Gehechtheid: diagnostiek en interventie voor HBO professionals

De meeste kinderen die in de jeugdzorg terecht komen, groeien op in problematische opvoedsituaties. Ze lopen een verhoogd risico op een verstoorde gehechtheid (gehechtheidstrauma) en als gevolg daarvan op het ontwikkelen van sociale- en emotionele en gedragsproblemen en psychopathologie.

Een (dreigende) problematische gehechtheidsrelatie kan echter op ieder moment bijgestuurd worden doordat het kind alsnog positieve ervaringen opdoet met zijn of haar gehechtheidspersoon. Deze positieve ervaringen doet het kind op wanneer de gehechtheidspersoon sensitief en voorspelbaar reageert op het kind, emotioneel beschikbaar is voor het kind en niet langer/minder verstorend en beschadigend opvoedgedrag laat zien.

Onderzoek toont aan dat met name het gedrag van de opvoeder bepalend is voor de gehechtheidsrelatie die het kind opbouwt (Velderman, Van Berkel & de Wolff, 2013). Dit opvoedgedrag kan gezien worden als een continuüm tussen verstorend/ schadelijk opvoedgedrag en sensitief en beschermend gedrag. In deze cursus leer je zowel het schadelijke als het sensitieve gedrag in kaart te brengen en te veranderen.

Gezien het enorme belang van gehechtheidsrelaties op de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat jeugdzorgwerkers weten hoe ze signalen van een verstoorde gehechtheid bij het kind kunnen waarnemen en hoe ze sensitief en verstorend opvoedgedrag in kaart kunnen brengen. Welke aspecten zijn van belang (mentaliseren en emotieregulatie)? hoe breng je ze in kaart (welke hulpmiddelen kunnen we inzetten) en hoe kun je veranderingen aanbrengen in dit gedrag? Wat zijn bewezen effectieve behandelmogelijkheden? Deze vragen staan tijdens deze cursus centraal. De nieuwe jeugdzorgrichtlijn problematische gehechtheid en de implementatie daarvan in de eigen werksetting zal tevens behandeld worden.

Deze cursus is gebaseerd op de NIKA training: hechting, diagnostiek en interventie voor orthopedagogen/ pscyhologen en geschikt gemaakt voor HBO professionals die zich willen specialiseren op het gebied van gehechtheid. Deze training wordt gegeven door Karine Zuidgeest en/of Nina Draaisma, ontwikkelaars van de NIKA. 

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
22/05/2018
Data
22-05-2018
05-06-2018
26-06-2018
Accreditatiepunten

Door het SKJ geaccrediteerd voor 60,90 punten

Locatie

De Pionier: Grebbeberglaan 15, Utrecht

Tijd

09:30 tot 17:00 uur

Catering

Koffie, thee en lekkers

Kosten
€ 500,-
Literatuur

Wordt digitaal beschikbaar gesteld via persoonlijke inlogpagina

Specificaties

Deze cursus is een variant van de cursus: hechting: diagnostiek en interventies voor jeugdzorgwerkers (HBO opgeleide professionals, zoals maatschappelijk werkers, speltherapeuten, HBO toegepaste psychologie/pedagogiek etc)

Niveau van de cursus: post HBO

Doelgroep: Jeugdzorgwerkers (toegepaste psychologie, sph, mw, etc)

Vooropleidingseisen: HBO SPH, Toegepaste psychologie, Maatschappelijk werk, etc)

Studiebelasting: Studiebelasting ongeveer 15 uur.

Eindtoets: eindtoets met gesloten vragen

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/