Docenten
Karine Zuidgeest
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, ontwikkelaar NIKA, EMDR Practitioner
Karine Zuidgeest heeft zich afgelopen jaren gespec...Lees meerKarine Zuidgeest heeft zich afgelopen jaren gespecialiseerd op het gebied van gehechtheid en trauma. Samen met Nina Draaisma ontwikkelde zij NIKA: een diagnostiek en interventieprotocol ter voorkoming van en het behandelen van verstoorde gehechtheidspatronen tussen ouder en kind. Karine heeft bijna twintig jaar als gedragswetenschapper gewerkt in de jeugdhulpverlening. Op dit moment geeft zij met name training voor de Jeugdzorgacademie in o.a. NIKA en geeft zij supervisie aan NIKA Practitioners i.o. Een aantal uur per week behandeld zij kinderen in zeer problematische opvoedsituaties. Naast K&J psycholoog is zij EMDR Practitioner. Lees minder
clock 3 dagen
euro € 550,-

Vooropleiding: universitaire opleiding psychologie of (ortho)pedagogiek.

clock

In het leslokaal is koffie, thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een kantine waar lunch gekocht kan worden.

euro Van 09:30 tot 16:30
euro Online,

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (7)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (14)
Accreditatie NIP Extra literatuur (21)
Accreditatie NIP Herregistratie. (21)
Accreditatie SKJ (21)

Lesdata
04-03-2021
18-03-2021
01-04-2021
Docenten
Karine Zuidgeest
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, ontwikkelaar NIKA, EMDR Practitioner
Karine Zuidgeest heeft zich afgelopen jaren gespec...Lees meerKarine Zuidgeest heeft zich afgelopen jaren gespecialiseerd op het gebied van gehechtheid en trauma. Samen met Nina Draaisma ontwikkelde zij NIKA: een diagnostiek en interventieprotocol ter voorkoming van en het behandelen van verstoorde gehechtheidspatronen tussen ouder en kind. Karine heeft bijna twintig jaar als gedragswetenschapper gewerkt in de jeugdhulpverlening. Op dit moment geeft zij met name training voor de Jeugdzorgacademie in o.a. NIKA en geeft zij supervisie aan NIKA Practitioners i.o. Een aantal uur per week behandeld zij kinderen in zeer problematische opvoedsituaties. Naast K&J psycholoog is zij EMDR Practitioner. Lees minder
clock 3 dagen
euro € 550,-

Vooropleiding: universitaire opleiding psychologie of (ortho)pedagogiek.

clock

In het leslokaal is koffie, thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een kantine waar lunch gekocht kan worden.

euro Van 09:25 tot 16:30
euro Online,

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (7)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (14)
Accreditatie NIP Extra literatuur (21)
Accreditatie NIP Herregistratie. (21)
Accreditatie SKJ (21)

Lesdata
20-03-2021
03-04-2021
17-04-2021
Docenten
Karine Zuidgeest
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, ontwikkelaar NIKA, EMDR Practitioner
Karine Zuidgeest heeft zich afgelopen jaren gespec...Lees meerKarine Zuidgeest heeft zich afgelopen jaren gespecialiseerd op het gebied van gehechtheid en trauma. Samen met Nina Draaisma ontwikkelde zij NIKA: een diagnostiek en interventieprotocol ter voorkoming van en het behandelen van verstoorde gehechtheidspatronen tussen ouder en kind. Karine heeft bijna twintig jaar als gedragswetenschapper gewerkt in de jeugdhulpverlening. Op dit moment geeft zij met name training voor de Jeugdzorgacademie in o.a. NIKA en geeft zij supervisie aan NIKA Practitioners i.o. Een aantal uur per week behandeld zij kinderen in zeer problematische opvoedsituaties. Naast K&J psycholoog is zij EMDR Practitioner. Lees minder
clock 3 dagen
euro € 550,-

Vooropleiding: universitaire opleiding psychologie of (ortho)pedagogiek.

clock

In het leslokaal is koffie, thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een kantine waar lunch gekocht kan worden.

euro Van 09:25 tot 16:30
euro Online,

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (7)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (14)
Accreditatie NIP Extra literatuur (21)
Accreditatie NIP Herregistratie. (21)
Accreditatie SKJ (21)

Lesdata
27-05-2021
10-06-2021
24-06-2021
Docenten
Karine Zuidgeest
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, ontwikkelaar NIKA, EMDR Practitioner
Karine Zuidgeest heeft zich afgelopen jaren gespec...Lees meerKarine Zuidgeest heeft zich afgelopen jaren gespecialiseerd op het gebied van gehechtheid en trauma. Samen met Nina Draaisma ontwikkelde zij NIKA: een diagnostiek en interventieprotocol ter voorkoming van en het behandelen van verstoorde gehechtheidspatronen tussen ouder en kind. Karine heeft bijna twintig jaar als gedragswetenschapper gewerkt in de jeugdhulpverlening. Op dit moment geeft zij met name training voor de Jeugdzorgacademie in o.a. NIKA en geeft zij supervisie aan NIKA Practitioners i.o. Een aantal uur per week behandeld zij kinderen in zeer problematische opvoedsituaties. Naast K&J psycholoog is zij EMDR Practitioner. Lees minder
clock 3 dagen
euro € 550,-

