Docenten
Charlotte Nuhoff
GZ-psycholoog en psychotherapeut
Martine Onland-van Nieuwenhuizen
Als GZ-psycholoog en psychotherapeut ben ik gespec...Lees meerAls GZ-psycholoog en psychotherapeut ben ik gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie. Vanuit mijn eigen praktijk in Haarlem (www.nuhoff-psychotherapie.n) behandel ik diverse problemen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Mijn expertise is het behandelen van angst- en dwangstoornissen, somberheids- en depressieve klachten en trauma’s. Ook heb ik een ruime ervaring in het behandelen van kinderen met autisme en/of een verstandelijke beperking. In mijn werk pas ik naast cognitieve gedragstherapie ook veel oplossingsgerichte therapie en positieve psychologie toe. Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten van jong tot oud, de interventies die ik voorstel kunnen begrijpen en deze zelf leren toepassen. Mijn focus is altijd gericht op ontwikkeling en groei en samen een antwoord vinden op de vraag: “hoe krijg je zo snel mogelijk weer grip op je leven of op de opvoeding van je kind?”. Ik heb ruim 14 jaar gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie, bij de Bascule in Amsterdam en bij Kenter in Hoofddorp. Sinds 2015 ben ik vrijgevestigd gaan werken. Als docent en supervisor (aangesloten bij de VGCt, VKJP en NIP) breng ik graag op levendige en afwisselende wijze mijn kennis over. Mijn doel is om cursisten handvatten te geven waarmee zij direct aan de slag kunnen in hun eigen werkveld. Ik vind een positief stimulerend en veilig leerklimaat voorop staan binnen de cursus. In mijn cursussen ligt de nadruk op het bieden van maatwerk en niet op gestandaardiseerde protocollen. We zullen steeds aan de slag gaan met de vraag: “wat is het beste behandelaanbod voor de individuele cliënt en het systeem?”. Lees minder
clock 7 dagen
euro € 1350,-

De Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie sluit aan op de Basiscursus Cognitieve gedragstherapie en is speciaal ontwikkeld voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn met jonge kinderen en kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze cursus kan alleen gevolgd worden wanneer de Basiscursus is afgerond en de cursist werkzaam is in de jeugdzorg of jeugd ggz en werkend met kinderen in de leeftijdsgroep van 6-14 jaar. 

clock

In het leslokaal is koffie, thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:00 tot 16:45
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (40)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (10)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (25)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (50)
Accreditatie VGCT (50)

Lesdata
02-03-2021
16-03-2021
30-03-2021
13-04-2021
18-05-2021
01-06-2021
15-06-2021
Docenten
Charlotte Nuhoff
GZ-psycholoog en psychotherapeut
Martine Onland-van Nieuwenhuizen
Als GZ-psycholoog en psychotherapeut ben ik gespec...Lees meerAls GZ-psycholoog en psychotherapeut ben ik gespecialiseerd in cognitieve gedragstherapie. Vanuit mijn eigen praktijk in Haarlem (www.nuhoff-psychotherapie.n) behandel ik diverse problemen bij kinderen, jongeren en volwassenen. Mijn expertise is het behandelen van angst- en dwangstoornissen, somberheids- en depressieve klachten en trauma’s. Ook heb ik een ruime ervaring in het behandelen van kinderen met autisme en/of een verstandelijke beperking. In mijn werk pas ik naast cognitieve gedragstherapie ook veel oplossingsgerichte therapie en positieve psychologie toe. Ik vind het belangrijk dat mijn cliënten van jong tot oud, de interventies die ik voorstel kunnen begrijpen en deze zelf leren toepassen. Mijn focus is altijd gericht op ontwikkeling en groei en samen een antwoord vinden op de vraag: “hoe krijg je zo snel mogelijk weer grip op je leven of op de opvoeding van je kind?”. Ik heb ruim 14 jaar gewerkt in de kinder- en jeugdpsychiatrie, bij de Bascule in Amsterdam en bij Kenter in Hoofddorp. Sinds 2015 ben ik vrijgevestigd gaan werken. Als docent en supervisor (aangesloten bij de VGCt, VKJP en NIP) breng ik graag op levendige en afwisselende wijze mijn kennis over. Mijn doel is om cursisten handvatten te geven waarmee zij direct aan de slag kunnen in hun eigen werkveld. Ik vind een positief stimulerend en veilig leerklimaat voorop staan binnen de cursus. In mijn cursussen ligt de nadruk op het bieden van maatwerk en niet op gestandaardiseerde protocollen. We zullen steeds aan de slag gaan met de vraag: “wat is het beste behandelaanbod voor de individuele cliënt en het systeem?”. Lees minder
clock 8 dagen
euro € 1495,-

De Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie sluit aan op de Basiscursus Cognitieve gedragstherapie en is speciaal ontwikkeld voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn met jonge kinderen en kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze cursus kan alleen gevolgd worden wanneer de Basiscursus is afgerond en de cursist werkzaam is in de jeugdzorg of jeugd ggz en werkend met kinderen in de leeftijdsgroep van 6-14 jaar. 

clock

In het leslokaal is koffie, thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:00 tot 16:45
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (40)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (10)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (25)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (50)
Accreditatie VGCT (50)

Lesdata
15-03-2022
29-03-2022
12-04-2022
26-04-2022
17-05-2022
31-05-2022
14-06-2022
28-06-2022

Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie jonge kinderen

De Vervolgcursus cognitieve gedragstherapie sluit aan op de Basiscursus Cognitieve gedragstherapie en is speciaal ontwikkeld voor psychologen en orthopedagogen die werkzaam zijn met kinderen in de basisschoolleeftijd en hun ouders. Deze cursus kan alleen gevolgd worden wanneer de Basiscursus is afgerond. De kennis en vaardigheden die zijn opgedaan in de basiscursus worden verdiept.

