieve behandelmogelijkheden? Deze vragen staan tijdens deze cursus centraal. De nieuwe jeugdzorgrichtlijn problematische gehechtheid en de implementatie daarvan in de eigen werksetting zal tevens behandeld worden.

Tijdens deze cursus maken deelnemers kennis met het NIKA diagnostiek en interventie protocol en leren zij hiermee werken in de praktijk. 

Hoofddoel

Na afronding van de training is de deelnemer in staat hechtingsproblematiek en het risico daarop te herkennen bij cliënten. De deelnemer beschikt over voldoende vaardigheden voor uitvoering van bewezen effectieve behandelprincipes en de nieuwe jeugdzorgrichtlijn problematische gehechtheid.

Subdoelen

Op het gebied van hechting en diagnostiek:

-Deelnemers doen kennis op over de theorievorming rondom hechting:
de verschillende typen gehechtheid, het herkennen van symptomen van onveilige hechting bij het kind, de voorwaarden voor de ontwikkeling van veilige gehechtheid binnen de opvoeding en opvoedingscontext (ouderlijke sensitiviteit; reflectief functioneren/mind-mindedness), de kenmerken van atypisch opvoedgedrag die een rol spelen in het ontstaan van gedesorganiseerde hechting.
-Deelnemers doen vaardigheden op in het doen van handelingsgerichte diagnostiek van de hechtingsrelatie, zoals het observeren ouder-kind interacties dmv (micro)analyse van de videofragmenten; het gebruik van observatie-instrumenten; de achtergrond en de interpretaties van de scores van de Attachment Insecurity Screening Inventory (AISI) 2-5
jaar, de AISI 6-12 jaar en de Globale Indicatielijst Hechting (GIH) 13-18 jaar; interviews die zicht geven op het reflectief functioneren van de ouder en de mentale representatie van de ouder van de ouder-kind relatie (intern werkmodel).
-De indicaties- en contra-indicaties van verschillende behandelmethoden zijn bekend.

Op het gebied van hechting en behandeling:

-De deelnemers zijn bekend met de verschillende behandelvormen bij hechtingsproblematiek/ een hechtingsstoornis.
-Deelnemers krijgen inzicht in de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar hechtingsinterventies. Zij leren wat de werkzame bestanddelen zijn van hechtingsinterventies.
-Deelnemers zijn bekend met de richtlijn rondom het handelen bij problematische gehechtheid in de jeugdzorg
-Deelnemers maken kennis met een behandelprotocol ter vermindering van een verstoorde gehechtheid (NIKA).
-Het kunnen formuleren, hanteren en bijstellen van behandelingsdoelen op het gebied van hechting samen met de client wordt geoefend.
-Kennis en vaardigheden voor het tot stand brengen en voortdurend onderhouden van een positieve behandelingsrelatie en voor het omgaan met weerstanden o.a. door het leren ontschuldigen en versterken van cliënten, maar ook door het zelf bewust hanteren van de aangereikte vaardigheden.
-Het leren geven van psycho-educatie aan ouders over de hechting
-Het meten en geven van feedback op behandelresultaten aan opvoeders en het kind.

Werkwijze

Er wordt gewerkt met afwisselende werkvormen, zowel informatieoverdracht van de docent, als kennis toepassing mbv beeldmateriaal, doe-en toepas oefeningen, het inbrengen van casuïstiek en reflectieoefeningen. Daarnaast lezen de cursisten literatuur, hierover worden vragen gesteld. 

Docenten

Mw. drs. AK (Nina) Draaisma, ontwikkelingspsycholoog. Gedragswetenschapper bij Altra Jeugdzorg en Onderwijs. Auteur en trainer Handelingsgerichte diagnostiek in de Jeugdzorg en ontwikkelaar en trainer van de NIKA, een interventie ter voorkoming van verstoorde gehechtheid bij het kind.

of:

Mw. drs. K. Zuidgeest, orthopedagoog, Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP (i.o). Gedragswetenschapper bij Altra Jeugdzorg en Onderwijs op een afdeling voor jonge moeders. Samen met Nina Draaisma ontwikkelaar van de NIKA, een interventie ter voorkoming van verstoorde gehechtheid bij het kind.

