Systeemtherapie

Met gevoel voor jeugdzorg

Werken met systemen is uitdagend, leuk, spannend, moeilijk, leerzaam en fantastisch. Iedere hulpverlener heeft te maken met relaties, gezinnen en systemen. Denk bijvoorbeeld aan het systeem van de cliënt die in behandeling is en leeft in een systeem, het eigen huidige systeem en dat van herkomst. Of het systeem van een team of een organisatie, en ook de grotere systemen om ons heen, zoals landschappen, cultuur, religieuze overtuiging en machtsverhoudingen. Deze beïnvloeden ons namelijk ook, al staan we daar mogelijk niet zo bij stil. We zien een individu, maar er spelen altijd verbindingen, krachten en patronen die dit individu beïnvloeden – en die beïnvloeding is wederkerig. 
Een probleem of (psychische) klacht staat nooit op zichzelf. Dat is uitgangspunt bij Systeemtherapie.  De sociale, relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relaties – samen het systeem – hebben invloed op problemen.

Als systeemtherapeut geef je iedereen in het systeem een eigen plek met het recht op eigen emoties, behoeften, overtuigingen en gedrag. In systeemtherapie is er aandacht voor vastgelopen processen, zowel interpersoonlijk als intrapsychisch. Ook wordt er gekeken naar de wederzijdse beïnvloeding daarvan en hoe dit te ontwarren is, zodat er ruimte komt voor beweging. Als systeemtherapeut heb je met ieder systeemlid een eigen werkrelatie én met het systeem als geheel. In dit vakgebied leer je hier alles over.