Docenten
Charlotte Nuhoff
GZ-psycholoog en psychotherapeut
Erik Jongman
Erik Jongman is psycholoog en psychotherapeut.
Als GZ-psycholoog en psychotherapeut ben ik gespec...Lees meerAls GZ-psycholoog en psychotherapeut ben ik gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie. Vanuit mijn eigen praktijk in Haarlem (www.nuhoff-psychotherapie.n) behandel ik diverse problemen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Mijn expertise is het behandelen van angst- en dwangstoornissen, somberheids- en depressieve klachten en trauma’s. Ook heb ik een ruime ervaring in het behandelen van kinderen met autisme en/of een verstandelijke beperking. In mijn werk pas ik naast cognitieve gedragstherapie ook veel oplossingsgerichte therapie en positieve psychologie toe. Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten van jong tot oud, de interventies die ik voorstel kunnen begrijpen en deze zelf leren toepassen. Mijn focus is altijd gericht op ontwikkeling en groei en samen een antwoord vinden op de vraag: “hoe krijg je zo snel mogelijk weer grip op je leven of op de opvoeding van je kind?”. Ik heb ruim 14 jaar gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie, bij de Bascule in Amsterdam en bij Kenter in Hoofddorp. Sinds 2015 ben ik vrijgevestigd gaan werken. Als docent en supervisor (aangesloten bij de VGCt, VKJP en NIP) breng ik graag op levendige en afwisselende wijze mijn kennis over. Mijn doel is om cursisten handvatten te geven waarmee zij direct aan de slag kunnen in hun eigen werkveld. Ik vind een positief stimulerend en veilig leerklimaat voorop staan binnen de cursus. In mijn cursussen ligt de nadruk op het bieden van maatwerk en niet op gestandaardiseerde protocollen. We zullen steeds aan de slag gaan met de vraag: “wat is het beste behandelaanbod voor de individuele cliënt en het systeem?”. Lees minder
Erik is hoofddocent adolescentie bij de opleiding ...Lees meerErik is hoofddocent adolescentie bij de opleiding tot klinisch psycholoog en docent gedragsstoornissen bij de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog bij de RINO Groep. Lees minder
clock 8 dagen
euro € 1350,-

Vooropleiding: de Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie sluit aan op de Basiscursus Cognitieve gedragstherapie en is speciaal ontwikkeld voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn met pubers en adolescenten. Deze cursus kan alleen gevolgd worden wanneer de Basiscursus is afgerond en de cursist werkzaam is in de jeugdzorg of jeugd ggz. De kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de basiscursus worden verdiept en uitgebreid.

clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:00 tot 16:00
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (40)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (10)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (50)
Accreditatie VGCT (50)

Lesdata
16-09-2021
30-09-2021
14-10-2021
04-11-2021
18-11-2021
02-12-2021
16-12-2021
27-01-2022
Docenten
Charlotte Nuhoff
GZ-psycholoog en psychotherapeut
Erik Jongman
Erik Jongman is psycholoog en psychotherapeut.
Als GZ-psycholoog en psychotherapeut ben ik gespec...Lees meerAls GZ-psycholoog en psychotherapeut ben ik gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie. Vanuit mijn eigen praktijk in Haarlem (www.nuhoff-psychotherapie.n) behandel ik diverse problemen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Mijn expertise is het behandelen van angst- en dwangstoornissen, somberheids- en depressieve klachten en trauma’s. Ook heb ik een ruime ervaring in het behandelen van kinderen met autisme en/of een verstandelijke beperking. In mijn werk pas ik naast cognitieve gedragstherapie ook veel oplossingsgerichte therapie en positieve psychologie toe. Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten van jong tot oud, de interventies die ik voorstel kunnen begrijpen en deze zelf leren toepassen. Mijn focus is altijd gericht op ontwikkeling en groei en samen een antwoord vinden op de vraag: “hoe krijg je zo snel mogelijk weer grip op je leven of op de opvoeding van je kind?”. Ik heb ruim 14 jaar gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie, bij de Bascule in Amsterdam en bij Kenter in Hoofddorp. Sinds 2015 ben ik vrijgevestigd gaan werken. Als docent en supervisor (aangesloten bij de VGCt, VKJP en NIP) breng ik graag op levendige en afwisselende wijze mijn kennis over. Mijn doel is om cursisten handvatten te geven waarmee zij direct aan de slag kunnen in hun eigen werkveld. Ik vind een positief stimulerend en veilig leerklimaat voorop staan binnen de cursus. In mijn cursussen ligt de nadruk op het bieden van maatwerk en niet op gestandaardiseerde protocollen. We zullen steeds aan de slag gaan met de vraag: “wat is het beste behandelaanbod voor de individuele cliënt en het systeem?”. Lees minder
Erik is hoofddocent adolescentie bij de opleiding ...Lees meerErik is hoofddocent adolescentie bij de opleiding tot klinisch psycholoog en docent gedragsstoornissen bij de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog bij de RINO Groep. Lees minder
clock 8 dagen
euro € 1350,-

Accreditatie is verlopen en wordt opnieuw aangevraagd.

De Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie sluit aan op de Basiscursus Cognitieve gedragstherapie en is speciaal ontwikkeld voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn met pubers en adolescenten. Deze cursus kan alleen gevolgd worden wanneer de Basiscursus is afgerond en de cursist werkzaam is in de jeugdzorg of jeugd ggz. De kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de basiscursus worden verdiept en uitgebreid.

clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:00 tot 16:00
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (40)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (10)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (50)
Accreditatie VGCT (50)

Lesdata
06-09-2022
13-09-2022
27-09-2022
11-10-2022
01-11-2022
15-11-2022
29-11-2022
13-12-2022

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie adolescenten

De Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie sluit aan op de Basiscursus Cognitieve gedragstherapie en is speciaal ontwikkeld voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn met pubers en adolescenten. Deze cursus kan alleen gevolgd worden wanneer de Basiscursus is afgerond. De kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de basiscursus worden verdiept en uitgebreid.

Doelstelling

Na afronding van de Vervolgcursus kunnen de cursisten zelfstandig onder supervisie cognitieve gedragstherapieën uitvoeren.

Inhoud

In de Vervolgcursus leren de cursisten om effectieve cognitieve gedragstherapeutische interventies toe te passen bij diverse stoornissen en complexe problematiek. De nadruk ligt op de behandeling van pubers en adolescenten.

De cursus start met het opfrissen en herhalen van het gedragstherapeutische proces en de belangrijkste cognitieve technieken, waarbij de specifieke toepassing voor deze leeftijdsgroep uitgebreid wordt toegelicht. Het gedragstherapeutische proces zal als een rode draad door de cursus lopen. De onderwerpen die aan bod komen zijn: de behandeling van negatief zelfbeeld en faalangst, de behandeling van eetstoornissen en andere vormen van zelfbeschadigend gedrag , de behandeling van complexe gedragsstoornissen, verslaving, agressief en delinquent gedrag bij jongeren. Naast de cognitief gedragstherapeutische technieken zal ook aandacht besteed worden aan speltechnieken en creatieve interventies.

De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude, interactie en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiek inbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten. Ook wordt van de cursisten verwacht dat zij beschikken over opname materiaal (Videocamera of Ipad) om behandelingen te kunnen opnemen en daarvan geselecteerde fragmenten te kunnen gebruiken voor het onderwijs.

De cursisten maken kennis met actuele protocollen, maar leren vooral kritisch en creatief met protocollen om te gaan, zodat de cliënt met zijn systeem en eigen cultuur centraal staat en uitgangpunt is voor de keuzen die worden gemaakt in het gedragstherapeutisch proces.

Werkwijze

De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:

 • Het bestuderen van de literatuur
 • Het maken van huiswerkopdrachten
 • Een opname te maken van een behandeling

De cursusbijeenkomsten omvatten:

 • Het voor- en nabespreken van de huiswerkopdrachten
 • Iedere bijeenkomst zal door één van de cursisten een casus worden gepresenteerd. In deze casus dient het gedragstherapeutische proces duidelijk beschreven en beargumenteerd te worden. Tevens wordt daarbij een beeldfragment vertoond van een cognitief gedragstherapeutische interventie die is toegepast. De cursist bereidt enkele vragen voor die aanzet geven tot een plenaire discussie.
 • Uitleg van de theorie door de docent, veelal       visueel ondersteund (video / DVD)      
 • Veel praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het gedragstherapeutische proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van demonstraties en rollenspelen. Er wordt geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.

Aan te schaffen literatuur

 • Broeke, E. ten, Heiden, C. van der, Meijer, S. & Hamelink, H. (2010). Cognitieve therapie, de basisvaardigheden. ISBN 9789085065999
 • Korrelboom K., E. ten Broeke (2014). Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk. ISBN 9789046903810
 • Braet, C. & Bögels, S. (red.) (2013). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolesecenten met psychische klachten. Deel 2. ISBN 978941050168
 • Lucassen, S. & Oord, S. Van der (2012) Writejunior. Protocol schrijftherapie voor getraumatiseerde kinderen en adolescenten.
 • Aanvullende literatuur wordt digitaal beschikbaar gesteld.