Kies een startdatum
Prijs € 2490,- incl. BTW
Duur 10 dagen
Lestijden 09:00 uur - uur
Catering

Koffie en thee.

Locatie Locatie: Lokaal 2, Kenaustraat 2, 2011 MX Haarlem
Lesdata
15-09-2022
29-09-2022
27-10-2022
17-11-2022
01-12-2022
15-12-2022
19-01-2023
02-02-2023
23-02-2023
16-03-2023
Reservedagen
23-03-2023
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (80)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (20)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (36)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (100)
Accreditatie SKJ (100)
Accreditatie VGCT (100)

Docent(en)
Charlotte Nuhoff
Charlotte Nuhoff Hoofddocent CGT
Erik Jongman
Erik Jongman Docent vervolgcursus CGt: adolescentie
Prijs € 2490,- incl. BTW
Duur 10 dagen
Lestijden 09:00 uur - uur
Catering

Koffie en thee.

Locatie Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)
Lesdata
01-10-2022
29-10-2022
12-11-2022
26-11-2022
17-12-2022
14-01-2023
04-02-2023
11-03-2023
01-04-2023
13-05-2023
Reservedagen
27-05-2023
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (80)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (20)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (36)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (100)
Accreditatie SKJ (100)
Accreditatie VGCT (100)

Docent(en)
Charlotte Nuhoff
Charlotte Nuhoff Hoofddocent CGT
Erik Jongman
Erik Jongman Docent vervolgcursus CGt: adolescentie
Prijs € 2590,- incl. BTW
Duur 10 dagen
Lestijden 09:00 uur - 16:30 uur
Catering

Koffie en thee.

Locatie Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)
Lesdata
10-01-2023
24-01-2023
14-02-2023
07-03-2023
21-03-2023
04-04-2023
18-04-2023
09-05-2023
23-05-2023
06-06-2023
Reservedagen
20-06-2023
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (80)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (20)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (36)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (100)
Accreditatie SKJ (100)
Accreditatie VGCT (100)

Docent(en)
Charlotte Nuhoff
Charlotte Nuhoff Hoofddocent CGT
Erik Jongman
Erik Jongman Docent vervolgcursus CGt: adolescentie
Prijs € 2590,- incl. BTW
Duur 10 dagen
Lestijden 09:00 uur - uur
Catering

Koffie en thee.

Locatie Locatie: Lokaal 2, Kenaustraat 2, 2011 MX Haarlem
Lesdata
16-01-2023
30-01-2023
13-02-2023
06-03-2023
20-03-2023
03-04-2023
17-04-2023
08-05-2023
22-05-2023
05-06-2023
Reservedagen
19-06-2023
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (80)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (20)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (36)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (100)
Accreditatie SKJ (100)
Accreditatie VGCT (100)

Docent(en)
Charlotte Nuhoff
Charlotte Nuhoff Hoofddocent CGT
Erik Jongman
Erik Jongman Docent vervolgcursus CGt: adolescentie
Prijs € 2590,- incl. BTW
Duur 10 dagen
Lestijden 09:00 uur - uur
Catering

Koffie en thee.

Locatie Locatie: Lokaal 2, Kenaustraat 2, 2011 MX Haarlem
Lesdata
21-01-2023
04-02-2023
18-02-2023
18-03-2023
22-04-2023
20-05-2023
03-06-2023
17-06-2023
01-07-2023
08-07-2023
Reservedagen
15-07-2023
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (80)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (20)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (36)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (100)
Accreditatie SKJ (100)
Accreditatie VGCT (100)

Docent(en)
Charlotte Nuhoff
Charlotte Nuhoff Hoofddocent CGT
Erik Jongman
Erik Jongman Docent vervolgcursus CGt: adolescentie
Incompany aanvragen

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe data?

Houd mij op de hoogte van nieuwe cursusdata

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Inhoud basiscursus CGt

 

VGCt Basiscursus Animatie from Charlotte Nuhoff

De cursisten worden geacht aan het eind van deze inleidende basiscursus cgt voldoende thuis te zijn in de leertheoretische principes, zodat zij deze kunnen herkennen in de problematiek van de cliënt. Zij kunnen de informatie over de problematiek ordenen en weergeven in een holistische theorie. Met behulp van functie- en betekenisanalyses kunnen zij een gefundeerde probleemkeuze maken en een behandelplan opstellen. De cursisten worden vertrouwd gemaakt met het cognitief-gedragstherapeutisch proces en kunnen een casusconceptualisatie opzetten aan de hand van deze fasen. Tevens leren de cursisten in deze cursus enkele cgt basisinterventies en de socratische dialoog toe te passen.