Vooropleiding: universitaire opleiding psychologie of (ortho)pedagogiek.

clock

In het leslokaal is koffie, thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een kantine waar lunch gekocht kan worden.

euro Van 09:25 tot 16:30
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (7)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (14)
Accreditatie NIP Extra literatuur (21)
Accreditatie NIP Herregistratie. (21)
Accreditatie SKJ (21)

Lesdata
11-09-2021
25-09-2021
09-10-2021
Docenten
Karine Zuidgeest
Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, ontwikkelaar NIKA, EMDR Practitioner
Karine Zuidgeest heeft zich afgelopen jaren gespec...Lees meerKarine Zuidgeest heeft zich afgelopen jaren gespecialiseerd op het gebied van gehechtheid en trauma. Samen met Nina Draaisma ontwikkelde zij NIKA: een diagnostiek en interventieprotocol ter voorkoming van en het behandelen van verstoorde gehechtheidspatronen tussen ouder en kind. Karine heeft bijna twintig jaar als gedragswetenschapper gewerkt in de jeugdhulpverlening. Op dit moment geeft zij met name training voor de Jeugdzorgacademie in o.a. NIKA en geeft zij supervisie aan NIKA Practitioners i.o. Een aantal uur per week behandeld zij kinderen in zeer problematische opvoedsituaties. Naast K&J psycholoog is zij EMDR Practitioner. Lees minder
clock 3 dagen
euro € 550,-

Vooropleiding: universitaire opleiding psychologie of (ortho)pedagogiek.

clock

In het leslokaal is koffie, thee en wat lekkers.
In het gebouw zit, behalve op zaterdag, een kantine waar lunch gekocht kan worden.

euro Van 09:30 tot 16:30
euro Locatie: De Pionier, Grebbeberglaan 15 in Utrecht (gratis parkeergelegenheid en loopafstand van Utrecht CS)

Accreditatie
Accreditatie NIP K&J NVO OG Behandeling (7)
Accreditatie NIP K&J NVO OG Diagnostiek (14)
Accreditatie NIP Extra literatuur (21)
Accreditatie NIP Herregistratie. (21)
Accreditatie SKJ (21)

Lesdata
25-11-2021
07-12-2021
21-12-2021

Gehechtheid: diagnostiek en interventie, basistraining NIKA WO

Gehechtheid: diagnostiek en interventie, basistraining NIKA

De meeste kinderen die aangemeld worden voor jeugdhulp groeien op in problematische opvoedsituaties. Ze lopen een verhoogd risico op een verstoorde gehechtheidsrelatie met hun ouders en als gevolg daarvan op het ontwikkelen van sociale-, emotionele- en/of gedragsproblemen. Een (dreigende) problematische gehechtheidsrelatie kan echter, ook na kindermishandeling, verwaarlozing of huiselijk geweld, bijgestuurd worden naar een meer veilige gehechtheidsrelatie. Daarvoor is het noodzakelijk dat ouders leren niet langer verstorend oudergedrag te laten zien, emotioneel beschikbaar te zijn en sensitief en responsief op het kind leren reageren. Zo doet het kind positieve en herstellende ervaringen op.

Gezien de enorme impact van gehechtheidsrelaties op de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat professionals kennis hebben van de gehechtheidstheorie en weten hoe ze signalen van een verstoorde gehechtheidsrelatie kunnen waarnemen en sensitief en verstorend oudergedrag in kaart kunnen brengen. Ook is het belangrijk dat zij weten hoe (intergenerationele) patronen in de ouder-kind relatie bijgestuurd kunnen worden naar een meer veilige relatie. 

In deze cursus leren cursisten met behulp van beeldfragmenten begrijpen wat gehechtheid nu precies is en waarom het zo'n belangrijke basis is voor de (verdere) ontwikkeling van het kind. Tevens wordt de gehechtheidstheorie gekoppeld aan het leren werken met diverse diagnostische instrumenten, zoals gehechtheidsvragenlijsten, diagnostisch interviews en diverse observatie-instrumenten. Cursisten maken kennis met het NIKA Diagnostiek protocol. Klik voor meer info over NIKA

Na het echt leren begrijpen en goed leren kijken, staat het leren veranderen van de gehechtheidsrelatie centraal. Verschillende bewezen effectieve interventietechnieken om een onveilige gedesorganiseerde gehechtheidsrelatie bij te sturen naar een meer veilige gehechtheidsrelatie worden behandeld. Cursisten maken met behulp van beeldfragmenten en toepas-oefeningen in de les kennis met het NIKA Interventieprotocol. 

Na het volgen van deze training kan de cursist de diverse diagnostische instrumenten en behandelprincipes toepassen binnen het eigen werkveld. Deze training is de eerste stap in de opleiding tot NIKA Practitioner. Voor het zelfstandig mogen uitvoeren van NIKA, is een vervolgopleiding tot NIKA Practitioner noodzakelijk.