Kies een startdatum
Prijs € 590,- incl. BTW
Duur 3 dagen
Lestijden 09:30 uur - 17:00 uur
Catering

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

Locatie Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)
Lesdata
28-09-2022
12-10-2022
16-11-2022
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (10)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (11)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (17)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (21)

Docent(en)
Katinka Knook
Katinka Knook
Incompany aanvragen

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe data?

Houd mij op de hoogte van nieuwe cursusdata

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Inhoud

Het is van belang om als hulpverleners en behandelaren ons bewust te zijn van de kwetsbare positie van de allerkleinste in onze samenleving. Specifiek voor vroeg kinderlijke traumatiseren.

Vanuit de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen weten we inmiddels dat  de zeer vroege ontwikkeling van een kind al begint in de baarmoeder.

Het blijkt nog lang niet algemeen bekend dat in het brein van een nul- tot vierjarige lichaamssensaties en emoties kan opslaan en voor lange termijn effecten in de ontwikkeling kunnen zorgen. Om de weg vrij te maken voor een gezonde ontwikkeling is het juist belangrijk zo vroeg te interveniëren en aandacht te hebben voor het ontstaan van vroegkinderlijke traumatisering

In deze cursus leren cursisten de meest recente wetenschappelijke kennis over de effecten van vroegkinderlijke traumatiseren op het brein en op de ontwikkeling van het jonge kind. Er wordt stilgestaan bij de ontstaansgeschiedenis van vroegkinderlijke traumatiseren, welke beschermende en risicofactoren spelen een rol hierin? Daarnaast is er specifiek aandacht voor vroegkinderlijke traumatisering in de gehechtheidsrelatie. Verder leren cursisten hoe ze traumatisering bij hele jonge kinderen beter kunnen signaleren en dit vanuit een integratief beeld te bespreken met ouders. Tot slot wordt er besproken hoe makkelijker te classificeren, welke screeningsinstrumenten beschikbaar zijn en welke interventies kunnen aansluiten.

Leerdoelen

  • Weet de cursist het effect van vroegkinderlijke traumatisering
  • Kan de cursist de vroegkinderlijke traumatisering plaatsen en verklaren vanuit de omgevingsinvloeden
  • Is de cursist in staat op signalen van vroegkinderlijke traumatisering beter te herkennen en te bespreken
  • Is de cursist op de hoogte van de classificatie mogelijkheden, beschikbare screeningsinstrumenten en interventies.

Werkwijze, studiebelasting en toetsing

Werkwijze

Afwisselende werkvormen, zowel informatieoverdracht van de docent, als kennis toepassing met behulp van beeldmateriaal, doe-en toepas oefeningen, het inbrengen van casuïstiek en reflectie. Daarnaast lezen de cursisten literatuur.

Studiebelasting

Ongeveer 5 uur per studiedag.

Toetsing

Schriftelijke casusopdracht

Zelf aan te schaffen literatuur

Literatuur wordt door de Jeugdzorgacademie verschaft.

Toelatingseisen

Psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist). Universitaire opleiding tot psycholoog/orthopedagoog.