Deze basiscursus CGt vormt de basis voor de opleiding tot cognitief gedragstherapeut en is speciaal ontwikkeld voor cursisten die met kinderen en jeugdigen werken. Filmmateriaal en casusvoorbeelden zijn zowel op volwassenen als op kinderen en jeugdigen gebaseerd. Veel aandacht wordt besteed aan het oefenen van de leertheoretische technieken, waarbij gestart wordt met de oorspronkelijke doelgroep (volwassenen) en daarna wordt de specifieke toepassing daarvan bij kinderen, jeugdigen en gezinnen besproken. De fasen van het gedragstherapeutisch proces vormen de leidraad voor deze cgt basiscursus.

Onderwerpen inleidende deel van de basiscursus CGt

 • Kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces;
 • Leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over klassieke en operante conditionering en het cognitieve model; het cognitieve model;
 • Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van     probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten;
 • Toepassen van de socratische dialoog en motiverende gespreksvoering;
 • Opbouwen van een adequate therapeutische werkrelatie;
 • Ontwerpen van (eenvoudige) behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en -analyses.

Onderwerpen verdiepende deel van de basiscursus CGt

 • Het gedragstherapeutisch proces bij angststoornissen, trauma, stemmingsstoornissen en gedragsstoornissen
 • Cognitieve en niet-operante behandeltechnieken bij angststoornissen, trauma, stemmingsstoornissen en gedragsstoornissen
 • Protocollaire behandelprogramma’s bij angststoornissen, trauma, stemmingsstoornissen en gedragsstoornissen
 • Mediatietherapie bij ontwikkelingsstoornissen
 • Opbouwen van een therapeutische werkrelatie met zowel de cliënt als het systeem
 • Het uitvoeren en beschrijven van een eigen casus met een angststoornis, trauma en/of stemmingsstoornis

Leerdoelen inleidende deel van de basiscursus CGt

 • Basis competenties van de cognitief gedragstherapeut met betrekking tot kennis en vaardigheden
 • Basiskennis over de leertheorieën, de geschiedenis van de gedragstherapie en het gedragstherapeutisch proces
 • Gegevens over de problematiek van de cliënt ordenen in en holistische visie of probleemsamenhang en gefundeerd tot een probleemkeuze komen (algemeen en stoornisspecifiek)
 • Een topografische, functie- en betekenisanalyse opstellen van het probleemgedrag en registratieopdrachten bepalen (algemeen en stoornis specifiek)
 • Op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen voor enkelvoudige, lichte problematiek en dit bespreken met cliënt en gezin (algemeen en stoornisspecifiek)
 • Een kennismakingsgesprek voeren, invoegen en informatie verzamelen (algemeen en stoornisspecifiek)
 • Kennis hebben over de operante en niet-operante technieken in de kinder- en jeugdsetting
 • Kennis hebben en begrijpen van het inzetten van de socratische dialoog als middel binnen de cognitieve gedragstherapie
 • Kennis hebben over de ontwikkelingen binnen de CGT als het gaat over de derde generatie CGT

Leerdoelen van het verdiepende deel van de basiscursus CGt

 • Basis competenties van de cognitief gedragstherapeut m.b.t. kennis en vaardigheden
 • Basiskennis over de leertheorieën, de geschiedenis van de gedragstherapie en het gedragstherapeutisch proces.
 • Gegevens over de problematiek van de cliënt ordenen in en holistische visie of probleemsamenhang en gefundeerd tot een probleemkeuze komen (algemeen en stoornis specifiek).
 • Een topografische, functie- en betekenisanalyse opstellen van het probleemgedrag, registratie opdrachten bepalen (algemeen en stoornis specifiek).
 • Op grond van diagnostiek en indicatiestelling een individueel behandelplan opstellen voor enkelvoudige, lichte problematiek en bespreken met cliënt en gezin (algemeen en stoornis specifiek).
 • Een kennismakingsgesprek voeren, invoegen en informatie verzamelen (algemeen en stoornis specifiek.
 • Een terugvalpreventieplan opstellen en de therapie afronden.

Specifieke competenties met betrekking tot kennis over diverse stoornissen

 • Basiskennis en leertheoretische principes over angststoornissen
 • Basiskennis en leertheoretische principes over stemmingsstoornissen
 • Basiskennis en leertheoretische principes over trauma
 • Basiskennis en leertheoretische principes over obsessieve-compulsieve stoornis
 • Basiskennis en leertheoretische principes over gedragsstoornissen

In deze basiscursus CGt leer je ook specifieke competenties met betrekking tot therapeutische vaardigheden

 • Algemene gedragstherapeutische attitude: kan directiviteit en trainersattitude toepassen, rollenspel met cliënt opzetten en vaardigheden trainen.
 • Algemene cognitief gedragstherapeutische attitude: kan attitude van empirisch collaborisme toepassen en socratische dialoog uitvoeren.
 • Operante principes toepassen tijdens gespreksvoering (individueel, gezin en groep), via bekrachtigingsprogramma’s en via mediatietherapie.
 • Zelfcontroletechnieken toepassen en aanleren.
 • Ontspanningstechnieken toepassen en aanleren.
 • Probleemoplossingstechnieken toepassen.
 • Exposureprogramma bij angststoornissen en gedragsactivatie bij stemmingsstoornissen (socratisch) uitleggen en programma en oefeningen stapsgewijs opstellen en (begeleid) uitvoeren.
 • Specifieke cognitieve technieken toepassen zoals kansberekening, verantwoordelijkheidstaart, rampenschaal, meer dimensioneel evalueren, gedragsexperiment en denkfouten.
 • Basale gedragstherapeutische verwerkingstechnieken toepassen zoals contraconditionering en schrijftherapie.
 • Emotiegerichte technieken zoals toegepast bij trauma.

