BOEK NIKA Diagnostiek en Interventie

In gezinnen met veel stress kan de ouder-kindrelatie onder druk komen te staan. Ook als ouders zelf geen fijne jeugdervaringen hebben, kan dit leiden tot problemen in de ouder-kind relatie. Gelukkig leert zowel wetenschappelijk onderzoek als de praktijk dat intergenerationele patronen in gehechtheidsrelaties in relatief korte tijd te doorbreken zijn.

NIKA zich richt op het verbeteren van de ouder-kind relatie in gezinnen waarbij deze het meest onder druk is komen te staan. NIKA bestaat uit een diagnostiek- en interventieprotocol. Het diagnostiekprotocol brengt patronen in de ouder-kind relatie en hun oorsprong in kaart. Na de diagnostiek volgt de interventiefase. Deze fase helpt ouders zowel meer bewust te zijn van de interactiepatronen met hun kind als van de impact die de ontstane patronen hebben op de ontwikkeling van het kind. Ook leren ouders begrijpen hoe hun huidige oudergedrag voortkomt uit ervaringen in hun eigen verleden. Dit begrip maakt het mogelijk patronen te doorbreken. Met behulp van video feedback leren ouders stoppen met schadelijk en verstorend oudergedrag en leren zij beter aansluiten op de gehechtheidsbehoeften van het kind.

NIKA kan ook gebruikt worden als onderdeel van beslissingsondersteunend onderzoek in complexe opvoedsituaties. Bijvoorbeeld bij kinderbeschermingsmaatregelen en geschillen over omgang en perspectief.

In dit boek staat zowel de theoretische achtergrond van NIKA beschreven als het complete di- agnostiek en interventie protocol. Het boek bevat zowel concrete stap voor stap beschrijvingen en heldere instructies als diverse instrumenten, formulieren en werkbladen die gebruikt kunnen worden bij de uitvoering van NIKA.

NIKA is een beschermde naam en dat betekent dat alleen NIKA-Practitioners de methodiek uit mogen voeren en er zicht gehouden wordt op de kwaliteit. Voor het uitvoeren van NIKA Diagnostiek en Interventie gelden de volgende registratie-eisen: 1. SKJ (post) master psycholoog/orthopedagoog; 2. drie daagse basistraining NIKA Diagnostiek en Interventie; 3. e-learning NIKA; 4. 1-daagse verdiepingsdag en tot slot competentiegestuurde supervisie (3 - 5 supervisie contacten bij een NIKA Supervisor. 

Bij de 3 daagse basistraining NIKA ontvangen deelnemers het boek NIKA Diagnostiek en Interventie gratis. Het boek kan daarnaast besteld worden met de inschrijf-link hiernaast. Eventuele opmerkingen, zoals aantallen, kunt u noteren in het 'opmerkingen' veld. De kosten van het boek bedragen 24,50 euro , inclusief 4 dubbelgedrukte werkkaarten, omslaghoes en a6 stappenkaart bedragen de kosten 32,50 euro, exclusief verzendkosten en 6% BTW. Na inschrijving ontvangt u een factuur en na betaling wordt het boek per post verzonden naar het opgegeven adres. 

Inschrijven op deze cursus
Kosten
€ 24,50 voor het boek of 32,50 per set,-
Literatuur

Om het boek te bestellen klikt u op bovenstaande 'Inschrijven op deze cursus'.

Specificaties

Oud - deelnemers kunnen het boek en de werkkaart hier aanschaffen. Deelnemers die de cursus: Gehechtheid: Diagnostiek en Interventie gaan volgen ontvangen tijdens de cursus het boek gratis. Zij hoeven dit boek dus niet apart te bestellen. Het boek kan los besteld worden voor 24,50 euro of als set (het boek en de werkkaarten) voor 32,50 (exclusief verzendkosten en 6% BTW). Graag in het opmerkingen veld vermelden. Ook andere opmerkingen, zoals aantallen, kunt u noteren in het 'opmerkingen' veld.  Na inschrijving ontvangt u een factuur en na betaling wordt het boek per post verzonden naar het opgegeven adres. 

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/