Docenten
Mirella van Minderhout
NVO-Orthopedagoog-Generalist, Cognitief gedragstherapeut (VGCt) en onderwijskundige, Supervisor NVO-OG en NIP K&J
Drs. Mirella van Minderhout is NVO-Orthopedagoog-G...Lees meerDrs. Mirella van Minderhout is NVO-Orthopedagoog-Generalist, Cognitief gedragstherapeut (VGCt) en Onderwijskundige en startte haar loopbaan in het onderwijs als leerkracht en in de gehandicaptenzorg als groepsleidster. Vanuit een sterke drive om de kwaliteit van onderwijs en zorg voor elk kind te verbeteren en dit haalbaar te maken voor professionals, werkt zij als trainer/adviseur bij Bureau Mind. Ze dacht mee in de ontwikkeling van boeken over HGW en HGD in het onderwijs, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van interventies rond vastgelopen leerkracht-leerling relaties LLInC en schrijft publicaties over kwaliteit van onderwijs en hoe psychologen en orthopedagogen daar een bijdrage aan kunnen leveren (zie kennisbank op www.bureaumind.nl). Ze is landelijk betrokken bij diverse projecten om vorm te geven aan passend onderwijs op scholen en in samenwerkingsverbanden en het vormgeven van beleid en uitvoering van transitie jeugdzorg en veel gevraagd spreker op congressen. Als trainer en supervisor wil zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, visie en inspiratie van professionals in onderwijs en (jeugd)zorg. Lees minder
clock 6 dagen
euro € 1100,-

Voor wie: universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist).


clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:30 tot 17:00
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (18)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (6)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken (18)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (12)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (42)

Lesdata
08-01-2021
22-01-2021
29-01-2021
05-02-2021
05-03-2021
12-03-2021
Docenten
Mirella van Minderhout
NVO-Orthopedagoog-Generalist, Cognitief gedragstherapeut (VGCt) en onderwijskundige, Supervisor NVO-OG en NIP K&J
Drs. Mirella van Minderhout is NVO-Orthopedagoog-G...Lees meerDrs. Mirella van Minderhout is NVO-Orthopedagoog-Generalist, Cognitief gedragstherapeut (VGCt) en Onderwijskundige en startte haar loopbaan in het onderwijs als leerkracht en in de gehandicaptenzorg als groepsleidster. Vanuit een sterke drive om de kwaliteit van onderwijs en zorg voor elk kind te verbeteren en dit haalbaar te maken voor professionals, werkt zij als trainer/adviseur bij Bureau Mind. Ze dacht mee in de ontwikkeling van boeken over HGW en HGD in het onderwijs, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van interventies rond vastgelopen leerkracht-leerling relaties LLInC en schrijft publicaties over kwaliteit van onderwijs en hoe psychologen en orthopedagogen daar een bijdrage aan kunnen leveren (zie kennisbank op www.bureaumind.nl). Ze is landelijk betrokken bij diverse projecten om vorm te geven aan passend onderwijs op scholen en in samenwerkingsverbanden en het vormgeven van beleid en uitvoering van transitie jeugdzorg en veel gevraagd spreker op congressen. Als trainer en supervisor wil zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, visie en inspiratie van professionals in onderwijs en (jeugd)zorg. Lees minder
clock 6 dagen
euro € 1100,-

Voor wie: universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist).


clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:30 tot 17:00
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (18)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (6)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken (18)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (12)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (42)
Accreditatie SKJ (42)

