Docenten
Vanessa Vos
Orthopedagoog-generalist
Vanessa Vos heef zich de afgelopen jaren met name ...Lees meerVanessa Vos heef zich de afgelopen jaren met name gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van trauma en hechting. Daarnaast heeft zij jarenlang gewerkt op het snijvlak van jeugdzorg en onderwijs. Ze heeft brede ervaring opgedaan in diverse sectoren; van jeugdgezondheidszorg tot specialistische jeugdhulp. Vanessa werkt als freelance OG voor diverse jeugdhulpaanbieders in de regio Noord-Holland. Lees minder
clock 3 dagen
euro € 550,-

Vooropleiding: HBO diploma en werkzaam (geweest) in de jeugdhulp of aangrenzend gebied.

clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:30 tot 16:30
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie SKJ (33)

Lesdata
08-11-2021
22-11-2021
06-12-2021

Basistraining NIKA Screening en Ouderbegeleiding

De meeste kinderen die aangemeld worden voor jeugdhulp groeien op in problematische opvoedsituaties. Ze lopen een verhoogd risico op een verstoorde gehechtheidsrelatie met hun ouders en als gevolg daarvan op het ontwikkelen van sociale-, emotionele- en/of gedragsproblemen. Een (dreigende) problematische gehechtheidsrelatie kan echter, ook na kindermishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld, bijgestuurd worden naar een meer veilige gehechtheidsrelatie. Daarvoor is het noodzakelijk dat ouders leren niet langer verstorend oudergedrag te laten zien, emotioneel beschikbaar te zijn en sensitief en responsief op het kind leren reageren. Zo doet het kind positieve en herstellende ervaringen op.

Gezien de enorme impact van gehechtheidsrelaties op de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat professionals kennis hebben van de gehechtheidstheorie en weten hoe ze signalen van een verstoorde gehechtheidsrelatie kunnen waarnemen en sensitief en verstorend oudergedrag in kaart kunnen brengen. Ook is het belangrijk dat zij weten hoe (intergenerationele) patronen in de ouder-kind relatie bijgestuurd kunnen worden naar een meer veilige relatie. 

In deze cursus leren cursisten met behulp van beeldfragmenten begrijpen wat gehechtheid nu precies is en waarom het zo'n belangrijke basis is voor de (verdere) ontwikkeling van het kind. Tevens wordt de gehechtheidstheorie gekoppeld aan het leren werken met diverse screeningsinstrumenten, zoals gehechtheidsvragenlijsten, interview-vragen en diverse observatie-instrumenten. Cursisten maken kennis met het NIKA Screeningsprotocol. 

Na het echt leren begrijpen en goed leren kijken, staat het leren veranderen van de gehechtheidsrelatie centraal. Verschillende bewezen effectieve interventietechnieken om een onveilige gehechtheidsrelatie bij te sturen naar een meer veilige gehechtheidsrelatie worden behandeld. Cursisten maken met behulp van beeldfragmenten en toepas-oefeningen in de les kennis met het NIKA Ouderbegeleidingsprotocol.

Na het volgen van deze training kan de cursist de screeningsinstrumenten afnemen en interventietechnieken toepassen binnen het eigen werkveld. Deze training is de eerste stap in de opleiding tot NIKA Ouderbegeleider.

Deze cursus is gebaseerd op de NIKA basistraining: Hechting, diagnostiek en interventie voor orthopedagogen/ psychologen en geschikt gemaakt voor HBO professionals die zich willen specialiseren op het gebied van gehechtheid.