Kies een startdatum
Duur 2 dagen
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (14)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (8)
Accreditatie SKJ (14)

Docent(en)
Arga Kramer
Arga Kramer

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe data?

Houd mij op de hoogte van nieuwe cursusdata

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.

Inhoud

Professionals in de jeugdzorg bieden hulp op maat: Wat heeft dit kind met deze ouders en deze school nodig om dit probleem op te lossen? Dat is Handelingsgericht Werken. Soms is het snel duidelijk wat er aan de hand is, hoe dat komt en kan je direct over tot het maken van een plan. Vaak is het echter niet zo simpel. Bijvoorbeeld als er zoveel tegelijk aan de hand is, dat je het overzicht kwijtraakt en niet weet waar je moet beginnen of er verschillende meningen zijn over de hulpvraag en oplossingen. Bij hulp op maat is een gestructureerde aanpak nodig om niet te verdwalen.

Handelingsgericht Werken is een aanpak die op een concrete manier jou als professional helpt om samen met de cliënt en betrokkenen te kijken naar de reden van aanmelding, de vragen die er leven, waarom het probleem er is, waarom het nog niet weggaat en en wat er nodig is om de gewenste situatie te bereiken.

De aanpak sluit goed aan bij hoe veel gemeenten jeugdhulp willen vormgeven. HGW bevordert ook de samenwerking binnen en tussen instellingen en draagt bij aan een sector overstijgend integraal plan. Hulpverleners werken vanuit dezelfde visie, streven dezelfde doelen na, spreken dezelfde taal en kennen elkaars werkwijze. Handelingsgericht Werken is gebaseerd op het model van Handelingsgerichte Diagnostiek (Pameijer en Draaisma, 2011).

Na deze cursus ken je de zes uitgangspunten van het handelingsgericht werken en kan je deze toepassen in je dagelijks werk. Je krijgt concrete middelen zoals het HGW denkschema en oefent in het versterken van je vaardigheden om met ouders en het kind/de jongere tot een plan te komen en de resultaten van het plan te monitoren. Er wordt in de e-learning gewerkt met een demonstratie casus en toepasopdrachten. Je maakt een opdracht met een casus uit je eigen praktijk en krijgt daarop persoonlijke feedback.

Er is de mogelijkheid de e-learning aan te vullen met twee live bijeenkomsten van 2 uur. In deze blended cursus is er aandacht voor het vertalen van de uitgangspunten naar de eigen context en wordt online
geoefend. Er is ruimte voor vragen, extra voorbeelden en er wordt stil gestaan bij het voortzetten van het leerproces, waaronder een toepassing bij casuïstiek. Bij de blended cursus kunnen de bijeenkomsten incompany live worden gegeven of online. Dit is een blended cursus bestaande uit een introductie bijeenkomst van 2 uur via zoom, een e-learning van 10 uur en een slotbijeenkomst van 2 uur. 

Leerdoelen

De deelnemer heeft na afloop van deze cursus: 

  • Kennis van de uitgangspunten van het Handelingsgericht Werken
  • Kennis van de HGW-stappen: de processtappen van vraag naar handelingsplan (gebaseerd op de Diagnostische Cyclus)
  • De deelnemer kan deze kennis toepassen bij het maken van een (integraal) handelingsplan
  • De deelnemer kan deze kennis toepassen bij het vormgeven van handelingsgerichte consultatie en MDO
  • De deelnemer geeft casuïstiek besprekingen handelingsgericht vorm (blended versie)

Werkwijze, studiebelasting en toetsing

Werkwijze

Een afwisselende scholing met diverse demonstratie filmpjes en toepasopdrachten. Deze kunnen alleen of in kleine groepjes worden gemaakt. 

Toetsing

De cursus sluit af met een eindopdracht waarin de cursist het geleerde toepast. Deze opdracht wordt beoordeeld en van feedback voorzien door de docent. 

Zelf aan te schaffen literatuur

Literatuur wordt door de JA verstrekt.

Toelatingseisen

De cursus is geschikt voor HBO-geschoolden en (post-master) Orthopedagogen/Psychologen.