Docenten
Annematt Collot d'Escury
GZ-psycholoog en universitair hoofddocent en onderzoeker
Annemiek Laros
GZ psycholoog
Arga Kramer
Pedagogische wetenschappen, Kinder- en Jeugdpsycholoog-NIP, Orthopedagoog-Generalist, EMDR practitioner
Karine Zuidgeest
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, ontwikkelaar NIKA, EMDR Practitioner
Ricardo Gija
Systeemtherapeut, oplossingsgerichte therapeut met als specialisatie transculturele diagnostiek en behandeling, onder meer bij trauma
Sanne Högemann
Ingrid Kroezen
Dr. Annematt (A.M.L.) Collot d’Escury-Koenigs is u...Lees meerDr. Annematt (A.M.L.) Collot d’Escury-Koenigs is universitair hoofddocent bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Amsterdam en gz-psycholoog bij Mind at Work. Ik ben GZ-psycholoog en Kinder- & Jeugdspecialist en werk al 12 jaar met veel plezier bij Mind at Work. Ik combineer mijn werk bij Mind at Work met onderzoek aan de Universiteit en een eigen praktijk. Ik ben ooit begonnen op het Medisch KleuterDagverblijf waar ik werkte met kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar, die bedreigd werden in hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Met die kinderen ben ik blijven werken: bij Sint Marie, later in de forensische sector en nu met adolescenten en jong-volwassenen in de jeugdzorg & jeugdhulp. Overal kom ik de kinderen tegen die ik ooit op het MKD tegenkwam. Zij zijn ouder, ik ook, en nog steeds heb ik er bewondering voor hoe deze kinderen en jongeren zich, soms tegen de klippen op, ontwikkelen en vind ik het geweldig om daar samen met hen en hun systeem aan te mogen werken. De combinatie onderzoek en praktijk biedt een prachtige kans om zowel klinisch bezig te zijn als onze interventies te toetsen en nieuwe interventies te ontwikkelen. Lees minder
Annemiek heeft jarenlang gewerkt binnen De Vierspr...Lees meerAnnemiek heeft jarenlang gewerkt binnen De Viersprong, centrum voor persoonlijkheid, gedrag en gezin. Hier heeft ze veel jongeren en volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek gezien. Ze heeft gewerkt op klinische behandelafdelingen waar cliënten waren opgenomen, deeltijdprogramma’s en op de polikliniek. Ze heeft met veel verschillende therapeutische kaders kunnen werken (o.a. Transactionele Analyse, Schematherapie, Cognitieve Gedrsgstherapie). Naast deze behandelervaring ligt haar hart en passie in de diagnostiek. Ze probeert diagnostiek op zo’n manier in te zetten dat het ook echt iets bijdraagt aan de inzichten van cliënten in zichzelf en hun besef van hun mogelijkheden.’ Annemiek is gezondheidszorgpsycholoog en werkt als ZZP’er, momenteel bij een aantal kleine praktijken en als docent. Lees minder
Samen kom je verder. Dat is mijn mantra in de hulp...Lees meerSamen kom je verder. Dat is mijn mantra in de hulpverlening aan ouders. Als generalist heb ik inmiddels in alle leeftijdscategorieën ervaring en in alle sectoren: In de jeugdzorg, in een wijkteam, in de B-GGZ en S-GGZ en ik combineer dit sinds een aantal jaar met lesgeven bij de jeugdzorgacademie. Tegelijk ben ik ook mij gaan specialiseren; In trauma, hechting en handelingsgerichte diagnostiek. Ik maak vaak gebruik van oefeningen en tekeningen, samen met het cliëntsysteem. Dat betekent ook in het lesgeven dat ik gericht ben op het activeren van de cursisten in plaats van alleen maar luisteren. Het gaat uiteindelijk om een samenwerking! Lees minder
Karine Zuidgeest heeft zich afgelopen jaren gespec...Lees meerKarine Zuidgeest heeft zich afgelopen jaren gespecialiseerd op het gebied van gehechtheid en trauma. Samen met Nina Draaisma ontwikkelde zij NIKA: een diagnostiek en interventieprotocol ter voorkoming van en het behandelen van verstoorde gehechtheidspatronen tussen ouder en kind. Karine heeft bijna twintig jaar als gedragswetenschapper gewerkt in de jeugdhulpverlening. Op dit moment geeft zij met name training voor de Jeugdzorgacademie in o.a. NIKA en geeft zij supervisie aan NIKA Practitioners i.o. Een aantal uur per week behandeld zij kinderen in zeer problematische opvoedsituaties. Naast K&J psycholoog is zij EMDR Practitioner. Lees minder
Ricardo Gija is Systeemtherapeut; oplossingsgerich...Lees meerRicardo Gija is Systeemtherapeut; oplossingsgerichte therapeut en EMDR-therapeut, met als specialisatie transculturele diagnostiek en behandeling, onder meer bij trauma. Ricardo heeft bijna 35 jaar aan werkervaring op uiteenlopende plekken: vrouwenopvang en hulpverlening (huiselijk geweld; seksueel misbruik; jonge moeders); justitie (jeugd TBS); ggz, behandelingen van o.a. stemmingsklachten, trauma als gevolg van mishandeling en misbruik, migratieproblematiek, gezinsproblematiek. Ricardo doceert op verschillende plekken op het gebied van systeemtherapie en cultuur. Lees minder
clock 10 dagen
euro € 1900,-

Psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist). Universitaire opleiding tot psycholoog/orthopedagoog. 

Vooropleidingseisen:

1. het boek 'Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg' gelezen hebben, of

2. de 6-daagse HGD cursus gevolgd hebben, of

3. de e-learning HGD gevolgd hebben.

clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.

In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:30 tot 17:00
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (70)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (67)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (70)

Lesdata
11-01-2022
25-01-2022
08-02-2022
08-03-2022
22-03-2022
05-04-2022
19-04-2022
10-05-2022
24-05-2022
07-06-2022
Docenten
Karine Zuidgeest
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, ontwikkelaar NIKA, EMDR Practitioner
Ricardo Gija
Systeemtherapeut, oplossingsgerichte therapeut met als specialisatie transculturele diagnostiek en behandeling, onder meer bij trauma
Annematt Collot d'Escury
GZ-psycholoog en universitair hoofddocent en onderzoeker
Sanne Högemann
Annemiek Laros
GZ psycholoog
Noëlle Pameijer
Kinder- en Jeugdpsycholoog, ontwikkelaar HGD, HGA en HGW
Arga Kramer
Pedagogische wetenschappen, Kinder- en Jeugdpsycholoog-NIP, Orthopedagoog-Generalist, EMDR practitioner
Karine Zuidgeest heeft zich afgelopen jaren gespec...Lees meerKarine Zuidgeest heeft zich afgelopen jaren gespecialiseerd op het gebied van gehechtheid en trauma. Samen met Nina Draaisma ontwikkelde zij NIKA: een diagnostiek en interventieprotocol ter voorkoming van en het behandelen van verstoorde gehechtheidspatronen tussen ouder en kind. Karine heeft bijna twintig jaar als gedragswetenschapper gewerkt in de jeugdhulpverlening. Op dit moment geeft zij met name training voor de Jeugdzorgacademie in o.a. NIKA en geeft zij supervisie aan NIKA Practitioners i.o. Een aantal uur per week behandeld zij kinderen in zeer problematische opvoedsituaties. Naast K&J psycholoog is zij EMDR Practitioner. Lees minder
Ricardo Gija is Systeemtherapeut; oplossingsgerich...Lees meerRicardo Gija is Systeemtherapeut; oplossingsgerichte therapeut en EMDR-therapeut, met als specialisatie transculturele diagnostiek en behandeling, onder meer bij trauma. Ricardo heeft bijna 35 jaar aan werkervaring op uiteenlopende plekken: vrouwenopvang en hulpverlening (huiselijk geweld; seksueel misbruik; jonge moeders); justitie (jeugd TBS); ggz, behandelingen van o.a. stemmingsklachten, trauma als gevolg van mishandeling en misbruik, migratieproblematiek, gezinsproblematiek. Ricardo doceert op verschillende plekken op het gebied van systeemtherapie en cultuur. Lees minder
Dr. Annematt (A.M.L.) Collot d’Escury-Koenigs is u...Lees meerDr. Annematt (A.M.L.) Collot d’Escury-Koenigs is universitair hoofddocent bij de afdeling Ontwikkelingspsychologie van de Universiteit van Amsterdam en gz-psycholoog bij Mind at Work. Ik ben GZ-psycholoog en Kinder- & Jeugdspecialist en werk al 12 jaar met veel plezier bij Mind at Work. Ik combineer mijn werk bij Mind at Work met onderzoek aan de Universiteit en een eigen praktijk. Ik ben ooit begonnen op het Medisch KleuterDagverblijf waar ik werkte met kinderen in de leeftijd van 2 tot 7 jaar, die bedreigd werden in hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Met die kinderen ben ik blijven werken: bij Sint Marie, later in de forensische sector en nu met adolescenten en jong-volwassenen in de jeugdzorg & jeugdhulp. Overal kom ik de kinderen tegen die ik ooit op het MKD tegenkwam. Zij zijn ouder, ik ook, en nog steeds heb ik er bewondering voor hoe deze kinderen en jongeren zich, soms tegen de klippen op, ontwikkelen en vind ik het geweldig om daar samen met hen en hun systeem aan te mogen werken. De combinatie onderzoek en praktijk biedt een prachtige kans om zowel klinisch bezig te zijn als onze interventies te toetsen en nieuwe interventies te ontwikkelen. Lees minder
