Coaching en supervisoren

Met gevoel voor jeugdzorg

Van gedragswetenschappers en ervaren HBO-professionals wordt verwacht dat ze, vanuit hun eigen bekwaamheid en deskundigheid, die van andere professionals kunnen bevorderen. Door onder andere inhoudelijke begeleiding, coaching, consultatie en het geven van leeractiviteiten. In het vakgebied Coaching en supervisie bieden we cursussen aan die hen hierbij ondersteunen. In deze vakken leren professionals de vaardigheden en competenties die nodig zijn om situaties positief te beïnvloeden, zonder directe invloed op de uitvoering. Door anderen te leren reflecteren op hun eigen gedrag en dit gedrag, indien gewenst, aan te passen.