Doelstelling

Na afronding van de Vervolgcursus kunnen de cursisten zelfstandig onder supervisie cognitieve gedragstherapieën uitvoeren bij kinderen in de basisschoolleeftijd.

Inhoud

In de Vervolgcursus leren de cursisten om effectieve cognitieve gedragstherapeutische interventies toe te passen bij diverse stoornissen en complexe problematiek. De nadruk ligt op de behandeling van kinderen in de basisschool leeftijd en hun ouders.

De cursus start met het opfrissen en herhalen van het gedragstherapeutische proces en de gedragstherapeutische analysen. Het gedragstherapeutische proces zal als een rode draad door de cursus lopen. De onderwerpen van de cursus sluiten aan bij de ontwikkelingsfasen van kinderen in de basisschoolleeftijd. Klachten en problemen bij deze doelgroep kunnen niet los gezien kunnen worden van hun systemische context. Om die reden besteden we veel aandacht aan de verschillende manieren waarop ouders/verzorgers ingezet kunnen worden bij de gedragstherapeutische behandeling van het kind.

Na de inleiding wordt in de tweede lesdag uitgebreid stil gestaan bij de ontwikkeling van de emotieregulatie van kinderen. Een zwakke emotie regulatie ligt ten grondslag aan diverse stoornissen en (gedrags)klachten. Het zien van emotieregulatie als een ontwikkelingslijn (zoals ook lopen en praten) kan helpen om de klachten te begrijpen. In deze lesdag leren de cursisten interventies toe te passen die de emotieregulatie bevorderen. Dit zijn breed inzetbare interventies die toepasbaar zijn bij kinderen met lichte en meer ernstige problematiek, met en zonder specifieke psychopathologie.

In de bijeenkomsten daarna zullen kindgerichte behandeltechnieken aan bod komen diverse internaliserende en externaliserende gedragsproblemen. In het laatste deel van de cursus staat de mediatietherapie centraal. De cursisten leren dan om de gedrags- en emotionele problemen van kinderen aan te pakken door inzet van de context van het kind, bijvoorbeeld door ouders, verzorgers of leerkrachten in te zetten als co-therapeut. Specifiek komt aan bod, de behandeling van schoolweigering, (faal)angsten, gedragsproblemen.

De cursusonderdelen zijn praktijkgericht, er wordt veel gewerkt met rollenspelen en oefeningen. De cursisten leren om zowel de technieken (vaardigheden) te kunnen toepassen alsook een goede therapeutische attitude, interactie en relatie te kunnen hanteren. Er wordt van de cursisten verwacht dat zij opdrachten kunnen uitvoeren in hun klinische praktijk en daarover kunnen rapporteren (casuïstiek inbreng) tijdens de cursusbijeenkomsten.

De cursisten maken kennis met actuele protocollen, maar leren vooral kritisch en creatief met protocollen om te gaan, zodat de cliënt met zijn systeem en eigen cultuur centraal staat en uitgangpunt is voor de keuzen die worden gemaakt in het gedragstherapeutisch proces.

Werkwijze

De cursisten bereiden de cursusbijeenkomsten voor door:

 • Het bestuderen van de literatuur
 • Het maken van huiswerkopdrachten
 • Het stapsgewijs uitwerken van een casus, waarbij het gedragstherapeutische proces gevolgd wordt

De cursusbijeenkomsten omvatten:

 • Het voor- en nabespreken van de huiswerkopdrachten
 • Bespreking van de literatuur
 • Vanaf de vierde bijeenkomst zullen de cursisten in groepjes een casus presenteren. Dit betreft een casus die zij krijgen van de docent. Van deze casus maken zij een cognitieve casusconceptualisatie en schrijven zij een behandelplan. Tevens demonstreren zij middels een rollenspel enkele interventies uit het behandelplan. Dit mag vooraf worden opgenomen en als beeldmateriaal getoond worden in de les. Er zijn vier groepjes van drie tot vier cursisten. Ieder groepje krijgt een andere casus.
 • Uitleg van de theorie door de docent, veelal visueel ondersteund (video / DVD)
 • Veel praktische oefeningen met betrekking tot de verschillende onderdelen van het gedragstherapeutische proces. Hierbij wordt gebruik gemaakt van demonstraties en rollenspelen. Er wordt geoefend aan de hand van concreet praktijkmateriaal van de cursisten.

Aan te schaffen literatuur

 • K. Korrelboom en E. ten broeke (2014). Geintegreerde cognitieve gedragstherapie. Handboek voor theorie en praktijk
 • Prins, Bosch en Braet (2018). Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen, derde en herziene druk
 • J.M. Cladder, M.W.D. Nijhoff-Huijsse, G.A.L.A. Mulder (2019). Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen- oplossingsgericht, protocollair en specialistisch- 8e editie 1e druk oktober 2019 ISBN 9789043036757
 • Nienhuis, B. (2012). Schoolangst en schoolweigering bij kinderen. Uit de serie: Kinderpsychologie in Praktijk.
 • M.A. Southam-Gerow (2014). Emotieregulatie bij kinderen en adolescenten.
 • Braet, C. & Bögels, S. (2020). Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten. Deel 2. ISBN: 9789024408900