Kies een startdatum
Prijs € 1350,- incl. BTW
Duur 5 dagen
Lestijden 9:00 uur - 16:00 uur
Catering

Koffie, thee en lekkers

Locatie Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)
Lesdata
12-09-2022
03-10-2022
08-11-2022
22-11-2022
06-12-2022
Reservedagen
31-01-2023
Accreditaties

Accreditatie SKJ (77)
Accreditatie VGCT (48)

Docent(en)
Charlotte Nuhoff
Charlotte Nuhoff Hoofddocent CGT
Prijs € 1350,- incl. BTW
Duur 5 dagen
Lestijden 9:00 uur - 16:00 uur
Catering

Koffie, thee en lekkers

Locatie Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)
Lesdata
27-01-2023
10-02-2023
10-03-2023
24-03-2023
14-04-2023
Reservedagen
19-05-2023
Accreditaties

Accreditatie SKJ (77)
Accreditatie VGCT (48)

Docent(en)
Charlotte Nuhoff
Charlotte Nuhoff Hoofddocent CGT
Incompany aanvragen

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe data?

Houd mij op de hoogte van nieuwe cursusdata

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Inhoud basiscursus CGw

“Een cognitief gedragstherapeutisch werker (cgw’er) is een hulpverlener op hbo-niveau die cgt-technieken uitvoert. De cgw'er werkt meestal binnen de ggz, de jeugdhulp of in een huisartsenpraktijk als poh-ggz. Cgw’ers werken bijvoorbeeld als spv’er/verpleegkundige, behandelaar of sociotherapeut en voeren protocollaire en wetenschappelijk onderbouwde technieken uit” (bron: VGCT)

In deze basiscursus voor cognitief gedragstherapeutisch werkers maak je kennis met de denk- en werkwijze die wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. Deze kennismaking vindt plaats op zowel theoretisch niveau als op praktisch niveau. Na afronding van de basiscursus CGw kan je zelfstandig cognitief gedragstherapeutische werkzaamheden onder supervisie uitvoeren.

Welke onderwerpen bevat deze basiscursus?

 • Het cognitief gedragstherapeutisch proces staat centraal in de basiscursus en wordt toegepast op de klacht van de cliënt. Het cognitief gedragstherapeutisch proces loopt dan ook als een rode draad door de basiscursus heen. De volgende onderwerpen komen in de CGw basiscursus aan bod:
 • De leer- en emotietheorie en de wijze waarop deze relevant zijn voor de klinische praktijk: de  theorieën over klassieke en operante conditionering en het cognitieve model;
 • Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model over de oorzakelijke en in stand houdende factoren van probleemgedrag door middel van:
   - het verzamelen van informatie door middel van het gebruik van vragenlijsten en andere monitoringinstrumenten; - holistische theorie/casusconceptualisatie ;
   - functie- en betekenisanalyses;
 • Het ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische analyses bij enkelvoudige problematiek;
 • Evalueren van de behandeling;
 • Terugvalpreventie;
 • Opbouwen, onderhouden en afsluiten van een cgt-(deel)behandeling en een adequate therapeutische werkrelatie;
 • Het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder interventies gericht op vergroten van zelfcontrole, interventies gericht op het veranderen van disfunctionele denkpatronen, interventies gericht op het verminderen van aversieve emoties of het vergroten van positieve emoties in specifieke situaties, interventies gericht op het versterken van adaptief gedrag, interventies gericht op het versterken van gewenste vaardigheden.

Deze basiscursus CGw onderscheidt zich van alle andere cursussen door de creatieve, praktijkgerichte insteek. Wat je vandaag leert, kan je morgen toepassen!

Wij bieden een blended cursus, dat is online leren op je eigen tijd en eigen tempo, met daarnaast leuke, interactieve live cursusdagen. Door de ruim 50 verschillende video’s krijg je veel voorbeelden, demonstraties en uitleg te zien waardoor het leren nog leuker en makkelijker wordt.


