Kies een startdatum
Prijs € 550,- incl. BTW
Duur 3 dagen
Lestijden 09:30 uur - 15:00 uur
Locatie Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)
Lesdata
09-09-2022
23-09-2022
21-10-2022
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (14)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (7)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (21)

Docent(en)
Hubertien Reijnen
Hubertien Reijnen
Manon van Kasteren
Manon van Kasteren
Incompany aanvragen

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe data?

Houd mij op de hoogte van nieuwe cursusdata

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Inhoud

Elke hulpverlener kent situaties waarin een constructieve samenwerking moeilijk tot stand komt met een jongere of met ouders. En elke hulpverlener kent gestagneerde gezinssituaties met jongeren. Gezinssituaties waarin de emoties in de kamer bijvoorbeeld hoog oplopen, het lijkt alsof niemand elkaar meer begrijpt of bereikt en de spanning alleen maar verder stijgt. Of gezinssituaties met veel afstand, waarin het lijkt alsof niks binnenkomt. Of gezinssituaties waarin jongeren en ouders het in de kamer met je eens lijken, maar in de praktijk er niet zo veel verandert. 

In deze cursus leren cursisten om dergelijke moeizame interacties te begrijpen vanuit de gehechtheidstheorie en de theorie van het mentaliseren. De cursus richt zich hierbij specifiek op jongeren en hun context. In de eerste lesdag staat het mentaliserend bevorderend handelen centraal. De tweede lesdag het doorbreken van niet helpende interactiepatronen met kortdurende systemische gehechtheidsbevorderende interventies. De laatste lesdag staan emotie regulatie technieken en crisishantering centraal. 

Na het volgen van deze cursus heb je kennis over de theorie van het mentaliseren, de ontwikkeling van (beginnende) persoonlijkheidsproblematiek bij jongeren en de relatie met mentaliseren en problematische interactiepatronen. Ook weet je beter om te gaan met emoties van anderen en leer je jongeren en hun systeem om hun eigen emoties te begrijpen en te reguleren. Je herkent in welke mentaliserende modus de ander zich bevindt en hoe je daarop kunt afstemmen. 

De cursus geeft je concrete tools om in de praktijk mee aan de slag te gaan. In de cursus wordt veel geoefend met praktijkvoorbeelden. De aangereikte methoden en technieken kunnen ingezet worden om een constructieve samenwerking aan te gaan met jongeren of ouders met (beginnende) persoonlijkheidsproblematiek. Gedragswetenschappers kunnen ze ook gebruiken om (ambulant) hulpverleners of mentoren te ondersteunen in dit proces. Ook kunnen deelnemers de technieken systemisch inzetten om zo middels kortdurende interventies beweging te krijgen in gestagneerde hulpverleningstrajecten of gezinssituaties met jongeren.

Leerdoelen

Leerdoelen dag 1: Mentaliserend bevorderend handelen

 1. Deelnemers zijn bekend met de theorie van het mentaliseren. 
 2. Deelnemers weten welke hechtingsstijlen er zijn en kunnen deze herkennen bij jongeren en koppelen aan het mentaliseren.
 3. Deelnemers weten wat epistemisch vertrouwen is.
 4. Deelnemers kunnen stagnaties in interacties relateren aan beperkingen en of verstoringen in het mentaliseren. Deelnemers weten welke pre-mentaliserende modi er zijn en hoe ze deze kunnen herkennen in de hulpverlening aan jongeren en hun gezin. 
 5. Deelnemers weten hoe je epistemisch vertrouwen bevordert en met behulp van mentaliserende technieken tot een samenwerking kunt komen. Deelnemers kunnen deze kennis en technieken zelf inzetten in contact met de jongeren, gebruiken om gezinsinteracties te verbeteren of gebruiken om beweging te krijgen in gestagneerde hulpverleningstrajecten.  
 6. Deelnemers kunnen reflecteren op hun basishouding als professional en hebben een mentaliserende basishouding. 

Leerdoelen dag 2: Doorbreken van niet helpende interactiepatronen met kortdurende systemische gehechtheidsbevorderende interventies

 1. Deelnemers weten hoe persoonlijkheidsproblematiek zich ontwikkelt bij jongeren en kunnen deze problematiek herkennen en aangrijpingspunten vinden voor verandering. 
 2. Deelnemers weten in welke niet helpende interactiepatronen een jongere terecht kan komen (met zijn ouders of andere belangrijke personen) en welke mentale toestanden daaraan ten grondslag liggen. Deelnemers kunnen deze patronen analyseren en weten wat zij kunnen doen om deze patronen om te buigen middels kortdurende systemische gehechtheidsbevorderende interventies.  
 3. Deelnemers kunnen met jongeren (en het gezinssysteem) zicht krijgen op hun levenslijn en welke betekenissen vanuit het verleden nog door werken in het heden op een niet helpende manier. 
 4. Deelnemers weten hoe zij vanuit kennis van het mentaliseren en niet helpende patronen interactiepatronen een handelingsplan op kunnen stellen om het mentaliseren (in gezinnen) te bevorderen en schadelijke patronen te doorbreken.

Leerdoelen dag 3: Emotieregulatie technieken en crisishantering

 1. Deelnemers zijn bekend met de basistechnieken in het contact maken met mensen met (beginnende) persoonlijkheidsproblematiek 
 2. Deelnemers zijn bekend hoe ze het spanningsniveau van een jongere en de andere betrokkenen kunnen herkennen en welke (kortdurende systemische) interventies zij kunnen inzetten om de spanning te verlagen (of te verhogen)? 
 3. Deelnemers weten hoe zij contact met cliënten kunnen herstellen met hun eigen mentaliserend vermogen en weten wat het belang is van (team)samenwerking en/of intervisie. 
 4. Deelnemers weten wat regulatie-technieken zijn in het contact met jongeren die overspoelt raken door emoties/in crisis zijn. Zij weten hoe zij crisis kunnen hanteren en kunnen een (systeem) signaleringsplan maken. 

Werkwijze, studiebelasting en toetsing

Werkwijze

Er wordt gewerkt met afwisselende werkvormen, zowel informatieoverdracht van de docenten, als kennistoepassing m.b.v. beeldmateriaal, doe- en toepas-oefeningen, het inbrengen van casuïstiek en reflectie en gespreksvaardigheden. Daarnaast lezen de cursisten literatuur en gebruiken de informatie uit de literatuur in de les bij het maken van opdrachten. 

Hutsebaut, J. Nijssens, L. & Vessem, M. van (2021). De kracht van mentaliseren. Boom uitgevers, Amsterdam.

Toelatingseisen

Psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Post Master psycholoog/ pedagoog SKJ).