Docenten
clock 3 dagen
euro € 600,-

Psychologen, pedagogen, kinder- en jeugdtherapeuten en overige universitair opgeleiden die op hun werkterrein regelmatig  gesprekken voeren met kinderen en jongeren

clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 13:00 tot 21:00
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken (22)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (11)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (22)
Accreditatie SKJ (22)

Lesdata
10-11-2021
24-11-2021
08-12-2021

Creatief communiceren met kinderen en jongeren

Veel communicatie met kinderen en jongeren verloopt volgens volwassen plannen en protocollen. Kinderen vertellen wat volwassenen willen horen, maar horen volwassenen zo wat kinderen te vertellen hebben? Communiceren en werken vanuit een volwassen perspectief is niet de beste manier om de wereld door de ogen van kinderen en jongeren zelf te ontdekken. Dat laatste is een belangrijk doel van de vierdaagse training ‘Creatief communiceren met kinderen en jongeren’. Informatie over de leefwereld van kinderen en jongeren kan in allerlei problematische en niet problematische situaties van groot belang zijn.

Het kan bijvoorbeeld gaan over de gezins- en woonsituatie, de schoolsituatie, vrijetijdsbesteding, toekomstidealen, kledingvoorkeuren, muziekstijlen, social media, vriendschap en relaties; kortom over alles wat in het leven van kinderen door henzelf als belangrijk wordt aangegeven. In de training wordt geleerd hoe we er achter kunnen komen wat jongeren en kinderen beweegt.

Er wordt gewerkt met een gespreks-abc (prepublikatie) waarin meer dan honderd aandachtspunten aan de orde komen. Voorbeelden: aanraken, complimenteren, depersonaliseren, etnografisch vragen, fantasie, humor, kleding, liegen, metacommunicatie, nonverbaliteit, oogcontact, privacy, provocatief vragen, regie, sociale wenselijkheid, stemgebruik, stiltes, verlegenheid, waarom-vragen en zit-houding.

NB Deze cursus gaat niet over 'therapeutische gespreksvoering'.

Doelen

-Cursisten creatieve communicatievaardigheden met kinderen en jongeren aanleren
-Cursisten leren reflectief te worden op de eigen stijl van communiceren
-Cursisten kennis van en gevoeligheid voor de leefwereld van kinderen en jongeren bijbrengen

Werkwijze

Tijdens de contacturen: 
-Mondelinge kennisoverdracht door docent
-Kennisoverdracht door discussie met docent
-Onderlinge kennisoverdracht tussen cursisten
-Kennisoverdracht door praktische gespreksoefeningen onderling, met docent en met de trainingsacteur (Meghna Kumar)

Thuis en op werkvloer
-Kennisoverdracht door bestudering van boeken en readers
-Kennisoverdracht door de uitvoering van twee praktijkopdrachten
-Kennisoverdracht via e-mail dan wel skypecontact (correctie opdrachten)

Docent
Karel J. Mulderij heeft na een onderwijzersopleiding theoretische pedagogiek en stadsstudies gestudeerd. Verbonden aan de Universiteit Utrecht heeft hij statistiek, kwalitatieve methodologie en leefwereldanalyse gedoceerd. Hij is gespecialiseerd in het onderzoeken, beschrijven en analyseren van de kinderlijke belevingswereld. Samen met Hans Bleeker heeft hij hierover veelvuldig gepubliceerd, onder andere: "Pedagogiek op je knieën", aspecten van kwalitatief pedagogisch onderzoek (proefschrift), "Kinderen wonen ook", suggesties ter verbetering van een kindvergeten woonomgeving en "Wat heb jij aan je benen?" De leefwereld van het lichamelijk gehandicapte kind.

Zie hier een evaluatie