Leerdoelen basiscursus CGw

Na afloop van de basiscursus:

 • heb je inzicht en basisvaardigheid in de cognitief gedragstherapeutische manier van denken;
 • kan je leermodellen toepassen in je  eigen werk;
 • kan je het cognitief gedragstherapeutische proces toepassen;
 • kan je betekenisanalyses en functieanalyses ontwerpen;
 • kan je interventies selecteren die aansluiten bij de probleemselectie, doelstelling van de behandeling en probleemanalyse;
 • kan je de kenmerken van de verschillende angstklachten en stemmingsstoornissen beschrijven;
 • ken je de theorie en technieken die nodig zijn om angstklachten en stemmingsstoornissen te behandelen;
 • heb je kennisgemaakt met het opstellen van een behandelplan bij enkelvoudige problematiek;
 • kan je registratieopdrachten en observatiemethoden;
 • kan je een adequate werkrelatie opzetten en onderhouden en waar nodig het systeem daarbij betrekken.


Werkwijze, studiebelasting en toetsing

Werkwijze

Er wordt in deze CGw cursus gebruikgemaakt van verschillende werkvormen:

 • Activeren van de voorkennis door middel van opdrachten en spelvormen
 • Theoretische inleidingen door de docent (presentaties en video’s)
 • Literatuurbesprekingen
 • Video en live demonstraties door de docent
 • Het trainen van vaardigheden middels rollenspelen
 • Oefeningen in subgroepen naar aanleiding van cases
 • Peergroupfeedback
 • Zelftoetsing door middel van oefentoetsen en quizzen
 • Huiswerkopdrachten via online modules
 • Presentaties door cursisten
 • Uitwisselen van ervaringen

Studiebelasting 

Een basiscursus CGw bestaat uit 48 contacturen. Bij de Jeugdzorgacademie hebben wij gekozen voor 60% live cursusdagen zijn en 40% online leren via een e-learning. Daardoor zijn er maar 5 lesdagen ipv 8 lesdagen. Daarnaast moeten de cursisten zelfstandig literatuur lezen en huiswerkopdrachten uitvoeren. Elke cursist moet hier gemiddeld 52 uur aan besteden. 

Toetsing 

Er worden zowel theoretische als praktische huiswerkopdrachten uitgevoerd door de cursist waarmee de cursist het geleerde tijdens de cursusdag in praktijk brengt en hier feedback op krijgt.

De theoretische leerdoelen worden getoetst middels een schriftelijke toets. 

De praktische leerdoelen worden getoetst middels een verslag van een behandelplan en twee uitgevoerde interventies bij een medecursist. 

Iedere cursist heeft in een tweetal de onderlinge gedragsmodificatie verricht op een milde, enkelvoudige klacht. Het verslag van deze behandeling (behandelplan en twee uitgevoerde interventies) vormt de eindopdracht bij deze cursus.

Zelf aan te schaffen literatuur

 • Van Heycop Ten Ham, B., De Vos, B., & Hulsbergen, M. (2012). Praktijkboek gedragstherapie 1 (1ste editie, 4e oplage). Boom Uitgevers Amsterdam.
 • Braet, C., & Bogels, S. (2020). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten deel 3 (1ste editie). Boom Uitgevers Amsterdam.

Toelatingseisen basiscursus CGw

 • Je hebt een afgeronde, op de (geestelijke) gezondheidszorg gerichte hbo- (bachelor) opleiding.
 • Deze opleiding bevat aantoonbaar 30 uur gespreksvaardigheden en 30 uur psychopathologie.
 • Heb je een hbo-opleiding gevolgd die niet gericht is op de (g)gz? Dan beoordeelt de (vgct) registratiecommissie je vooropleiding.
 • Kijk ook even bij deze link van de vgct.

De combinatie van e-learning en de live lesdagen vind ik heel erg prettig.

KvH