Zie hier een evaluatie

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
19/05/2018
Data
19-05-2018
02-06-2018
30-06-2018
Accreditatiepunten

21 punten NIP K&J en NVO-OG (10 diagnostiek, 11 behandeling). Extra literatuur: 8 punten

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 tot 17:00 uur

Catering

Koffie/thee/lekkers, lunchen kan bij de colour kitchen beneden in het gebouw.

Kosten
€ 525,-
Literatuur

Bij de cursus zit inbegrepen het handboek NIKA en het NIKA protocol.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 70 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 7 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
11/09/2018
Data
11-09-2018
25-09-2018
09-10-2018
Accreditatiepunten

21 punten NIP K&J en NVO-OG (10 diagnostiek, 11 behandeling). Extra literatuur: 8 punten

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 10 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 tot 17:00 uur

Catering

Koffie/thee/lekkers, lunchen kan bij de colour kitchen beneden in het gebouw.

Kosten
€ 525,-
Literatuur

Bij de cursus zit inbegrepen het handboek NIKA en het NIKA protocol.

Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 70 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 7 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
19/02/2018
Data
19-02-2018
19-03-2018
23-04-2018
Accreditatiepunten

21 punten NIP K&J en NVO-OG (10 diagnostiek, 11 behandeling). Extra literatuur: 8 punten

Locatie

Utrecht 

Tijd

09:30 tot 17:00 uur

Catering

koffie, thee en lekkers

Kosten
€ 500,-
Specificaties

Niveau van de cursus: post MSc

Doelgroep: kind en jeugd psycholoog/ orthopedagoog

Vooropleidingseisen: master psychologie of orthopedagogiek

Studiebelasting: lezen gemiddeld 70 pagina's literatuur per training. Totale studiebelasting 7 uur per trainingsdag.

Eindtoets: schriftelijke casusbeschrijving

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
20/01/2018
Data
20-01-2018
10-02-2018
17-03-2018
Accreditatiepunten

21 punten NIP K&J en NVO-OG (10 diagnostiek, 11 behandeling). Extra literatuur: 8 punten

Locatie

Amsterdam, rode kruisstraat 32

Tijd

09:30 tot 17:00 uur

Catering

Koffie, thee en iets lekkers

Kosten
€ 500,-
Literatuur

Artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld. U krijgt een cursusmap met het benodigde lesmateriaal (diagnostiek en interventie-protocol)

Specificaties

Geschikt voor universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen. Voor HBO professionals is er een andere cursus

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
08/11/2017
Data
08-11-2017
22-11-2017
13-12-2017
Accreditatiepunten

21 punten NIP K&J en NVO-OG (10 diagnostiek, 11 behandeling). Extra literatuur: 8 punten

Locatie

Utrecht: Grebbenberglaan 15

Tijd

09.30 tot 17.00 uur

Catering

Koffie, thee en iets lekkers

Kosten
€ 500,-
Literatuur

Artikelen worden digitaal beschikbaar gesteld. In de les ontvangt u een cursusmap met de benodigde materialen 

Specificaties

Deze training is geschikt voor psychologen/ orthopedaogen. Voor HBO-professionals is er een andere cursus

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
06/11/2017
Data
06-11-2017
20-11-2017
18-12-2017
Accreditatiepunten

21 punten NIP K&J en NVO-OG (10 diagnostiek, 11 behandeling). Extra literatuur: 8 punten

Locatie

De Pionier.

Grebbeberglaan 15

3527 VX Utrecht

De locatie ligt 5 minuten lopen van de Jaarbeurs en 20 minuten vanaf Utrecht CS.

Gratis parkeren op het terrein zelf of in de (woon)wijk.

Tijd

09:30 tot 17:00 uur

Catering

Koffie/thee/lekkers, lunchen kan bij de colour kitchen beneden in het gebouw.

Kosten
€ 500,-
Literatuur

Artikelen worden ruim voor aanvang digitaal versterkt. De tweede lesdag ontvangt men gratis het boek over de NIKA (theoretische onderbouwing, protocol, psycho-educatie).

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/