Kies een startdatum
Prijs € 2100,- incl. BTW
Duur 12 dagen
Lestijden 09:30 uur - 16:30 uur
Catering

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

Locatie Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)
Lesdata
03-10-2022
07-11-2022
21-11-2022
05-12-2022
19-12-2022
16-01-2023
30-01-2023
13-02-2023
20-03-2023
03-04-2023
24-04-2023
15-05-2023
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (49)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (15)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken (8)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (40)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (72)
Accreditatie SKJ (72)
Accreditatie NVRG (erkend draaiboek)

Docent(en)
Robert van Hennik
Robert van Hennik Hoofddocent Systeemtherapie Jeugdzorgacademie
Prijs € 2100,- incl. BTW
Duur 12 dagen
Lestijden 09:30 uur - 16:30 uur
Catering

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

Locatie Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)
Lesdata
07-09-2023
21-09-2023
05-10-2023
19-10-2023
16-11-2023
30-11-2023
14-12-2023
21-12-2023
11-01-2024
25-01-2024
08-02-2024
29-02-2024
Accreditaties

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (49)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (15)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken (8)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (40)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (72)
Accreditatie SKJ (72)
Accreditatie NVRG (erkend draaiboek)

Docent(en)
Robert van Hennik
Robert van Hennik Hoofddocent Systeemtherapie Jeugdzorgacademie
Incompany aanvragen

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe data?

Houd mij op de hoogte van nieuwe cursusdata

Bij nieuwe data ontvang ik graag een mail. Stuur mij nieuwe data

Voornaam:

Achternaam:

Email:

Aanmelden voor nieuwe data

Bedankt voor uw aanmelding. Wij houden u op de hoogte van nieuwe cursusdata.


Inhoud

In het eerste algemene gedeelte –de basiscursus - kwamen in eerste instantie de basisbegrippen en bouwstenen van de systeemtherapie aan bod. Hierbij werd stilgestaan bij de geschiedenis van de systeemtherapie en werd er veel aandacht besteed aan het actief inoefenen van vaardigheden, bijvoorbeeld een dialoog aangaan met verschillende gezinsleden, het betrekken van de context, het werken met systemische hypothesen en verscheidene manieren van vragen stellen. De eerste zestig uren vormde een basis om verder te werken. Deze basis is noodzakelijk voor de verdieping. Zie ook de basiscursus op de website.

Tijdens de verdiepingscursus komen ook meer recente stromingen uit de systeemtherapie aan bod, zoals de collaboratieve taalbenadering, de narratieve richting, werken met reflecting teams en de dialogische benadering. Deze passen binnen de zogenaamde ˜postmoderne stromingen’ of perspectieven die zich hebben laten inspireren door het sociaal constructionisme (zie hiervoor het handboek systeemtherapie en de artikelen van Bruno Hillewaere en Robert van Hennik). Ook het hechtingsperspectief komt aan bod.

Thema's die hierbij aan bod komen:

 • Het Postmoderne paradigma, sociaal constructionisme en de kunst van de dialoog
 • De op samenwerken en taal georiënteerde benadering
 • Het narratieve paradigma
 • Meerstemmigheid, reflectieteam en de open dialoog
 • Integratie van postmoderne perspectieven, non-verbale diversiteit in cultuur en gender
 • Gehechtheidsperspectief en systeemtherapie
 • Verlies, rouw en overgangsrituelen
 • Partnerschap, partner &relatietherapie en van partnerschap naar ouderschap
 • Partnerrelatie - specifieke thema's
 • Echtscheiding en nieuw samengestelde gezinnen


Leerdoelen

 • Kennis van bronnen die inspireerden tot het hervormen van de systeemtherapie.
 • Kunnen vragen naar een bredere context van betekenis, discoursen.
 • Oefenen met het toepassen van deconstructie en differentie zoals bij linquagram
 • Het ‘zelf’ kunnen opvatten als een sociaal construct.
 • Hoe maakt men circulair vragen eigen zonder spontaniteit te verliezen
 • Reflectie op wat het circulair interview bij ieder oproept wanneer je op die specifieke wijze wordt geïnterviewd.
 • Wat roept dit paradigma op bij de persoon van de therapeut
 • Verlegging van klemtoon van expert in o.m. technieken naar expertise in dialoog 
 • Leren spelen met taal
 • Leren kijken vanuit verscheidene perspectieven
 • Inoefenen van postmoderne therapeutische houding
 • Stilstaan bij de eigen ethische positie en hoe zowel de ethiek van de cliënt als van onszelf de therapeutische relatie kan beïnvloeden


Werkwijze, studiebelasting en toetsing

Werkwijze

De opleiders proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de concrete ervaring van de cursisten en proberen door middel van concrete, praktijkgerichte oefeningen en casusmateriaal (videomateriaal) hen vertrouwd te maken met algemene systeemconcepten, perspectieven, denkkaders en onderzoek. Vervolgens zullen cursisten geholpen worden een brug te slaan naar de eigen praktijk. Hoe kunnen de systematische begrippen, concepten en vaardigheden toegepast worden?

De cursisten krijgen video-beelden te zien, er wordt gewerkt met rollenspellen, er worden analyses gemaakt van systematische fenomenen zoals communicatie en interactiepatronen binnen gezinsrelaties vanuit de verschillende theoretische hoofdstromingen. De opleiders zullen uiteraard ook kennis overdragen van het systeemdenken, de belangrijkste systeemtheoretische concepten, diverse theoretische stromingen en enkele belangrijke behandelingsmodellen zullen besproken worden en tot slot oefent de cursist zich in gespreksvoering, specifiek systemische diagnostische vaardigheden, het opstellen van systemische hypotheses, interview technieken en het aanzetten tot verandering door middel van systeemgerichte interventies.

De cursus beantwoordt ook aan de normen van de Nederlandse Vereniging voor relatie-en gezinstherapie, de NVRG

Studiebelasting  

Ongeveer 4 uur per studiedag

Toetsing

Alle cursisten lezen voorafgaand aan de bijeenkomsten de literatuur en maken huiswerkopdrachten (zie in het programma gespecificeerd) Literatuurtoets: op toerbeurt presenteren cursisten op een creatieve manier commentaar op de gelezen literatuur. Bijvoorbeeld door middel van een leuke, leerzame opdracht, filmfragment, oefening, een spel etc.

De eindopdracht is een tekstanalyse maken. Cursisten analyseren een wetenschappelijke tekst en laten zien dat zij in staat zijn te zien wat voor soort onderzoek dit is en deze een plek te geven binnen het scala van andere soorten onderzoeken. Er wordt gekeken of zij een juiste interpretatie van dit wetenschappelijke teksten kunnen geven.

 

Zelf aan te schaffen literatuur

 • Rober, P. (2004) Samen in therapie, gezinstherapie als dialoog. Leuven: Acco.
 • Savenije, A. , van Lawick, J., & Reijmers, E. (red.) (2014). Handboek Systeemtherapie. Utrecht: de Tijdstroom.


Toelatingseisen

WO afgestudeerde gedragswetenschapper en een afgeronde basiscursus Systeemtherapie.