Gehechtheid en trauma

met gevoel voor jeugdzorg

In de jeugdzorg is kennis over gehechtheid, trauma en (on)veiligheid van essentieel belang. We werken continu aan het ontwikkelen van nieuwe cursussen (zoals beslissen over kinderen in problematische opvoedsituaties en professionele fitheid), methodieken (zoals NIKA) en tools om de praktijk hier nog beter op aan te laten sluiten. We gebruiken hierbij de nieuwste wetenschappelijke inzichten.