Kies een startdatum
Prijs € 6750,- incl. BTW
Duur 36 dagen
Lestijden 09:00 uur - uur
Catering

Koffie, thee en lekkers

Locatie Volksuniversiteit Utrecht, Nieuwegracht 41 3512 LE Utrecht
Lesdata
14-09-2021
21-09-2021
22-09-2021
30-09-2021
06-10-2021
27-10-2021
10-11-2021
24-11-2021
01-12-2021
08-12-2021
12-01-2022
26-01-2022
09-02-2022
02-03-2022
16-03-2022
30-03-2022
13-04-2022
14-04-2022
11-05-2022
25-05-2022
08-06-2022
09-06-2022
28-09-2022
12-10-2022
02-11-2022
16-11-2022
23-11-2022
30-11-2022
14-12-2022
01-02-2023
15-02-2023
01-03-2023
15-03-2023
29-03-2023
05-04-2023
12-04-2023
Reservedagen
09-12-2021
23-03-2022
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (158)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (46)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken (8)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (85)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (212)
Accreditatie SKJ (212)
Accreditatie NVRG (erkend draaiboek)
Accreditatie NVVP (160)

Docent(en)
Robert van Hennik
Robert van Hennik Hoofddocent Systeemtherapie Jeugdzorgacademie
Petra Deij
Petra Deij Docent van de volledige opleiding Systeemtherapie
Prijs € 6950,- incl. BTW
Duur 35 dagen
Lestijden 09:30 uur - 17:00 uur
Catering

Koffie, thee en lekkers

Locatie Volksuniversiteit Utrecht, Nieuwegracht 41 3512 LE Utrecht
Lesdata
13-09-2023
11-10-2023
12-10-2023
08-11-2023
22-11-2023
06-12-2023
20-12-2023
10-01-2024
24-01-2024
07-02-2024
08-02-2024
28-02-2024
13-03-2024
27-03-2024
28-03-2024
10-04-2024
24-04-2024
08-05-2024
22-05-2024
05-06-2024
12-06-2024
13-06-2024
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (158)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (46)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken (8)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (85)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (212)
Accreditatie SKJ (212)
Accreditatie NVRG (erkend draaiboek)
Accreditatie NVVP (160)

Docent(en)
Robert van Hennik
Robert van Hennik Hoofddocent Systeemtherapie Jeugdzorgacademie
Petra Deij
Petra Deij Docent van de volledige opleiding Systeemtherapie
Incompany aanvragen

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe data?

Houd mij op de hoogte van nieuwe cursusdata

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Inhoud

Systemische psychotherapie met aandacht voor dialoog, gehechtheid en emoties in Utrecht

Werken met systemen is uitdagend, leuk, spannend, moeilijk, leerzaam en fantastisch.

Daar waar (complexe) problemen zijn mogen we nooit een individu alleen verantwoordelijk maken voor of de oorzaak of de oplossing daarvan. In de systeembenadering zien we mensen als onderdeel van een geheel van delen. Ieder mens maakt deel uit van verschillende leef- en betekenissystemen (natuur, landschappen, maatschappelijke structuren, cultuur, machtsverhoudingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen) die ons beïnvloeden, ook al staan we daar mogelijk niet zo bij stil. Een gezin of familie met sterke emotionele verbondenheid en een gedeelde betekenisgeving draagt bij aan en is afhankelijk van grotere sociale, maatschappelijke, natuurlijke en culturele netwerken. In systeemtherapie is daar aandacht voor.

In systeemtherapie is er aandacht voor vastgelopen processen, zowel interpersoonlijk als intrapsychisch. Er wordt gekeken naar hoe we in dialoog relaties leggen, emoties co-reguleren en betekenissen uitonderhandelen, zodat er ruimte komt om te bewegen, om samen verder te gaan. Als systeemtherapeut geef je verschillende deelnemers in het systeem plek met ruimte voor zowel verschillen en samenhang met betrekking tot belevingen, behoeften, emoties, intenties, waarden, overtuigingen en gedrag. Je hebt als systeemtherapeut met ieder systeemlid een eigen werkrelatie en met ook het systeem als geheel.

In deze opleiding leren cursisten (o.a.) hulpvragen met deze vragen systemisch te begrijpen.

 • -Hoe kunnen we gedrag begrijpen vanuit de context
 • -In werk interactiepatroon wordt het gedrag (dat opvalt) in stand gehouden en wie doen daar aan mee?
 • -Wat zijn goede redenen om te niet te veranderen (dilemma van de verandering)
 • -Wat is er aan steunbronnen en veerkracht in het systeem dat helpt om wel te veranderen.

Kortom: werken met systemen is uitdagend, leuk, spannend, moeilijk, leerzaam en fantastisch.

Voor deze cursus slaan Petra Deij en Robert van Hennik de handen ineen.De cursus omslaat als geheel de gehele route van de door de NVRG vereiste 212 uur: 120 uur Basis, 12 uur Wetenschap en 2x40 uur Specialisatie.  