Werkwijze, studiebelasting en toetsing

Werkwijze

In deze basiscursus CGt ligt het accent op de technische en theoretische principes van de gedragstherapie. De cursusonderdelen zijn praktijkgericht en er wordt veel gewerkt met demonstraties, rollenspellen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (en vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in de praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiek-inbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten.

Door het opzetten van een cognitieve casusconceptualisatie voor een eigen cliënt worden de cursisten snel wegwijs in de eerste fasen van het gedragstherapeutisch proces. Bij deze basiscursus CGt wordt bij iedere bijeenkomst aandacht besteed aan de verschillende onderdelen van de casusconceptualisatie. Door het observeren van het gedrag, het uitvragen van de klacht, het maken van analysen en het omschrijven van behandelingsdoelen en de daarbij behorende behandelingstechnieken wordt inzicht gegeven in het proces dat iedere therapeut meemaakt. Gezien het korte tijdsbestek waarin dit proces plaatsvindt, betekent dat het leereffect een aanzet geeft tot beginnend inzicht in het gedragstherapeutisch handelen.

Deze basiscursus CGt is bijzonder omdat er 10 lesdagen zijn en veel e-learning waardoor cursisten meer in eigen tijd en tempo de theorie eigen kunnen maken, waarbij er veel gelegenheid is tot inoefening middels afwisselende opdrachten. De cursus is daardoor flexibeler dan de meeste basiscursussen. De vele filmpjes met presentaties, demonstraties en casuïstiek kunnen naar behoefte herhaald bekeken worden. Dit bevordert het intrainen en automatiseren van de theorie en het ‘onder de knie’ krijgen van de analyses en de verschillende fasen van het gedragstherapeutisch proces. Deze basiscursus bestaat uit 65% livecursus en 35% e-learning.

Inhoudelijk is er een onderscheid gemaakt tussen de verplichte basisstof en de verdiepingsstof. Dat biedt cursisten die daar behoefte aan hebben, de mogelijkheid extra te kunnen oefenen en zichzelf uit te dagen met complexere casuïstiek.

De basiscursus CGt is opgedeeld in modules. Voordat er een live cursusbijeenkomst plaatsvindt, hebben de cursisten de e-learning modules doorlopen en de bijbehorende opdrachten gemaakt. In de live cursusbijeenkomsten ligt de nadruk op het trainen van vaardigheden middels rollenspelen en ervaringsoefeningen. Ook is er in deze bijeenkomsten ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen, interactieve discussies en het nabespreken van opdrachten die in de e-learning gemaakt zijn. Omdat de cursisten via de e-learning al de theoretische kennis hebben opgedaan, kan de tijd tijdens de live bijeenkomsten optimaal besteed worden aan praktische oefening

Studiebelasting

Studiebelasting is ongeveer 36 uur literatuur lezen, 28 uur e-learning en het maken van een eindcasus.

Toetsing

Onder andere een eindopdracht in de vorm van een casusbeschrijving.

Zelf aan te schaffen literatuur

 • J.M. Cladder, M.W.D. Nijhoff-Huijsse, G.A.L.A. Mulder: Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen -oplossingsgericht, protocollair en specialistisch- 8e editie 1e druk oktober 2019 ISBN 9789043036757
 • K. Korrelboom/E. ten Broeke: Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie: Tweede herziene druk, 2014, ISBN 9789046903810
 • D. Hermans, F. Raes, H. Orlemans; Inleiding tot de gedragstherapie: zevende, herziene druk, 2018 ISBN 9789036819503
 • Bögels, S.M & Oppen, P. van (2019) Cognitieve therapie: theorie en praktijk. derde, geheel herziene druk. ISBN 9789036820202
 • Braet, C. & Bogels, S. (2020). Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten deel 3. Amsterdam: Boom. ISBN 9789024408917
 • Keijzers, Van Minnen, Verbraak, Hoogduin & Emmelkamp (red) (2017) Protocollaire behandelingen voor volwassenen met psychische klachten deel 1ISBN deel 1: 9789089537133.

Toelatingseisen basiscursus CGt

Master psychologie of orthopedagogiek

Hele fijne combinatie van lessen, literatuur en de e-learning!