Lesdata
16-04-2021
30-04-2021
04-06-2021
11-06-2021
25-06-2021
09-07-2021
Docenten
Mirella van Minderhout
NVO-Orthopedagoog-Generalist, Cognitief gedragstherapeut (VGCt) en onderwijskundige, Supervisor NVO-OG en NIP K&J
Drs. Mirella van Minderhout is NVO-Orthopedagoog-G...Lees meerDrs. Mirella van Minderhout is NVO-Orthopedagoog-Generalist, Cognitief gedragstherapeut (VGCt) en Onderwijskundige en startte haar loopbaan in het onderwijs als leerkracht en in de gehandicaptenzorg als groepsleidster. Vanuit een sterke drive om de kwaliteit van onderwijs en zorg voor elk kind te verbeteren en dit haalbaar te maken voor professionals, werkt zij als trainer/adviseur bij Bureau Mind. Ze dacht mee in de ontwikkeling van boeken over HGW en HGD in het onderwijs, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van interventies rond vastgelopen leerkracht-leerling relaties LLInC en schrijft publicaties over kwaliteit van onderwijs en hoe psychologen en orthopedagogen daar een bijdrage aan kunnen leveren (zie kennisbank op www.bureaumind.nl). Ze is landelijk betrokken bij diverse projecten om vorm te geven aan passend onderwijs op scholen en in samenwerkingsverbanden en het vormgeven van beleid en uitvoering van transitie jeugdzorg en veel gevraagd spreker op congressen. Als trainer en supervisor wil zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, visie en inspiratie van professionals in onderwijs en (jeugd)zorg. Lees minder
clock 6 dagen
euro € 1100,-

Voor wie: universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist).


clock

In het leslokaal is koffie thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een cateraar voor de lunch (niet inbegrepen in de prijs).

euro Van 09:30 tot 17:00
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (18)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (6)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Overige taken (18)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Extra literatuur (12)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Herregistratie. (42)
Accreditatie SKJ (42)

Lesdata
15-10-2021
05-11-2021
12-11-2021
19-11-2021
10-12-2021
14-01-2022

De gedragswetenschapper: coaching, consultatie en werkbegeleiding

Een belangrijk deel van de taken van de gedragswetenschapper in de Jeugdzorg betreft het coachen van andere professionals, zoals ambulant hulpverleners, gezinsvoogden en leerkrachten. De gedragswetenschapper wordt geacht vanuit zijn bekwaam- en deskundigheid de inhoudelijke deskundigheid en handelingsbekwaamheid van andere professionals te bevorderen door middel van inhoudelijke begeleiding, consultatie en leeractiviteiten (uit: competentieprofiel gedragswetenschapper in de jeugdzorg, NJI, 2010). In deze cursus leren gedragswetenschappers de vaardigheden en competenties die nodig zijn om situaties positief te beïnvloeden zonder directe invloed op de uitvoering.

In de cursus staat de attitude van volgend sturen centraal. Vanuit een doelgerichte manier van denken wordt ingezet op volgend sturen in plaats van directief aansturen. De cursus sluit aan bij de belangrijkste principes van de transitie jeugdzorg:

 • - Vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht
 • - Faciliteren in plaats van overnemen
 • - Regie houden bij de klant
 • - Gericht zijn op de mogelijkheden in plaats van de problemen
 • - Oplossingen importeren in plaats van problemen exporteren
 • - Normaliseren in plaats van problematiseren
 • - Praten met in plaats van praten over
 • - Vertrouwen in plaats van controleren
 • - Luisteren in plaats van voorschrijven
 • - Doen wat nodig is in plaats van wat mogelijk is.

Leerdoelen:

Na afronding van de training beschikt de deelnemer over versterkte coachingsvaardigheden en competenties. De cursist is in staat zich met deze nieuwe vaardigheden opnieuw goed te positioneren in het veranderende jeugdzorgveld.

Subdoelen:

 • - Het bewuster hanteren van de eigen coachings-stijl
 • - Volgend sturen op het proceskarakter van diagnostiek en behandeling
 • - Ontwikkelen van meer vaardigheden op het gebied van contracteren van de hulpvraag, doelgericht werken, het creëren van    commitment bij de cliënt, omgaan met weerstand, conflicthantering en procesevaluatie
 • - Meer mogelijkheden om professioneel om te gaan met specifieke eigen situaties die als lastig ervaren worden
 • - Beroepsethische aspecten in de coachingssituatie
 • - Meer zicht op de betekenis van de transitie jeugdzorg in eigen professionele positie

Doelgroep en toelatingseisen:

Universitair geschoolde psychologen en orthopedagogen (in opleiding tot K&J Psycholoog NIP/ Orthopedagoog generalist).

Zelf aan te schaffen literatuur:

**Groot coachingsmodellen boek; 50 modellen voor ontwikkeling van lichaam en geest; Meyer, H., Lindner-de Mul, A., ea. 2011 Culemborg,  Van Duuren management.

Overige artikelen worden door de JA verstrekt.