Kies een startdatum
Prijs € 570,- incl. BTW
Duur 3 dagen
Lestijden 09:30 uur - 17:00 uur
Catering

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

Locatie Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)
Lesdata
31-01-2023
21-02-2023
28-03-2023
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (6)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (15)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (5)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (21)

Docent(en)
Eveline Euser
Eveline Euser Docent van o.a. Professionele fitheid
Incompany aanvragen

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe data?

Houd mij op de hoogte van nieuwe cursusdata

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.

Inhoud

De Infant Mental Health is een wereldwijde evidence-based visie op het werken met zeer jonge kinderen en hun ouders. Deze driedaagse cursus is een inleiding in de IMH visie en de vertaling daarvan naar de diagnostiek en behandeling van jonge kinderen.

De cursus is opgebouwd uit zeven onderdelen:

 • Introductie in het werken met zwangeren en zeer jonge kinderen met hun ouders: de Infant Mental Health visie
 • De zwangerschap als ontwikkelingsfase voor kind en ouder
 • Het ouderschap in de vroege kindertijd vanuit de ontwikkelingstaken voor ouder en kind
 • Diagnostiek van vroege ouder-kind relaties met behulp van twee assen van het DC0-5 classificatiesysteem
 • Observatie van de ouder-kind relatie: kennis, instrumenten en vaardigheden
 • Beknopte inleiding in behandelinterventies binnen de Infant Mental Health, met het accent op interventies die inzichtelijk maken hoe de relatie ingezet kan worden om het kind te helpen in zijn (vaak afwijkende of vertraagde) ontwikkeling
 • Het begrijpen van het huidige functioneren van kinderen en de kennis van de ontwikkelingstaken in de vroege kinderfase onder andere met behulp van de zes ontwikkelingsfasen van Greenspan

Leerdoelen

 • Deelnemers kennen de achtergrond en historie van de Infant Mental Health visie
 • Deelnemers hebben kennis van de psychische kenmerken van de zwangerschap als een unieke fase
 • Deelnemers hebben kennis van de (neurobiologische) invloeden van stress op de zwangerschap en eerste levensjaren
 • Deelnemers kunnen met een ontwikkelingsbril naar het ouderschap kijken
 • Deelnemers leren welke ontwikkelingsfasen een kind doorloopt in de eerste levensjaren
 • Deelnemers kunnen inschatten welk type overtuigingen deze ouder heeft over het ouderschap, en daar vragen en interventies op afstemmen
 • Deelnemers zijn op de hoogte van een aantal diagnostische instrumenten die zicht geven op hoe de ouder-kind relatie kan worden ingezet om het kind in zijn (soms afwijkende) ontwikkeling te helpen
 • Deelnemers kunnen een interactie tussen een kind en hun opvoeder op video klinisch observeren vanuit een aantal concepten en hieruit handelingsgerichte aanwijzingen formuleren
 • Deelnemers zijn in staat om vanuit de principes van de Infant Mental Health een video opname te maken van een interactie tussen een kind en een belangrijke volwassene
 • Deelnemers maken actief verbindingen hoe zij vanuit de inzichten van de Infant Mental Health visie het functioneren van heel jonge kinderen in hun context kunnen begrijpen en begeleiden
 • Deelnemers kunnen reflecteren op hun eigen klinische en beroepsethische vaardigheden, en zijn zich bewust van hun overdracht en tegenoverdracht in het werken met ouders en zeer jonge kinderen. Ook zijn zij zich bewust van de mogelijkheden en grenzen van hun werksetting
 • Deelnemers kunnen onderscheid maken tussen matched care en stepped care en weten wanneer zij moeten verwijzen naar een IMH specialistische setting

Werkwijze, studiebelasting en toetsing

Werkwijze

Er wordt gewerkt met afwisselende werkvormen, zowel informatieoverdracht van de docent, als kennistoepassing met behulp van beeldmateriaal, doe- en toepas-oefeningen, het inbrengen van casuïstiek en reflectie. Daarnaast lezen de cursisten literatuur en gebruiken de informatie uit de literatuur in de les bij het maken van opdrachten.

Studiebelasting

Ongeveer 3 uur per studiedag.

Toetsing

Doe- en toepasoefeningen en een schriftelijke eindtoets.

Zelf aan te schaffen literatuur

Rexwinkel, M.,Schmeets, M.,Pannevis, C.,Derkx, B.(red) ( 2011). Handboek Infant Mental Health Van Gorcum, Assen.

Toelatingseisen

Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen (meestal in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist), GZ-psychologen en klinisch psychologen K&J.