-+

Ik heb een HBO achtergrond en moet mij laten herregistreren als professional in de jeugdhulp. Ik volg nu een cursus die geaccrediteerd is door het NIP/NVO en vraag mij af of ik daar ook punten voor krijg?

Jazeker,  alle scholing die door het NIP K&J en NVO O-G is geaccrediteerd is automatisch ook geaccrediteerd voor jeugdhulp professionals. 

-+

Waar vind ik mijn certificaat?

Om naar je certificaat te gaan log je in je cursistenportal op www.dejeugdzorgacademie.nl.

Je gaat naar mijn cursussen.

Daar zie je de betreffende cursus staan. Het is mogelijk dat je de knop Evaluatieformulier invullen onder de betreffende cursus ziet staan (mocht je de evaluatie nog niet hebben ingevuld). Klik hierop en vul het evaluatieformulier in.Na deze te hebben verstuurd zie je Uw certificaat en Download staan, daar kan je je certificaat downloaden. 

Heb je het evaluatieformulier al ingevuld dan klik je op de cursus en zie je bovenaan de pagina Uw certificaat en Download staan.

Betreft het een cursus die je voor 2020 hebt gedaan, dan klik je nadat je bent ingelogd op de rode button Bekijk oude omgeving. Heb je hierop geklikt dan zie je mijn certificaten staan. Daar vind je de certificaten van de trainingen die je voor 2020 hebt gevolgd bij de Jeugdzorgacademie. 

-+

Ik ben psycholoog of orthopedagoog, lid van het NIP of NVO, en bezig met mijn registratietraject. De behaalde punten van de geaccrediteerde cursussen worden in PE online gezet en komen in mijn dossier. Moet ik nu ook een apart SKJ dossier bijhouden?

Ja, je dient zelf het dossier bij SKJ bij te houden naast het dossier bij NVO of NIP. Om die reden is het belangrijk om de certificaten van gevolgde scholingen te bewaren, zodat je de scholing kunt uploaden in Mijn SKJ. Scholingen worden niet automatisch door de opleider aan het dossier toegevoegd.

Zodra je zelf de scholingen invoert in Mijn SKJ worden de accreditatiepunten uit de scholingsagenda overgenomen. De voor jou relevante accreditatiepunten zijn die voor diagnostiek, behandeling en overige taken. De punten voor herregistratie en de punten voor extra literatuur zijn voor het TWR-opleidingstraject (opvolgen studieadvies) niet relevant.

Noteert ook het ID-nummer voor jezelf (dit is het nummer waaronder de accreditatiepunten toegekend zijn). Voor zover dat niet op het certificaat te vinden is, kun je dit vinden in de scholingsagenda. Overigens is het ook de bedoeling dat de professionals die niet in TWR zitten, hun dossiers los van elkaar bijhouden.

-+

Ik heb een master psychologie of orthopedagogiek, maar ben geen lid van het NIP of NVO. Krijg ik nu wel SKJ punten voor mijn registratie?

Indien je als MA bezig bent met je registratie, maar geen lid bent van het NIP/NVO, kun je deze zelf uploaden in het SKJ dossier. 

-+

Wat zijn de kosten als ik wil annuleren?

Binnen 14 dagen na inschrijving kun je kosteloos annuleren. Je stuurt daarvoor een mail naar info@dejeugdzorgacademie.nl waarbij de datum van ontvangst als annuleringsdatum wordt gezien.Bij annulering tot 6 weken voor aanvang van de cursus wordt 39 euro aan administratiekosten in rekening gebracht. Annuleer je binnen 6 weken voor de start van de cursus dan zijn de annuleringskosten 100% en is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

-+

Kan iemand anders in mijn plaats komen?

Ja, dat kan. Je betaalt in dat geval altijd 39 euro aan administratiekosten. Deelnemers die bij ons op de wachtlijst staan hebben altijd voorrang. Neem contact op via info@dejeugdzorgacademie.nl zodat we de situatie kunnen bespreken. 

-+

Kan ik een training zelf organiseren?

Er zijn mogelijkheden om in samenwerking met de Jeugdzorgacademie een training te organiseren. Bijvoorbeeld bij de instelling waar je werkt. Het is dan nog geen Incompany training, maar je kunt wel een korting krijgen. Heb je interesse neem dan contact op met de Jeugdzorgacademie via info@dejeugdzorgacademie.nl of vraag direct een offerte aan via de website bij de betreffende training.

-+

Wat is een Incompany?

Als instelling kun je een aanvraag doen voor een incompany training. Bij een Incompany training ligt de verantwoordelijkheid voor het aantal cursisten bij de instelling zelf en niet bij de Jeugdzorgacademie. De training wordt tegen een vaste prijs gegeven ongeacht het aantal cursisten en wordt doorbelast aan de instelling.

De instelling is verantwoordelijk voor de locatie, apparatuur en catering. 

-+

Mag ik ook een dag afwezig zijn?

Volgens de accreditatiemaatregelen is 10% afwezigheid geoorloofd. Deze norm wordt door ons gehandhaafd. Afwezigheid dient altijd met geldige reden van opgaaf via email aan ons doorgegeven te worden. 

-+

Het inloggen lukt niet.

Controleer of je het e-mailadres gebruikt dat op het inschrijfformulier is ingevuld.

Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

Neem contact op met de Jeugdzorgacademie.

-+

Waarom is steeds meer literatuur digitaal?

Om de kosten zo laag mogelijk te houden voor de cursist en om het milieu te sparen hebben wij de keuze gemaakt voor digitaal materiaal. Wel of niet uitprinten van de literatuur laten wij aan de keuze van de cursist. Ook de hand-outs worden digitaal beschikbaar gesteld.