Kies een startdatum
Prijs € 1475,- incl. BTW
Duur 8 dagen
Lestijden 09:00 uur - 16:30 uur
Catering

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

Locatie Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)
Lesdata
06-09-2022
13-09-2022
27-09-2022
11-10-2022
01-11-2022
15-11-2022
29-11-2022
13-12-2022
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (40)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (10)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (50)
Accreditatie VGCT (50)

Docent(en)
Charlotte Nuhoff
Charlotte Nuhoff Hoofddocent CGT
Erik Jongman
Erik Jongman Docent vervolgcursus CGt: adolescentie
Incompany aanvragen

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe data?

Houd mij op de hoogte van nieuwe cursusdata

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Inhoud

In de Vervolgcursus leren de cursisten om effectieve cognitieve gedragstherapeutische interventies toe te passen bij diverse stoornissen en complexe problematiek. De nadruk ligt op de behandeling van pubers en adolescenten.

De cursus start met het opfrissen en herhalen van het gedragstherapeutische proces en de belangrijkste cognitieve technieken, waarbij de specifieke toepassing voor deze leeftijdsgroep uitgebreid wordt toegelicht. Het gedragstherapeutische proces zal als een rode draad door de cursus lopen. De onderwerpen die aan bod komen zijn: de behandeling van negatief zelfbeeld en faalangst, de behandeling van eetstoornissen en andere vormen van zelfbeschadigend gedrag , de behandeling van complexe gedragsstoornissen, verslaving, agressief en delinquent gedrag bij jongeren. Naast de cognitief gedragstherapeutische technieken zal ook aandacht besteed worden aan speltechnieken en creatieve interventies.

De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude, interactie en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiek inbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten. Ook wordt van de cursisten verwacht dat zij beschikken over opname materiaal (Videocamera of Ipad) om behandelingen te kunnen opnemen en daarvan geselecteerde fragmenten te kunnen gebruiken voor het onderwijs.

De cursisten maken kennis met actuele protocollen, maar leren vooral kritisch en creatief met protocollen om te gaan, zodat de cliënt met zijn systeem en eigen cultuur centraal staat en uitgangpunt is voor de keuzen die worden gemaakt in het gedragstherapeutisch proces.


Leerdoelen

Na afronding van de Vervolgcursus kunnen de cursisten zelfstandig onder supervisie cognitieve gedragstherapieën uitvoeren.


Werkwijze, studiebelasting en toetsing

Werkwijze

De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:

 • Het bestuderen van de literatuur
 • Het maken van huiswerkopdrachten
 • Een opname te maken van een behandeling

De cursusbijeenkomsten omvatten:

 • Het voor- en nabespreken van de huiswerkopdrachten
 • Iedere bijeenkomst zal door één van de cursisten een casus worden gepresenteerd. In deze casus dient het gedragstherapeutische proces duidelijk beschreven en beargumenteerd te worden. Tevens wordt daarbij een beeldfragment vertoond van een cognitief gedragstherapeutische interventie die is toegepast. De cursist bereidt enkele vragen voor die aanzet geven tot een plenaire discussie.
 • Uitleg van de theorie door de docent, veelal visueel ondersteund (video/DVD)      
 • Veel praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het gedragstherapeutische proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van demonstraties en rollenspelen. Er wordt geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.

Studiebelasting  

ongeveer 2,5 uur per studiedag.

Toetsing

 • Kennis en vaardigheid worden getoetst. Tijdens de cursus krijgen de cursisten opdrachten mee om theoretische vraagstukken te behandelen vanuit de klinische werkzaamheden. Zij worden tevens beoordeeld (zelfbeoordeling, feedback van medecursisten en docent) op hun inbreng in subgroepen en in de plenaire cursusonderdelen.
 • Presentatie van een casus in subgroepen waarbij het gedragstherapeutisch proces getoond wordt. Dit presentatie dient de volgende onderdelen te omvatten: een holistische theorie relevante analysen, een behandelplan met voorgestelde behandelinterventies, een voorstel voor de metingen en registraties. De cursisten illustreren de behandelinterventies middels een korte demonstratie van ten minste twee verschillende interventies.
 • Deze presentatie wordt ingeleverd in de vorm van een verslag. Daarin staat beschreven de analysen, weergave van de metingen en registraties, de HT, de doelen, de interventies en een kritische beschouwing op het gehele proces waarbij ook de feedback uit de cursusgroep wordt meegenomen. Dit verslag wordt beoordeeld door de docent.
 • Tenslotte maakt de cursist op de laatste cursusdag een multiple choice toets waarmee de inhoudelijke kennis getoetst wordt.

Zelf aan te schaffen literatuur

 • Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S. & Hamelink, H. (2008). Cognitieve therapie, de basisvaardigheden. ISBN 9789085065999
 • Korrelboom K., E. ten Broeke (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. ISBN 9789046903810
 • Braet, C. & Bögels, S. (red.) (2020). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolesecenten met psychische klachten. Deel 2. 
 • Lucassen, S. & Oord, S. Van der (2012) Writejunior. Protocol schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten.
 • Aanvullende literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld.

Toelatingseisen

Deze cursus kan alleen gevolgd worden wanneer de Basiscursus is afgerond en de cursist werkzaam is in de jeugdzorg of de jeugd GGZ.