Diagnostiek

Diagnostiek is een belangrijk onderdeel van de hulpverlening in de jeugdzorg. De problematiek waarmee professionals te maken hebben is dikwijls zo complex, dat zij vraagt om een gedegen analyse en het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie voordat we kunnen overgaan tot een effectieve aanpak. In deze leerroute staat het verhogen van de kwaliteit van onze oordeels- en besluitvorming centraal waarmee we beogen de kans op niet-werkende interventies te verkleinen.

De basis van de leerroute vormt de cursus Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD). Het besluitvormingsmodel HGD helpt om samen met betrokkenen uit te zoeken waar je staat en wat factoren van invloed zijn om vervolgens de weg te bepalen naar de gewenste bestemming. In de cursus leer je hoe je met het cliĆ«ntsysteem begint met hulpvragen, zorgen, klachten, verklaringen en veranderwensen en uitkomt op een handelingsplan waar iedereen direct mee aan de slag kan en wil om de gewenste verandering te bereiken. 

Na deze cursus kan de cursus Diagnostiek in de Jeugdzorg gevolgd worden. In deze vervolgcursus leer je het HGD model toepassen bij verschillende doelgroepen en problematiek. Diverse experts nemen cursisten mee naar handelingsgerichte diagnostiek van de ouder-kind relatie, bij onveiligheid en bij persoonlijkheidsproblematiek en ook het maken van een handelingsgerichte gezinstaxatie komt aan de orde. Net als de interculturele toepassing van HGD en de toepassing bij LVB clienten. Ook hoe HGD behulpzaam kan zijn in de samenwerking tussen jeugdzorg en onderwijs komt aan de orde. 

Voor ons incompany aanbod hebben we nog meer vervolgvakken op HGD ontwikkeld, zoals klinische kinderneuropsychologie, HGD bij leerproblemen: leesproblemen en dyslexie, HGD bij leerproblemen: rekenproblemen en dyscalculie, HGD bij leerproblemen: taalontwikkelingsproblmen, executieve functies en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

Basisvakken

Eerstkomende cursusstart 17-01-2022
clock 6 dagen
euro € 1200,-
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling 2
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek 46
Accreditatie NIP Extra literatuur 26
Accreditatie NIP Herregistratie 48

Vervolgvakken

Eerstkomende cursusstart 11-01-2022
clock 10 dagen
euro € 1900,-
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek 70
Accreditatie NIP Extra literatuur 67
Accreditatie NIP Herregistratie 70