Gedragswetenschapper in de jeugdzorg

De gedragswetenschapper wordt geacht vanuit zijn bekwaam- en deskundigheid de inhoudelijke deskundigheid en handelingsbekwaamheid van andere professionals te bevorderen, door middel van inhoudelijke begeleiding, consultatie en leeractiviteiten. In deze leerroute bieden we cursussen aan die de gedragswetenschappers hierbij ondersteunen. Omdat een van de belangrijkste taken van de gedragswetenschapper in de brede jeugdhulp (specialistische jeugdzorg, jeugdbescherming, onderwijs, vb-zorg) het coachen van andere professionals betreft, zoals ambulant hulpverleners, gezinsvoogden en leerkrachten, bieden we in deze leerroute 2 verschillende coachingsvakken aan. In deze vakken leren gedragswetenschappers de vaardigheden en competenties die nodig zijn om situaties positief te be├»nvloeden zonder directe invloed op de uitvoering. Door anderen te leren reflecteren op hun eigen gedrag en dit gedrag, indien gewenst, aan te passen. 

Ook de e-learning Jeugd- en gezinsrecht valt onder deze leerroute. 

Basiscursussen

Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken 22
Accreditatie NIP Extra literatuur 11
Accreditatie NIP Herregistratie 22
Accreditatie SKJ 22
Eerstkomende cursusstart 08-06-2021
clock 3 dagen
euro € 525,-
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling 18
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek 3
Accreditatie NIP Herregistratie 21
Accreditatie SKJ 21
Eerstkomende cursusstart 01-01-2021
clock 1 dagen
euro € 157,-
Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken 12
Accreditatie NIP Extra literatuur 12
Accreditatie NIP Herregistratie 12
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling 18
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek 6
Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken 18
Accreditatie NIP Extra literatuur 12
Accreditatie NIP Herregistratie 42
Eerstkomende cursusstart 01-12-2020
clock 6 dagen
euro € 10650,-
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling 18
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek 6
Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken 18
Accreditatie NIP Extra literatuur 12
Accreditatie NIP Herregistratie 42
Accreditatie SKJ 42
Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken 21
Accreditatie NIP Herregistratie 21