Cognitieve gedragstherapie

Leerroute cognitieve gedragstherapie (WO)

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is volgens de meeste jeugdhulp en GGZ richtlijnen de voorkeursbehandeling voor psychische problemen. CGT is wetenschappelijk onderbouwd en een bewezen effectieve behandeling voor diverse soorten problematiek, zoals PTSS, angst- en stemmingsproblemen, gedragsproblemen, persoonlijkheidsproblemen, verslaving en bijvoorbeeld ADHD. Kinderen/jeugdigen en hun ouders krijgen middels CGT meer grip op hun problemen door oefeningen en het analyseren van gedachten en gevoelens. Ook leren ze nieuwe vaardigheden waar ze blijvend iets aan hebben.

Omdat CGT zo'n belangrijke rol speelt in de behandeling van psychische problemen is de Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie een must voor elke psycholoog en/of orthopedagoog. Deze leerroute bestaat uit een door de VGCT erkende basiscursus (100 uur) en twee erkende vervolgcursussen. In de basiscursus maken de cursisten kennis met de CGT denk- en werkwijze en het CGT-proces, zowel theoretisch als praktisch. De twee vervolgcursussen zijn gericht op het verdiepen van kennis rondom het jonge kind en de adolescent. Door deze cursussen te volgen ben je CGT-er in opleiding. Klik hier voor meer informatie over de post master opleiding tot cognitief gedragstherapeut.

De CGT cursussen van de Jeugdzorgacademie zijn speciaal ontwikkeld voor cursisten die met kinderen en jeugdigen werken. Daarnaast kan onze basiscursus ook gevolgd worden door gedragswetenschappers die vooral indirect met clienten werken, zoals in de jeugdbescherming, sommige jeugdzorg instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming. Maar ook als je een eigen zelfstandige praktijk hebt kun je bij ons aan de slag!

Om als therapeut met de complexe problematiek binnen de jeugdzorg om te kunnen gaan is het belangrijk dat de trainers deze complexiteit begrijpen. Onze hoofddocent Charlotte Nuhoff heeft al 10 jaar ervaring met het opleiden van psychologen en orthopedagogen werkzaam in het jeugdzorg veld en is tevens zelf behandelaar.

Basiscursussen

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling 80
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek 20
Accreditatie NIP Extra literatuur 36
Accreditatie NIP Herregistratie 100
Accreditatie SKJ 100
Accreditatie VGCT 100

Vervolgcursussen

Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling 40
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek 10
Accreditatie NIP Extra literatuur 25
Accreditatie NIP Herregistratie 50
Accreditatie VGCT 50

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie adolescenten

accreditatie wordt opnieuw aangevraagd, extra literatuur nnb
Eerstkomende cursusstart 16-09-2021
clock 8 dagen
euro € 1350,-
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling 40
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek 10
Accreditatie NIP Herregistratie 50
Accreditatie VGCT 50