Kies een startdatum
Prijs € 1200,- incl. BTW
Duur 6 dagen
Lestijden 09:30 uur - 14:30 uur
Catering

Koffie, thee en wat lekkers

Locatie Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)
Lesdata
02-09-2022
16-09-2022
30-09-2022
14-10-2022
04-11-2022
25-11-2022
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (2)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (46)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (26)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (48)

Docent(en)
Arga Kramer
Arga Kramer
Prijs € 1200,- incl. BTW
Duur 6 dagen
Lestijden 09:30 uur - 14:30 uur
Catering

Koffie, thee en wat lekkers

Locatie Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)
Lesdata
19-01-2023
02-02-2023
16-02-2023
09-03-2023
23-03-2023
06-04-2023
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (2)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (46)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (26)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (48)

Docent(en)
Arga Kramer
Arga Kramer
Incompany aanvragen

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe data?

Houd mij op de hoogte van nieuwe cursusdata

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Inhoud

Diagnostische besluitvorming is een complex proces en kan verregaande gevolgen hebben voor kind, opvoeders en andere betrokkenen, zoals leerkrachten. Het praktijkmodel handelingsgerichte diagnostiek (HGD) concretiseert het diagnostisch proces daarom in heldere fasen met concrete stappen. DE HGD-professional onderkent en analyseert de zorgen en krachten en zoekt naar mogelijke verklaringen met als doel het geven van een advies gericht op het bereiken van de gewenste situatie. Het model biedt richtlijnen voor de besluitvorming: wat moeten we weten gezien de te nemen beslissing? Het begin is de hulpvraag van de cliënt, het eindproduct is een verantwoord en bruikbaar advies. Het model biedt professionals een kader om systematisch en doelgericht met cliënten en collega's samen te werken, met zowel aandacht voor de risico- als de beschermende factoren van kind, opvoeding, onderwijs en vrije tijd. HGD doet recht aan actuele thema's in de jeugdzorg en het onderwijs en is afgestemd op beroepsethische richtlijnen. Professionals zullen hun dagelijks werk erin herkennen en er direct mee aan de slag kunnen.

De uitgangspunten en werkwijze van Handelingsgerichte diagnostiek passen bij de omschrijving van diagnostiek zoals die naar voren komt in de casusbeschrijvingen van de BAPD van NIP en NVO, Kinder- & Jeugdpsycholoog NIP, Orthopedagoog Generalist NVO en de richtlijn “beslissen over passende hulp”.

HGD verloopt systematisch volgens vijf fasen: intake, strategie, onderzoek, integratie/aanbeveling en advisering. Niet voor ieder aangemeld kind zijn alle fasen van toepassing: kortere trajecten zijn goed mogelijk. HGD is een cyclisch proces.

Leerdoelen

  • Kennis verkrijgen van een diagnostisch model voor handelingsgerichte diagnostiek: een hypothesentoetsende en cliëntgerichte werkwijze. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met andere diagnostische modellen?
  • Ervaring opdoen met handelingsgerichte diagnostiek door de uitgangspunten van handelingsgerichte diagnostiek op eigen casuïstiek toe te passen. De cursus is daarom ook een mooie voorbereiding op het maken van de diagnostiek casussen voor het NIP/NVO.
  • Vaardigheden opdoen door aspecten uit de verschillende fasen van het model te oefenen en feedback te ontvangen.

Werkwijze, studiebelasting en toetsing

Werkwijze

Het betreft een cursus van 6 dagen. In de eerste bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de rol van diagnostiek in het werk als psycholoog of orthopedagoog en de verschillende diagnostische modellen. Ook behandelen we uitgebreid de uitgangspunten van het praktijkmodel handelingsge­richte diagnostiek (HGD):

  • Doelgericht werken
  • Werken vanuit een transactioneel referentiekader (wisselwerking en afstemming van kenmerken kind/jongere, school/leerkracht/docent en gezin/opvoedingssituatie);
  • Gericht op het wat kind en ouders nodig hebben (behoeften)
  • Samenwerken
  • Gericht op positieve aspecten en protectieve factoren van kind en omgeving
  • Systematisch en transparant werken.

Wat betekenen deze uitgangspunten voor gedragswetenschappers (HGD) en voor andere professionals? Hoe stemmen we op elkaar af?

De volgende vijf bijeenkomsten komen de vijf fasen aan bod: per bijeenkomst wordt ingegaan op één fase van het model en oefent men in de lessen uitgebreid met deze fasen. Na elke lesbijeenkomst maken de cursisten een e-learning waarin de betreffende fasen voorgedaan wordt op een casus en cursisten extra tools krijgen voor het toepassen van de fase op een eigen casus. Vervolgens krijgt de cursist de opdracht de fase toe te passen op een eigen casus en dit mee te nemen naar de volgende lesdag. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst heeft de cursist het betreffende hoofdstuk bestu­deerd. 

Studiebelasting

Ongeveer 5 uur per studiedag.

Toetsing

De eindtoets bestaat uit een geanonimiseerd casusverslag.

Zelf aan te schaffen literatuur

De literatuur wordt door de JA verstrekt.

Toelatingseisen

Voor de opleiding komen in aanmerking academisch geschoolde psychologen en (ortho)pedagogen die werkzaam zijn op het brede terrein van de jeugdhulp, het onderwijs, en de VG-sector.