Kies een startdatum
Prijs € 1495,- incl. BTW
Duur 8 dagen
Lestijden 09:30 uur - uur
Catering

In het leslokaal is koffie, thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

Locatie Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)
Lesdata
30-03-2023
20-04-2023
11-05-2023
25-05-2023
08-06-2023
22-06-2023
06-07-2023
13-07-2023
Reservedagen
20-07-2023
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (40)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (10)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (25)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (50)
Accreditatie VGCT (50)

Docent(en)
Charlotte Nuhoff
Charlotte Nuhoff Hoofddocent CGT
Martine Onland-van Nieuwenhuizen
Martine Onland-van Nieuwenhuizen
Incompany aanvragen

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe data?

Houd mij op de hoogte van nieuwe cursusdata

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Inhoud

De vervolgcursus cognitieve gedragstherapie sluit aan op de basiscursus cognitieve gedragstherapie en is speciaal ontwikkeld voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn met kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders. In deze cursus leren de cursisten om effectieve cognitieve gedragstherapeutische interventies toe te passen bij diverse stoornissen en complexe problematiek. De nadruk ligt op de behandeling van kinderen in de basisschool leeftijd en hun ouders.

De cursus start met het opfrissen en herhalen van het gedragstherapeutische proces en de gedragstherapeutische analysen. Het gedragstherapeutische proces zal als een rode draad door de cursus lopen. De onderwerpen van de cursus sluiten aan bij de ontwikkelingsfasen van kinderen in de basisschoolleeftijd. Klachten en problemen bij deze doelgroep kunnen niet los gezien kunnen worden van hun systemische context. Om die reden besteden we veel aandacht aan de verschillende manieren waarop ouders/verzorgers ingezet kunnen worden bij de gedragstherapeutische behandeling van het kind.

Na de inleiding wordt in de tweede lesdag uitgebreid stil gestaan bij de ontwikkeling van de emotieregulatie van kinderen. Een zwakke emotie regulatie ligt ten grondslag aan diverse stoornissen en (gedrags)klachten. Het zien van emotieregulatie als een ontwikkelingslijn (zoals ook lopen en praten) kan helpen om de klachten te begrijpen. In deze lesdag leren de cursisten interventies toe te passen die de emotieregulatie bevorderen. Dit zijn breed inzetbare interventies die toepasbaar zijn bij kinderen met lichte en meer ernstige problematiek, met en zonder specifieke psychopathologie.

In de bijeenkomsten daarna zullen kindgerichte behandeltechnieken aan bod komen diverse internaliserende en externaliserende gedragsproblemen. In het laatste deel van de cursus staat de mediatietherapie centraal. De cursisten leren dan om de gedrags- en emotionele problemen van kinderen aan te pakken door inzet van de context van het kind, bijvoorbeeld door ouders, verzorgers of leerkrachten in te zetten als co-therapeut. Specifiek komt aan bod, de behandeling van schoolweigering, (faal)angsten, gedragsproblemen.

De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude, interactie en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiek inbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten.

De cursisten maken kennis met actuele protocollen, maar leren vooral kritisch en creatief met protocollen om te gaan, zodat de cliënt met zijn systeem en eigen cultuur centraal staat en uitgangpunt is voor de keuzen die worden gemaakt in het gedragstherapeutisch proces.


Leerdoelen

Na afronding van de Vervolgcursus kunnen de cursisten zelfstandig onder supervisie cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij kinderen in de basisschoolleeftijd.


Werkwijze, studiebelasting en toetsing

Werkwijze

De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:

 • Het bestuderen van de literatuur
 • Het maken van huiswerkopdrachten
 • Het stapsgewijs uitwerken van een casus, waarbij het gedragstherapeutische proces gevolgd wordt

De cursusbijeenkomsten omvatten:

 • Het voor- en nabespreken van de huiswerkopdrachten
 • Bespreking van de literatuur
 • Vanaf de vierde bijeenkomst zullen de cursisten in groepjes een casus presenteren. Dit betreft een casus die zij krijgen van de docent. Van deze casus maken zij een cognitieve casusconceptualisatie en schrijven zij een behandelplan. Tevens demonstreren zij middels een rollenspel enkele interventies uit het behandelplan. Dit mag vooraf worden opgenomen en als beeldmateriaal getoond worden in de les. Er zijn vier groepjes van drie tot vier cursisten. Ieder groepje krijgt een andere casus.
 • Uitleg van de theorie door de docent, veelal visueel ondersteund (video / DVD)
 • Veel praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het gedragstherapeutische proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van demonstraties en rollenspelen. Er wordt geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.

Studiebelasting  

Ongeveer 4 uur per studiedag.

Toetsing

 • Kennis en vaardigheid worden getoetst. Tijdens de cursus krijgen de cursisten opdrachten mee om theoretische vraagstukken te behandelen vanuit de klinische werkzaamheden. Zij worden tevens beoordeeld (zelfbeoordeling, feedback van medecursisten en docent) op hun inbreng in subgroepen en in de plenaire cursusonderdelen.
 • Presentatie van een casus in subgroepen waarbij het gedragstherapeutisch proces getoond wordt. Dit presentatie dient de volgende onderdelen te omvatten: een holistische theorie relevante analysen, een behandelplan met voorgestelde behandelinterventies, een voorstel voor de metingen en registraties. De cursisten illustreren de behandelinterventies middels een korte demonstratie van ten minste twee verschillende interventies.
 • Deze presentatie wordt ingeleverd in de vorm van een verslag. Daarin staat beschreven de analysen, weergave van de metingen en registraties, de HT, de doelen, de interventies. Dit verslag wordt beoordeeld door de docent.
 • De theoretische kennis van de cursisten zal getoetst worden door middel van een schriftelijke toets die zij tijdens de laatste cursusdag zullen maken.

Zelf aan te schaffen literatuur

 • K. Korrelboom en E. ten broeke (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk
 • Prins, Bosch en Braet (2018). Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen, derde en herziene druk
 • J.M. Cladder, M.W.D. Nijhoff-Huijsse, G.A.L.A. Mulder (2019). Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen- oplossingsgericht, protocollair en specialistisch- 8e editie 1e druk oktober 2019 ISBN 9789043036757
 • Nienhuis, B. (2012). Schoolangst en schoolweigering bij kinderen. Uit de serie: Kinderpsychologie in Praktijk.
 • M.A. Southam-Gerow (2014). Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten.
 • Braet, C. & Bögels, S. (2020). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Deel 2. ISBN: 9789024408900
 • Braet, C. & Bögels, S. (2020). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten
   met psychische klachten. Deel 3. ISBN 9789024408917


Toelatingseisen

Deze cursus kan alleen gevolgd worden wanneer de basiscursus afgerond is en de cursist werkzaam is in de jeugdzorg of jeugd ggz en werkend met kinderen in de leeftijdsgroep van 6-14 jaar.