Systeemtherapeutisch werker

De Systeemtherapeutisch Werker is een systeemtheoretisch geschoolde en praktisch vaardige hulpverlener die op uiteenlopende hulpvragen antwoorden zoekt in een actieve samenwerking met sociaal en maatschappelijke betrokkenen. De Systeemtherapeutisch Werker is een relatiedeskundige. Hij/zij benadert vraagstukken vanuit hun culturele context, betrekt en activeert netwerken bij het creatief zoeken naar verandermogelijkheden. Het beroep van de Systeemtherapeutisch Werker is een professioneel passend antwoord op eigentijdse maatschappelijke en politieke vragen. Hij/zij co-creëert een context waarin mensen in betrokken netwerken, vanuit steunbronnen en eigen (veer-)kracht regie hervinden in een sociaal en maatschappelijk ingebed leven.

De STW kan in vele beroepsvelden van toegevoegde waarde zijn. De STW heeft minimaal een HBO vooropleiding en is met de TTC-STW aanvullend opgeleid om vanuit een systeemtheoretisch perspectief te denken en te handelen. De Systeemtherapeutisch Werker kan werken in de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg, in buurtteams of residentieel. Hij/zij kan gezinswerker zijn, ouderbegeleider in een ziekenhuis, een buurtwerker, gezinsvoogd, of methode geleid therapeut zoals bijvoorbeeld: F-ACT-therapeut, MDFT.-therapeut, MST-therapeut of FFT-therapeut.

De deelnemer die de TTC-STW voltooit en supervisie volgt krijgt de NVRG beroepserkenning als Systeem Therapeutisch Werker. Met dit lidmaatschap kunnen STW-’s deelnemen aan activiteiten die de NVRG organiseert, bijdragen om het systeemtheoretisch denken en werken verder te professionaliseren, uit te dragen en te verspreiden. 

Doelgroep

Maatschappelijk werkers, SPV-ers, vaktherapeuten, psychologen, orthopedagogen, die een specialisatie wensen m.b.t. systeemtherapeutisch werken. Ook andere hulpverleners die in hun beroepspraktijk met systemen werken zoals buurtwerker, gezinsvoogd, ouderbegeleider, F-ACT-, MDFT, MST-, FFT-therapeut.
U kunt deelnemen aan de opleiding als u een op de zorg- of welzijnssector gerichte bacheloropleiding op hbo- of universitair niveau heeft afgerond en gedurende twee jaar minimaal twee dagdelen per week systeemtherapeutische werkzaamheden verricht binnen de zorg- en welzijnssector.

Opzet programma

De opleiding TTC-STW biedt competentie gericht onderwijs. De inhoud van de cursus is afgestemd op de competenties die de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie stelt als kwaliteitscriteria voor het beroep van systeemtherapeutisch werker.

De competenties van de Systeemtherapeutisch Werker

De door de NVRG erkende systeemtherapeutisch werker is een deskundig opgeleidde hulpverlener die op basis van verworven competenties antwoord geeft op actuele vraagstukken in de welzijnssector en geestelijke gezondheidszorg. Voor de systeemtherapeutisch werker worden drie typen competenties onderscheiden:

I. Systemische basiscompetenties.

II. Systemische metacompetenties.

III. Competenties om systeemtherapeutische technieken

I Systemische basiscompetenties

Deze competenties betreffen kennis van principes die ten grondslag liggen aan systeemtherapie en vaardigheden om systeemgesprekken te voeren. De STW-er kan gedrag zien als onderdeel van interactiereeksen die zich ontwikkelen in de tijd en op basis van feedbackprocessen. De STW-er onderzoekt de betekenis van gedrag binnen sociale, maatschappelijke en culturele contexten. De STW-er kent verschillende methodische perspectieven en werkwijzen binnen de systeemtherapie. Hij/zij kan een hulpverleningstraject opzetten, voortzetten en afronden en hierin met betrokken partijen samenwerken.

II Systemische metacompetenties

Deze competenties betreffen de beroepsattitude en het perspectief van de STW. De STW ontwikkelt een interpersoonlijk perspectief, onderzoekt gedrag en betekenis binnen sociale, maatschappelijke en culturele contexten. De STW kan zichzelf zien als een onderdeel van het systeem, waarmee hij/zij werkt en van het grotere hulpverleningssysteem waarin hij/zij werkt. De STW beschrijft problemen op een niet-pathologiserende wijze, maakt ruimte voor meerstemmigheid, diversiteit, veerkracht en steunbronnen. De STW kan samenwerken en reflecteren op de eigen rol en het effect van interventies.

III Competenties om systeemtherapeutische technieken toe te passen

Deze competenties gaan over het daadwerkelijk inzetten van systeemtherapeutische technieken en het nemen van ‘relationele verantwoordelijkheid’ over de effecten ervan. De STW is in staat hulpvragen te verduidelijken, hypothesen te vormen, betekenis overeen te komen, met interventies en (circulaire) vragen tot verandering uit te nodigen en de effecten te evalueren.

Cursus vol
Nog beschikbaar

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
12/03/2018
Data
12-03-2018
26-03-2018
16-04-2018
14-05-2018
28-05-2018
11-06-2018
18-06-2018
02-07-2018
10-09-2018
24-09-2018
08-10-2018
05-11-2018
19-11-2018
03-12-2018
17-12-2018
14-01-2019
28-01-2019
Accreditatiepunten

102 punten SKJ

Erkend bij de NVRG.

Locatie

Incompany Yulius

Tijd

09:30 - 16:30 uur.

Helaas, deze cursus zit vol. U kunt zich inschrijven op de reservelijst.

Inschrijving op reservelijst
Startdatum
06/09/2017
Data
06-09-2017
19-09-2017
04-10-2017
01-11-2017
15-11-2017
29-11-2017
13-12-2017
10-01-2018
07-02-2018
24-01-2018
21-02-2018
28-02-2018
14-03-2018
28-03-2018
11-04-2018
09-05-2018
23-05-2018
Locatie

Incompany SDW

Zit alles vol? Ontvang als eerste de nieuwe inschrijfdata.

Aanmelden voor nieuwe data

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Geregistreerd bij het CRKBO

Al onze cursussen zijn geaccrediteerd door het NIP/NVO/SKJ en/of andere beroepsverenigingen als de VGCT en de NVRG. 

https://www.crkbo.nl/
http://www.psynip.nl/
http://www.nvo.nl/