Deelname aan deze cursus is desgewenst een belangrijke stap in de opleiding tot NVRG erkend systeemtherapeut. Mocht je dit traject tot systeemtherapeut volledig af willen leggen, dan is naast/na deze cursus ook supervisie en leertherapie nodig.

Nadruk cursus
Vanzelfsprekend behandelen we alle theorieën en modellen die van belang zijn om als systeemtherapeut goed aan de slag te kunnen. Je wordt breed opgeleid met een nadruk op het narratieve perspectief, het gehechtheidsperspectief, met aandacht voor de kracht en waarde van emoties en dit alles onder de paraplu van de systeemtheorie.  

Supervisie en leertherapie:

Voor een erkenning bij de NVRG als relatie-en gezinstherapeut dient men ook 75 uren (drie blokken van 25 uren) supervisie en leertherapie te volgen ( niet inbegrepen in de prijs). Voor het vinden van een supervisor heeft de NVRG een lijst met supervisoren: www.nvrg.nl


Toelatingseisen NVRG


Leerdoelen

 • -een gesprek leiden vanuit de attitude van meervoudige partijdigheid
 • -veerkrachten in een systeem herkennen, benoemen en ze succesvol inzetten in je therapie
 • -jezelf als therapeut functioneel, betrokken en persoonlijk inbrengen in de behandeling
 • -een ‘niet wetende’, zoekende houding verdragen en deze verder ontwikkelen.
 • -de eigen nieuwsgierigheid en empathie oproepen en aanboren
 • -diverse interactiepatronen en feedbackpatronen herkennen en benoemen
 • -werken met diverse non-verbale middelen
 • -systemische analyses maken waarin de samenhang van de problematiek met de omgeving centraal staat
 • -op respectvolle, onvoorwaardelijk accepterende wijze invoegen in een systeem, daarbij in het oog houdend dat jijzelf als therapeut ook deel uitmaakt van dit therapeutisch systeem
 • -theorie en praktijk integreren
 • -de grotere context in ogenschouw nemen
 • -verschillen in macht (social justice) erkennen, nader onderzoeken en een plaats geven in de therapie

Werkwijze, studiebelasting en toetsing

Werkwijze

Deze volledige opleiding systeemtherapie is opgebouwd naar analogie met een systeemtherapeutisch proces, met een begin, midden en eindfase en met veel aandacht voor het proces en de persoon van de therapeut. In de opleiding wordt dus een integratie nagestreefd van een coherente theoretische visie, de daaraan verbonden methoden en technieken , de praktijk van de deelnemers en de persoon van de therapeut.

Studiebelasting

De cursus omslaat als geheel de gehele route van de door de NVRG vereiste 212 uur: 120 uur Basis, 12 uur Wetenschap en 2x40 uur Specialisatie en vindt plaats van juni 2021 tot april 2023.
Per lesdag zal je gemiddeld 2 à 3 uur kwijt zijn aan voorbereiding.

Zelf aanschaffen:

 •  Handboek Systeemtherapie, tweede herziene druk, 2014. Anke Savenije, M. Justine van Lawick en Ellen T.M. Reijmers (red.). Utrecht: De Tijdstroom. ISBN 9789058982575
 • Samen in Gezinstherapie. Over afstemming en dialoog in de gezinstherapeutische praktijk, 2019. Peter Rober. Kalmthout (Be): Pelckmans Pro. ISBN 9789463370691.
 • Family Therapy. Models and techniques, 2011. Janice M. Rasheed, Mikal N. Rasheed and James A. Marley. 
 • Literatuur specialisatie volgt nog.

Toelatingseisen (conform de NVRG):

Master op universitair niveau in de sociale en/ of gedragswetenschappen of in de geneeskunde, met de volgende onderdelen: ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en gespreksvaardigheden.

Werkzaam in de jeugdhulp/ zorg- en welzijns sector: minimaal 2 dagdelen per week werken met gezinssystemen.

Voor aanvullende opleidingsvoorwaarden van de NVRG: zie www.nvrg.nl

Toelatingsprocedure:

Je kunt je aanmelden door een C.V. en korte motivatiemail te mailen, waarin je toelicht waarom je deze opleiding wilt doen. Dit kan naar Robert van Hennik (rovhennik@planet.nl) of Petra Deij (petradeij@praktijkpetradeij.nl). Hierna volgt een afstemmingsgesprek waarna je je kan inschrijven via het inschrijfformulier op deze website. Bij aanmelding vermeld je je vooropleiding en stel je je diploma’s en certificaten, die aantonen dat je voldoet aan de eisen van de NVRG, ter beschikking. Mocht je specifiek uitzondering hebben gekregen van de NVRG, dan stuur je dit schrijven ook mee. Laat het ook weten als er nog een aanvraag loopt.

Voor verdere vragen kan je ook contact opnemen met borre@dejeugdzorgacademie.nl