Annemiek heeft jarenlang gewerkt binnen De Vierspr...Lees meerAnnemiek heeft jarenlang gewerkt binnen De Viersprong, centrum voor persoonlijkheid, gedrag en gezin. Hier heeft ze veel jongeren en volwassenen met persoonlijkheidsproblematiek gezien. Ze heeft gewerkt op klinische behandelafdelingen waar cliënten waren opgenomen, deeltijdprogramma’s en op de polikliniek. Ze heeft met veel verschillende therapeutische kaders kunnen werken (o.a. Transactionele Analyse, Schematherapie, Cognitieve Gedrsgstherapie). Naast deze behandelervaring ligt haar hart en passie in de diagnostiek. Ze probeert diagnostiek op zo’n manier in te zetten dat het ook echt iets bijdraagt aan de inzichten van cliënten in zichzelf en hun besef van hun mogelijkheden.’ Annemiek is gezondheidszorgpsycholoog en werkt als ZZP’er, momenteel bij een aantal kleine praktijken en als docent. Lees minder
Noëlle (1959, Verenigde Staten) studeerde klinisch...Lees meerNoëlle (1959, Verenigde Staten) studeerde klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte daarna bij een kinder-psychiatrisch centrum (geaffilieerd met Harvard, Boston), in de Bascule (voorheen GPI, Amsterdam) en aan de Universiteit van Nijmegen (docente diagnostiek). In 1996 ontving zij de NIP-junior onderscheiding voor bijzondere verdiensten voor de psychologie. Van 2000 tot 2017 werkte zij in de Annie M.G. Schmidtschool, een school voor speciaal basisonderwijs. Sinds 2000 is Noëlle als school-, GZ- en kinderpsycholoog werkzaam bij Stichting Elan in Onderwijs www.stichtingelan.nl en samenwerkingsverband Passend Onderwijs Unita www.swvunita.nl Zij ondersteunt leerlingen, leerkrachten en ouders, verricht samen met hen HGD, ze werkt als trajectbegeleider volgens de principes handelingsgericht arrangeren (HGA). Daarnaast ondersteunt Noëlle scholen bij de implementatie van HGW en ouderbetrokkenheid. Zij schreef boeken over HGW in het basis- en voortgezet onderwijs en over HGD in de jeugdzorg en het onderwijs. Samen met ouders schreef zij het boek “Met plezier naar school! De onmisbare rol van ouders in het succes van kinderen. Praktische tips voor samenwerking”. Met Balans geeft zij train-de-trainers bijeenkomsten voor ouders die als buddy's andere ouders gaan ondersteunen met hun schoolgaande kinderen. Noëlle geeft trainingen, cursussen, workshops en lezingen over HGW, HGD en HGA in Nederland en Vlaanderen. Zij werkt samen met Vlaamse, Zweedse en Ierse collega's/stuurgroepen HGW/HGD. Lees minder
Samen kom je verder. Dat is mijn mantra in de hulp...Lees meerSamen kom je verder. Dat is mijn mantra in de hulpverlening aan ouders. Als generalist heb ik inmiddels in alle leeftijdscategorieën ervaring en in alle sectoren: In de jeugdzorg, in een wijkteam, in de B-GGZ en S-GGZ en ik combineer dit sinds een aantal jaar met lesgeven bij de jeugdzorgacademie. Tegelijk ben ik ook mij gaan specialiseren; In trauma, hechting en handelingsgerichte diagnostiek. Ik maak vaak gebruik van oefeningen en tekeningen, samen met het cliëntsysteem. Dat betekent ook in het lesgeven dat ik gericht ben op het activeren van de cursisten in plaats van alleen maar luisteren. Het gaat uiteindelijk om een samenwerking! Lees minder
clock 10 dagen
euro € 1900,-

Psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist). Universitaire opleiding tot psycholoog/orthopedagoog. 

Vooropleidingseisen:

1. het boek 'Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg' gelezen hebben, of

2. de 6-daagse HGD cursus gevolgd hebben, of

3. de e-learning HGD gevolgd hebben.

clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.

In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:30 tot 17:00
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (70)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (67)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (70)

Lesdata
11-04-2022
16-05-2022
23-05-2022
30-05-2022
13-06-2022
20-06-2022
27-06-2022
04-07-2022
05-09-2022
19-09-2022

Diagnostiek in de Jeugdzorg

Diagnostiek is een belangrijk onderdeel van de hulpverlening in de jeugdzorg. De problematiek waarmee we te maken hebben is dikwijls zo complex, dat zij vraagt om een gedegen probleemanalyse en het opbouwen van een goede samenwerkingsrelatie voordat we kunnen overgaan tot een effectieve aanpak. Deze cursus kan de kwaliteit van onze oordeel- en besluitvorming verhogen en daarmee de kans op niet-werkende interventies verkleinen.

Deze cursus is het vervolg op de cursus Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) in de Jeugdzorg en het Onderwijs. Alle cursisten hebben voorafgaand aan deze cursus kennis verkregen over het model van handelingsgerichte diagnostiek: een hypothese-toetsende en cliëntgerichte werkwijze. Ook hebben de cursisten reeds vaardigheden en ervaring  opgedaan met HGD door het model toe te passen op eigen casuïstiek.

In deze verdiepende cursus krijgen de cursisten aanvullende kennis en vaardigheden aangereikt om HGD in de jeugdzorg te kunnen toepassen: zoals diagnostiek van de ouder-kindrelatie (voor sommige aanvullend op HDI), de persoonlijkheid, het maken van gezinstaxaties, de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg en HGD bij (on)veiligheid. Ook wordt aandacht besteed aan de toepassing van HGD bij specifieke doelgroepen, zoals LVB cliënten en interculturele diagnostiek.